петък, 19 март 2021 г.

ИНКАРНАЦИЯТА НА ДУШАТА В ЧОВЕШКИЯТ БИО-КОМПЮТЪР

Инкарнацията на душата в човешкият био-компютър – Взаймовръзки

Златните учители - Никстариус – 109

РС, Едно интересно видео с много интересна аналогия между компютъра и човешкия организъм – био-компютъра.

Или казано с други думи – нова тема за размисъл. Е, разбира се, само за тези, които имат желание и воля да навлязат по-надълбоко в самите себе си...

Благодаря на Никстариус и на неговите Учители за това простичко и разбираемо обяснение!

Весела Стамболиева

петък, 12 март 2021 г.

Драмата на реинкарнацията

 Драмата на реинкарнацията

(Сет говори, Джейн Робъртс)

 

Сеанс 521, 30 март. 1970 г., 21:08, понеделник

Вие сте заобиколени от много повече неща, отколкото предполагате. Познавате само малка част от обкръжаващия ви свят. Мога да дам една вече не толкова непозната за вас аналогия. Представете си, че сте актьор, който е ангажиран за някакъв спектакъл. Действието се развива в 20 век. Вие създавате всичко - реквизит, костюми, декори. Пишете репликите, постановката и разигравате целия спектакъл, заедно с другите актьори.

Толкова сте погълнат от своята роля, така сте увлечен от създадената от вас реалност и от проблемите, възможностите, надеждите и скръбта, изрисувани във вашата роля, че сте забравили, че всичко това сте сътворили вие. Такава динамична драма, с всичките радости и скърби, представлява и вашия живот, и обкръжаващия ви свят Това важи както за всеки един поотделно, така и за всички вас, като цяло.

Но в същото време вървят и други спектакли и във всеки един вие играете някаква роля. Тези спектакли имат свой сценарий и свои декори. Те се играят в различни периоди от време. Някой може да се нарича „Живот в 20 век", друг „Живот в 18 век”. Също така може и в пето или в трето хилядолетие... Вие също сте създали тези пиеси и играете там някаква роля. Това също е част от вашия свят, но има отношение към вашата цялостна личност.

Аз обаче ще говоря за тази част от вашата личност, която е ангажирана в съвременната драма. Тя толкова се е увлякла в спектакъла, че е забравила за своите роли в други постановка. Вие не разбирате многоизмерната си реалност. Ето защо се чудите на това, което говоря, или просто не вярвате, че живеете едновременно в много животи. Трудно ви е да си представите, как е възможно да бъдете едновременно на две места. И още по-трудно е как в едно и също време можете да присъствате в два различни момента от времето.

По-просто казано, времето не е последователност от моменти. Думите, които казвате, постъпките, които извършвате само ви се струват, че се извършват във времето. По същия начин ви се струва, че масата и стола се намират в пространството. Това са впечатления, които се явяват част от сложната декорация, които сте приготвили „от по-рано" и които в спектакъла сте длъжни да приемате като реална обстановка.

Четири часът след обед е един много удобен ориентир. Може да кажете на приятеля: „Ще се срещнем на ъгъла в четири часа след обед” И той ще знае с точност къде и кога ще се състои срещата. Без да обръщате внимание на факта, че „четири часа след обед" само по себе си нищо не значи. Това е просто договореност. Ако вечерта отидете на театър, но актьорите на сцената играят сутрешна закуска, ще приемете театралното време, като си представяте, че в действителност е сутрин.

Сега всеки от вас участва в огромна по своята мащабност постановка, в която вие сте се договорили за определен набор от основни понятия, които са базата, върху която е изграден спектакъла. Във вашият случай основните понятия са: поредица от моменти, сменящи се един след друг; съществуването на обективен свят, независим от вашето творчество и възприятия; ограниченост в рамките на собственото ви тяло; пространство и време.

Съществува още едно понятие, че възприятията пристигат благодарение на физическите чувства, т.е. цялата информация идва от вън, а от вътре не възниква никаква информация. Ето защо ви се налага да се фокусирате само върху действията, случващи се на вашата сцена. Всичко това, взето заедно, цялата тази постановка може да се нарече реинкарнация.

Казано образно, всичко съществува едновременно. Тези, които все още са ангажирани в целия този емоционален спектакъл, не могат да си представят, че освен тях има и още нещо. Онези, които си отдъхват между спектаклите, се опитват да общуват с тези, които все още са на сцената.

Чувството, че спектаклите следват един след друг усилва илюзията за това, че времето представлява серия от моменти, протичащи линейно от някакво неизвестно начало към неизвестен край.

Благодарение на това, вашият личен и обществен прогрес е много бавен. Вие си мислите: ”Човечеството определено е достигнало голям прогрес от времето на средните векове”, макар че дълбоко в душата си сте уверен, че това не е истина. Тогава може би ще кажете: „Е, в края на краищата, ние постигнахме много в областта на техниката”.

Възможно е да се усмихнете при мисълта, че трудно бихте се видели като римски сенатор, който общува с народа чрез микрофон или, че сте негово дете, които гледа речите му по телевизията. Но всичко това е заблуда. Техническият прогрес, според разбиранията ви, не е по-реален от времето.

Във всяка пиеса - индивидуална и обща, се поставя определен проблем. Прогресът може да бъде измерен в зависимост от това, доколко може да бъде или да не бъде решен този проблем. В някои пиеси актьорите работят над решението на малък проблем, който е като част от по-крупен проблем, който от своя страна трябва да бъде решен от самата пиеса.

Макар че, тук превеждам аналог с вашите спектакли, в тях всеки актьор има пълната свобода в рамките на действието на пиесата. И като вземем пред вид основните ви понятия, преди спектаклите няма репетиция. Спектаклите имат и зрители, но за това ще говорим по-късно. Във всяка една пиеса присъства основна линия. Великите актьори се появяват в някакъв определен период от време, не просто защото са се родили именно тогава, или защото условията са благоприятствали за това. Всеки индивид сам избира мястото и времето на своето раждане. Самата пиеса има за цел да актуализира интуитивната истина, превръщайки я в артистична форма. Творческият й потенциал е толкова огромен, че може да разбуди актьорските способности на всеки един човек и да послужи за модел на поведение.

Периодите на възраждане - духовно, художествено или психично - се случват тогава, когато във фокуса на вниманието на заетите в спектакъла хора, попадат определени проблеми, всяка пиеса може да постави своя собствена задача, но основните теми се явяват като фар за цялото съществуващо съзнание.

Прогресът няма нищо общо с времето. Той е свързан с психическо/духовното внимание. За това е неправилно да се предполага, че събитията в живота ви са предизвикани от предишни съществувания или, че се разплащате в живота за престъпления, извършени преди. Животите се случват едновременно.

Вашата многоизмерна личност е така устроена, че може да преживява всичко това и въпреки това да съхранява своята цялост. В същото това време, разбира се, върху личността въздействат всичките й роли от различните пиеси.

Не бива тези пиеси да се наричат безцелни актове на изкуството. В тях личността приема безброй много маски, образци на поведение, позиции и като резултат от това, в нея се извършват промени.

Поставяйки пред себе си задачи, личността създава различни условия. Във връзка с това личността създава огромно множество от нови реалности.

Да продължим нататък. Душата, или високо индивидуализираната духовна енергия, създава вашето тяло и е силата, мотивираща неговото съществуване и която ви дава жизнена енергия. Съзнанието никога не остава неподвижно, то непрекъснато търси нови области на съзидание. За това душата създава триизмерната реалност и триизмерното „аз” с присъщите му характеристики. В триизмерната личност се проявява потенциала на тази душа. Във връзка с това, вашето търсене на връзка със своята душата ви позволява да повишите потенциала на своята триизмерна личност.

Душата, или същността, също укрепва благодарение на съществуването на триизмерната личност и повече от това. Към нея се прибавят нови аспекти.

В пиесата на вашия живот участват и актьори, знаещи, че този живот е само една роля, която изпълняват съзнателно. Те пристигат от други планове на съществуването за това да водят останалите актьори и да им показват правилно посока.

Сега се учите да бъдете съ-автори на творението, богове, във вашето разбиране на тази дума. Учите се на отговорност, присъща на всяко индивидуализирано съзнание. Учите се правилно да се ползвате от енергията, която вие изразявате.

 Как мислите формират материята

Четейки тези изречения или какъвто и да е друг печатан материал, разбирате, че информацията, която получавате, не е в буквите и думите, които са напечатани на хартията. Нито в изреченията. Изреченията само я предават.

Същото може да се каже и за устното общуване. Думите ви предават мисли, чувства или информация. При това думите не са нито едното нито другото. Това са символи, за чието значение вие предварително сте договорили.

Физическите обекти също са символи на реалността, които предават значение, както буквите в предния пример. Информацията в самите предмети не е повече, отколкото в буквите. Този поглед може да ви помогне да разберете истината за физическата материя. Само ако разберете, че мислите и желанията постоянно се транслират във физически обекти, ще можете да осъзнаете истината за независимостта от обстоятелствата, времето и външните условия.

В „пространството” на вашия свят съществуват и други форми на реалността, които не възприемат вида на вашите физически обекти, защото тяхната реалност има друга система от маски. Вие не ги възприемате, а те въобще не ви чувстват. При тези две реалности съществуват точки на пресичане. Има основни точки, надарени с фантастична енергия по своята интензивност, както и множество второстепенни.

Съществуват четири абсолютни точки на пресичане на всички реалности. Те служат като енергийни канали и изкривявания, около които е възможен прехода в други реалности. Тези точки трансформират енергията и обезпечават непрекъснатост на съзидателния процес.

Във вашата реалност има места с второстепенни точки. Те играят важна роля в превръщането на мислите във физически обекти. Тези точки се намират във времето и пространството. В тези точки всичко има голяма ефективност. Мислите са много ясни, а изграждането е изключително трайно. Пример за такива точки са египетските пирамиди. Около тези точки, даже и при второстепенните, гравитацията и така наречените физически закони са нестабилни. Това са точки на концентрирана енергия. Второстепенните точки се намират постоянно до вас - в тях е най-добре да строите домовете си, а цветята и дърветата там растат бързо, най-бързо цъфтят и дават плодове. Някои хора притежават способността да чувстват тези точки.

Тези точки са като невидими радиостанции, активиращи емоциите или мислите с достатъчна интензивност. Точките сами интензифицират това, което ги е активирало, при това по доста неутрален начин. Казано по-просто, субективните преживявания на всяко съзнание пораждат електромагнитни енергийни единици, намиращи се извън диапазона на физическата реалност. Тези зараждащи се частици още не са се превърнали в материя. Това става при определени условия. Достатъчно интензивните електромагнитни единици автоматично активират второстепенните точки на прехода, за които говорих. В тях материализацията става бързо. И атомите, и молекулите, и планетите, и тези електромагнитни единици са проявления на един и същи принцип, който им дава възможност да съществуват.

И така, всяка мисъл или емоция съществуват във вид на единици електромагнитна енергия или комбинация от такива единици. Те стават строителни материали на физическите обекти, често с помощта на точките на прехода. Материалните проявления са неутралния резултат на всяка мисъл или емоция. За това мислените образи, които се съпровождат от силна емоция, са като чертежи, по които се строи някакъв физически обект. В материализацията съществена роля играе интензивността на чувствата или мислите.

Публикувано от MalinkaCoppi

неделя, 31 януари 2021 г.

Обидата

 Обидата
Как да реагираме, когато някой ни обиди без причина - един съвет на Буда

 

Веднъж един от последователите на Буда го запитал:
- Учителю, ако някой ми нападне с гневни думи, без да съм виновен, какво трябва да направя аз?
Буда отвърнал:
- Какво ще предприемеш, ако от дърво се отчупи сух клон и падне върху теб?
При тези думи ученикът се развеселил:
- Какво да направя? Това ще се е случило случайно. Просто стечение на обстоятелствата.
В този момент по лицето на Буда също се появила усмивка. Той казал:
- Ученико, защо тогава не приемеш нападките от човек по същия начин? Ако някой празноглавец, обзет от своята глупост и гняв, те обиди, просто си въобрази, че думите му са като паднал клон от дърво.
Не позволявай неговото безумие да те разсейва от пътя ти и да ти носи негативни чувства.

Публикувано от Анна Лазарова

понеделник, 25 януари 2021 г.

РАЗПАДАНЕТО НА ВРЕМЕВИТЕ ЛИНИИ

 РАЗПАДАНЕТО НА ВРЕМЕВИТЕ ЛИНИИ

Бентино Масаро

 Диана Павлова каза: Приятели, преди 9 м. публикувах статията на Бентино Масаро, както и части от нея на англ.език. и тъй като бебето предстои да се роди вече, преведох една голяма и според мен най-съществена част от нея. 💗

За всички, които се чувстват объркани и понякога трудно поддържат визията за Новата Земя, ще бъде глътка свеж въздух. Обичам ви! ЗаЕдно можем! 🌱✨ 

Цялата статия: https://www.bentinhomassaro.com/read/shifting-timelines-during-corona-lockdown?fbclid=IwAR3dUidPSm59PWNWDv_5FWL-hxm1cofAeMVSm5aKUFIS94HjNH4-7bc8Gqs

Паралелните времеви линии или версии на Земята започват да се разпадат.  В момента е активен вихър от вероятности, който е донякъде аналогичен или може да бъде визуализиран като графиката по-долу.  Приблизително.

Всяко удължено рамо от тази централна консенсусна реалност представлява различна времева линия в процеса на създаване.  Можете да визуализирате например съществуването на версия на Земята във всяко рамо на това въртящо се изображение.

 С течение на времето, всяка времева линия става по-точна, специфична и строго отчетлива  в своя лъч на възприятие, или както биха го нарекли повечето хора: реалност.  В началото е объркано, както можете да видите на първата снимка и има много преплитане на възприятията, вкоренени в другите лъчи или времеви линии, но скоро кристализират в точен и сплотен модел (вижте второто изображение по-долу).  Кашата, в която понастоящем се намираме, е временният хаос, който възниква при преминаване от една кристализирана реалност към друга.

 Моето основно предложение е: Изберете/създайте времевата линия, на която искате да бъдете, и не се заблуждавайте от предположението, че има само една реалност.  Това просто не е така.  Има безкраен брой паралелни реалности и няколко „основни“ или „вероятни“ версии, на които по-голямата част от колективното ще се раздели.  Вашето съзнание по същество знае как да се измества в реалностите;  всъщност го правите през цялото време, без да знаете за това.

Изображението /първото/ представлява това, което вихърът от вероятности изглежда сега: разхвърлян, хаотичен, неорганизиран и объркващ.  Все още има известно кръстосване между различните лъчи или времеви линии, тъй като те все още не са напълно кристализирали или отделили един от друг.  Поне не до точката, в която човек вече не е в състояние да възприеме съдържанието на друга реалност.

 Все още можете да възприемате всякакви реалности около себе си, въпреки че те по същество вече са успоредни на вашите собствени по отношение на вибрацията, от която се коренят, и те не достигат до вас в основата ви.  Башар описва това като способност да видиш реалност, несъизмерима с твоята собствена, сякаш през стъклена стена.  Можете да видите проявите на тези алтернативни реалности, но те не засягат пряко вашия опит.  Като да гледате събитие през прозореца си;  събитие, което можете да възприемете, но не се случва във вашия дом.

 По този начин ви препоръчвам да прегледате информацията и паниката и хаоса, които можете да прочетете, видите или чуете за този прозорец на времето.  Помнете и почувствайте, докато възприемате определени неща, които не предпочитате и не сте съгласни на дълбоко ниво, че само защото възприемате някои от проявите на такива реалности, това не означава, че всъщност това е реалността, в която сте.

 Все още можете свободно да избирате елементи от всяка от тези видими, паралелни времеви линии, за да видите какво искате да проявите по-пълно за себе си;  за да определите към коя от разширяващите се, кристализиращи ръце/лъчи или срокове искате да се приведете и да станете наблюдател или участник. Това работи по-мощно, ако се свържете със съмишленици, които чувствате на дълбоко ниво, че са на  подобна времева линия и споделяте същата интуитивна визия за Земята като вас самите.  Това ще помогне да закрепите тази визия във вашата реалност по по-видими начини по-рано и по този начин се нуждаете от по-малко разчитане на способността си да имате вяра в невидима реалност.  Става по-лесно да повярвате, че това, което чувствате в сърцето си, е истина или трябва да е истина, наистина се случва и се проявява.

 За да продължи тази аналогия с визуализацията, второто изображение по-долу е това, което ще се почувства/изглежда, завихрянето на отделените реалности след няколко години до няколко десетилетия от сега.  Всяка версия на Земята е напълно установена в собствената си траектория или орбита, като е натрупала свои собствени подробности, информация, споразумения, параметри, участници (наблюдатели, обекти) и т.н.

 Това се установява до степен, в която другите паралелни реалности ще започнат да изчезват от погледа ви и всичко, което възприемате, ще бъде съизмеримо - съвпадение с избраното от вас вибрационно състояние или ниво на съзнание.

ВЛАКОВЕ, ТРЪГВАЩИ ОТ ГАРАТА - Аналогия

 Друг начин да визуализирам това, което заемам от Башар, е идеята няколко влака да тръгват от гарата, бавно ускорявайки се по собствените си релси.

 Техните коловози първоначално са близо един до друг, а влаковете се движат бавно, така че можете да видите хората в другите влакове и да разберете какво изпитват.  Можете дори да отскочите от настоящия си влак и да прескочите до друг влак, ако изглежда по-съобразен с вашите желания.

 Но тъй като избраният от вас влак продължава да се ускорява по своя път или времева линия, останалите влакове стават все по-трудни за възприемане и вие бързо губите способността лесно да изскачате и да преминавате към останалите влакове.  В определен момент вече дори не виждате други влакове около себе си и се фокусирате изцяло върху реалността в настоящия ви влак.

 В известен смисъл всеки график първоначално ще изглежда представен или ръководен от лидер или някакво лидерство, просто защото хората все още избират да смилат информацията си и да проявяват колективните си реалности в този момент.

 Ето защо непринудено казвам, че има времева линия на Башар, времева линия на Дейвид Айк, времева линия на основните медии и т.н. Това е по-скоро символично, отколкото буквално.  Не е, че тези индивиди ще бъдат начело на такива реалности или че те притежават или диктуват по някакъв начин, или оформят тези реалности за другите.  По-скоро те са най-видимите представители за конкретната времева линия, към която са настроени, и следователно страстно я описват (обикновено защото вярват, че това е единствената истинска реалност и се чувстват принудени да информират другите, които изглежда не са наясно какво мислят, че е „реалността“).

 Някои пратеници са изключения, тъй като те осъзнават съзнателно факта, че има много паралелни реалности и това, което предлагат, е просто в полза на онези, които слушат - без да вярват, че реалността, която те популяризират, е единствената реалност.

 И така, когато слушате такъв представител, вие несъзнателно и до степен съзнателно се привеждате в съответствие с тяхната визия за Земята и ще се закотвите по-пълно във времевата линия, която те възприемат и към която се насочват.  Ето защо е толкова важно да изберете това, на което се подлагате.  И ето защо медиите са били толкова мощен агент при формирането на нашата колективна реалност, използвайки присъщите съ-творчески сили на човешкото съзнание, като го подхранват „какво е вярно“ и „кое е приемливо спрямо това, което трябва да се избягва или осмива“.

 Преди да усвоите способността си да усвоявате информацията според собствената си воля и избраното вибрационно състояние, важно е да намалите до минимум излагането на сетивата си на информация, която е силно пристрастна към определена реалност, която сърцето ви не желае;  защото несъзнателно ще приведете всичките си съ-творчески сили към този тип реалност.  На практика ще работите, използвайки цялата си енергия, за да създадете реалност в съответствие с нечия визия за Земята, без да го знаете и без да получавате пари за това 😉.

 Виждате ли, медиите ви използват.  И вие го приемате с пълно сърце;  иначе нямаше да го направите.  Сега използвайте творческите си сили, за да се присъедините към хора с подобни сърца в тяхното убеждение в красива версия на Земята, просветлена версия на човечеството.  Изключете се от хранилката за добитък, на която сте станали толкова зависими и на която се доверявате, научете се как да застанете на собствените си психологически и духовни крака, да медитирате и да се настроите напълно и радикално към една висша визия, която живее в сърцата на много човешки същества;  те призовават за това и вие можете да се присъедините към тях, да им покажете, да ги водите и да укрепите създаването на такава времева линия.

 ВСИЧКИ ВЯРВАНИЯ СА ВЕРНИ

 Виждате ли, в крайна сметка всички тези представители ще докажат до голяма степен собствените си прогнози, ако продължат да се придържат към възприятието си за реалността.  Което не означава, че противоречащите прогнози, направени от други лидери или представители на мисълта, също не са били точни, дори когато тези събития изглежда да не са се случвали в друга времева линия.

 Такава е природата на универсалната свободна воля, законът на привличането и съществуването на паралелни реалности или времеви линии.  Всички вярвания са относително казано, поне до известна степен, верни или точни или ще се окажат верни по някакъв начин.  Така че не става въпрос за това какво е вярно или невярно, а по-скоро за това, което предпочитате пред това, което не предпочитате.  Какво искате да захранвате с енергия и какво искате да отсъства от опита ви.

 Това също е свидетелство за безкрайния творчески капацитет на нашия Безкраен Създател или Съществуване, тъй като той действа чрез нашите канали на съзнанието и произвежда такива възприятия или „експериментални реалности.“ Всичко е позволено.  Вие сами създавате своята реалност. ✨

 Отново, никой от тези лидери на мисълта, не притежава нито една от тези парадигми, но техните разкази активират вродените съ-творчески сили, присъщи на съзнанието на човечеството.  По този начин, хората ще следват реалния поток/времева линия, към която са най-синхронизирани и в крайна сметка ще проявят напълно ‘независима’ паралелна версия на реалността, съизмерима с техните очаквания и вибрационно състояние на съществуване.

 Аз лично не резонирам напълно с подсъзнателната прогноза на Дейвид Айк за бъдещето, базирана на това, което видях досега, въпреки че оценявам готовността му да информира и събуди хората от зависимостта им към настоящите лидери.  Да събудим хората от тяхното сънливо самодоволство и как те биват използвани по собствена воля, привидно против собствената си воля (договорихме се да останем заспали и зависими) - това е първата стъпка в пробуждането за много хора, които в момента все още са свързани към хранилката за животни, предоставена от вашите обичащи ви медии и правителства или правителствени проекти и организации в сянка.

Бъдете наясно как смилате и обработвате информацията и когато решите да повярвате на нещо или да нарисувате картина в съзнанието си за потенциално бъдеще.  Ако е отрицателно, променете го в положително убеждение и имидж.  Свържете се отново със сърцето си. ✨

 СКАЧАНЕ ПРЕЗ ВРЕМЕВИТЕ ЛИНИИ ИЛИ ПАРАЛЕЛНИ РЕАЛНОСТИ

 Някой от групата зададе въпроса: Можем ли да прескачаме между времевите линии?

 В момента правим това през цялото време по невиждани начини, защото някои от реалностите все още са достатъчно близки една до друга, за да имаме способността да ги „налетим“ или да ги видим сякаш от разстояние.  Ако станем прекалено ангажирани или съсредоточени върху тези перспективи, ще се приближим все по-близо до тази реалност (законът на привличането ще я привлече към нас) и възприятието ни за тези събития и разкази ще започне да се чувства все по-близо до действителния ни пряк опит.  Като да поканите събитие или непознати в дома си, вместо да ги гледате как тичат на улицата пред прозореца ви.

 Поради донякъде уникалния характер на времевите линии, разделящи се по време на възнесението или „енергийния прозорец“, в който вярвам, че в момента се намира нашата слънчева система, тези реалности ще се отдалечават все повече и повече една от друга, сякаш разкъсани, в течение на  месеци, години и т.н. Ще стане все по-трудно да се видят ефектите или проявите на другите времеви линии, точно както в момента не сте наясно с времеви линии, които вече са твърде отдалечени от вашето собствено вибрационно състояние на съзнанието и какво очаквате да  видите като „реално“.  В момента има безкраен брой събития и реалности, съжителстващи във вечното Сега, за които изобщо не сте наясно, защото сте настроени към вибрацията и проявлението, които възприемате и очаквате да видите.

Способността ви несъзнателно  или непреднамерено да прескачате през значително различни времеви линии ще става все по-малко вероятна, просто защото вие все повече и повече се хвърляте в орбитата на една реалност, съизмерима с очакванията на вашето съзнание.  Доказателствата за други опции ще започнат да изчезват от погледа ви все повече и повече.

 Например след няколко години ще е необходим значителен, съзнателен скок, подкрепен с голяма убеденост и голяма доза вяра в нещо невидимо, за да се измести версията на Земята, която човек изпитва като своя собствена.

 Колкото по-малко елементи или прояви на паралелна реалност възприемате, от толкова по-малко данни трябва да избирате съзнателно и така ще ви е необходим скок на вяра в невидимия потенциал на реалността по ваше предпочитание, за да направите  видима за вас паралелна времева линия. ✨

 Това е възможно, но тъй като повечето хора винаги са съсредоточени върху обстоятелствата си (а съзнанието и вибрацията на човека придобиват формата на това, което човек гледа и вече е проявил), следователно те повтарят подобни модели дълго време и промяната идва бавно.  Те все още не са открили способността наистина да насочат вниманието си към себе си, да осъзнаят силата и свободата на собственото си съзнание и да преместят своето осъзнаване в съвсем различна времева линия по по-съзнателен начин.

 В резултат на непознаването на тази способност добре, за повечето хора няма да е вероятен квантов скок между много различни паралелни версии на Земята, след този „прозорец на енергизиране“ или пресичане на възможности.  Освен ако не започнат да се обучават директно в пътищата на съзнанието.

 И по този начин, този прозорец от разделящи се времевите линии е най-ценен, тъй като все още ви се дават много елементи от различни времеви линии, почти като цветове в палитрата на художника, за да избирате и да решавате коя реалност предпочита вашето истинско вътрешно същество или сърце.  В момента все още е относително лесно да избирате между тях, защото няколко от основните или най-вероятните времеви линии все още са видими за вас в текущата ви времева линия.  Но този прозорец доста бързо се затваря. ✨

 От гледна точка на вибрациите, по мое мнение тази година /2020/представлява затваряне на определен набор от вероятни разновидности.  Колективното ефективно се разделя на различни колективи, всеки със своята отделна явна реалност.

 Изборът сега е важен и трябва да се прави с колкото се може повече радост и вяра в собствения капацитет.  През последните пет години съм обявявал или предвиждал този прозорец няколко пъти и се надявам тези, които са слушали, да са започнали да правят своя избор преди известно време, така че сегашното състояние на нещата да не е толкова объркващо за тях, колкото за повечето и  възможността за смяна и избор да става лесно.

 Но за напълно осъзнатия и обучен адепт на силата на съзнанието, квантовият скок е винаги възможен и тогава човек е по-малко зависим от времевата линия, от която е заобиколен.  В действителност, човек никога не е заседнал в някаква конкретна реалност;  човек само избира да остане там. ✨

 Забележете, когато се чувствате тежко - вместо това медитирайте и имайте вяра.

 Ето един добър пример за всеки, от който можете да се поучите: Усетих от човек в нашата група, тенденцията да се тревожи за състоянието на света и когато той се изложи на информация като  това интервю на Д.Айк или материалът на Q-Anon, това понижава вибрациите му.  Той започва да изследва всякаква информация, но с усещане за нужда или надежда за решение в рамките на вече избрана, по същество генерираща в себе си проблем, времева линия.  Това е своеобразна отговорност и несъзнателен или само частично съзнателен и все още донякъде обезсилен подход за избор на предпочитана реалност и синхронизиране в съответствие с него.

 И други в групата правят това по свой собствен начин.  Те губят почва под краката си или високо вибрационната игрална площадка, защото са изложени на негативна информация.  След това генерират тежкото усещане, че има една „реална“ реалност, на която те са роб или жертва, вътре в която човек трябва да се „справи“ и да „разбере нещата“.  Можете да разберете кога правите това по начина, по който се чувствате, когато осмисляте „реалността.“ Чувствате ли се развълнувани от реалността, която вярвате, че е там отвън?  Ако не, сърцето и душата ви ви казват, че не сте фокусирани върху идеалната времева линия за вашето пътуване.  Ако се чувствате депресирани, мислейки за света, това означава, че вярвате, че там има солидна, единна версия на света и че сте принудени да се приведете в съответствие с неговата реалност.

 Това ви кара да се чувствате тежко, защото това не е вярно или не е подравнено с това, което е възможно за вас. ✨ Вместо това, медитирайте, отстранете се от вярата в една солидна реалност и започнете да се доверявате на визията и вълнението в сърцето си за факта, че всичко е възможно и че има много, безкрайни, красиви паралелни времеви линии на Земята, в които можете да започнете да се премествате  като вярвате в червата си за тяхното съществуване.  Останете съсредоточени върху това, което сърцето ви наистина предпочита и ще започнете да виждате доказателства за това да се проявяват все повече и повече. ✨

 Но разбирате ли, притеснението за състоянието на света означава, че вече сте го избрали за свой!  Е, кого обвинявате или се опитвате да се биете?  Вие се борите само с това, което вече сте избрали;  вие се борите със себе си, с вашия собствен избор.  В крайна сметка няма враг на вашата свободна воля. В крайна сметка всичко е по избор.  Дори безсъзнанието в много отношения е избор.

Привързаните към такива времеви линии ще видят този подход като заблуда и илюзия, именно защото вярват, че светът е реална, фиксирана, солидна реалност.  Но просветените знаят, че няма такова нещо.  Всичко е поредица от самоизбрани илюзии или поредица от възприятия в съзнанието.  И възприятията винаги се променят, когато субектът промени своето състояние на съзнание, своите вярвания, убеждения и особено когато започне съзнателно и умишлено да използва силите, вродени в собственото им съзнание. ✨

 Ключът е да вземете това, което наистина ви резонира, да оставите извън дома си онова, което не резонира със сърцето ви и да добавите това, което е уникално за вашето собствено желание и интуиция, и да започнете да излъчвате от това място на визия и убеждение.  Всичко останало ще последва примера ви.

 Останете силни в собствената си същност.  Бъдете нащрек и не се отвличайте от  разсейващи фактори на други реалности и други планове.  Дръжте сърцето си широко отворено и изпълнено с любов и вяра, дори докато сте нащрек, за да не станете жертва на дезинформация или измама.

 Това е вашето право, вашата сила и вашата свобода.  Надявам се, че всички вие сте избрали да приведете вибрациите си във визия за Земята, която резонира най-дълбоко за вас.  Вярвайте във версията на Земята, в която искате да остареете, и че бихте искали да привлечете там и децата си.  Всъщност се съсредоточете върху версията на Земята, която бихте искали да видите за всички живи същества! ✨

 Всичко, което възприемаме като „проявено“ или „реално“, е вибрационно избрано първо.  Изберете най-високото за всеки, като настроите първо собственото си внимание към тази вътрешна реалност.  Това е начина, по който всички неща са създадени на първо място, така че защо да не бъдете създател вместо роб или потребител по ваш избор?

 Запомнете: Медитирайте.  Заглушавайте често цялата информация и обръщайте съзнанието си навътре.  Започнете да насочвате вниманието си към предпочитаната реалност и времева линия, към която Вашето Вътрешно Същество или Висш Аз винаги Ви води.  Обръщайте по-малко внимание на това, което казват другите, и повече внимание на това, което вашето Вътрешно същество нашепва в сърцето ви от секунда до секунда.  Визията и силата му никога няма да ви изоставят.  Просто трябва да се научите да ставате тихи и да слушате по-често. ✨

 Надявам се това да ви помогне, приятели.  Моята безусловна любов е винаги с вас и е насочена към вас.  Вашият безкраен потенциал излъчва във вашите съзнания отвътре като неизчерпаемо слънце на безкрайна любов, светлина и полза.  Може ли да се обръщате по-често навътре, да заглушавате цялата външна и умствена информация и да получавате директно напътствията и яснотата, които вече са налични във вашето постоянно присъстващо, истинско Аз. 💗

Публикувано от Диана Павлова


събота, 9 януари 2021 г.

Как да гладуваме по метода автофагия на Йошинори Осуми

Как да гладуваме по метода автофагия на Йошинори Осуми

 

Как да гладуваме по метода автофагия? Какво е автофагия – процес и значение? В следващите редове ще се опитаме да намерим отговора на тези въпроси. И ще се опитаме да разберем защо едно гладуване по метода автофагия е толкова полезно за всеки човек. Да започнем едно по едно:

Какво е автофагия

Думата автофагия произлиза от древногръцки (αὐτόφαγος) и означава „самоизяждане„. Тази дума се появява на сцената през 60-те години на миналия век, когато учените наблюдават за първи път, че клетките са в състояние да унищожават собственото си съдържание. Това става като един вид капсулиране на самите клетки и тяхното транспортиране след това до отделение за рециклиране, известно като лизозома, където се разграждат.

Когато даден човек не приема храна в рамките от 24 до 72 часа, започва процесът в тялото, известен като „автофагия“. Това е способността на организма да се самопрочиства от вредни, стари или болни клетки. Така се стимулира възникването на нови клетки.

А през 2016 година, японският учен Йошинори Осуми получи Нобелова награда за медицина за откриването и изясняването на механизмите на автофагия. Откритието на Осуми спечелва много бързо известност, защото хората вече имат представа как клетките рециклират съдържанието си. Благодарение на тях се изяснява фундаменталната важност на автофагията в много физиологични процеси като приспособяването към глад или реакцията към инфекции. Мутациите в гените, отговорни за автофагията, могат да причинят заболявания като рак, диабет и неврологични болести.

Автофагия диета и гладуване

Автофагията е процес, при който клетъчните компоненти се улавят в органели, наречени автофагозоми и след това се довеждат до лизозомата или вакуолата, за да се разграждат и рециклират за други цели. Това се случва по време на глад, позволявайки на клетките да оцелеят в периоди на лишаване.

Могат ли клетките да се „изядат сами?“

Да, те могат. Процесът на оползотворяване и обновяване на ненужните части от клетките се нарича автофагия. Процесът помага както на клетките, така и на тялото да се отърват от ненужните органели – мъртви или повредени клетки. Клетките в края на живота си ще се използват за изграждане на нови в бъдеще.

Както казахме по-нагоре, тази характеристика на клетките е открита преди 60 години. Но едва наскоро, докато изучава автофагията в дрождите, Йошинори Осуми успява да идентифицира набора от гени, отговорни за това. Оказва се, че такива гени могат да бъдат намерени в много живи организми, включително и в хората.

По време на гладуването, клетките разграждат протеини и други клетъчни компоненти и ги използват за енергия. По време на автофагия, клетките унищожават вируси и бактерии и се отърват от повредените структури. Това е процес, който е от решаващо значение за здравето, обновяването и оцеляването на клетките.

Какви са ползите от „самоизяждането?“

 

 Процесът на автофагия е отговорен за обновяването на организма, борбата с инфекциите и изчистването на токсините. Този процес се свързва в борбата с различни заболявания, включително рак, диабет тип II и болестта на Алцхаймер. Известно е, че заразената клетка се опитва да „смила“ бактериите, използвайки същите механизми и протеини, които обикновено се използват за обновяване на клетките.

Ако успеем да повлияем на процеса на автофагия в раковите клетки, бихме могли да накараме тялото да мисли за тях като за увредени и да ги унищожи със собствени усилия без химиотерапия. Не би навредило да се стимулира обновяването на клетките сред възрастните хора и да се опитаме да забавим процеса на стареене.

Как да гладуваме по метода автофагия

Учените са установили, че гладуването за 12+ до 24+ часа предизвиква автофагия и се смята, че е една от причините, поради която гладуването е свързано с дълголетието. Има голямо количество изследвания, които свързват гладуването с подобрен контрол на кръвната захар, намалено възпаление, загуба на тегло и подобрена мозъчна функция.

През цялата история на човечеството постенето е било част от религиозните, духовните и здравните практики. В района на гръцкият остров Икария например, дълголетните хора там спазват около 150 дни религиозен пост годишно.

За да активирате процеса на автофагия на тялото, трябва да практикувате периодичен пост. Какво значи това? Най-простичко да кажем е като изберете 1 ден от седмицата и в този ден не ядете абсолютно никаква храна. Стремите се да имате времеви период от поне 24 часа без храна, а още по-добре – 36 часа.

Например избирате всяка неделя да не ядете. Ако в събота сте вечеряли в 19:00 часа, в неделя не ядете нищо през деня и може да хапнете малко вечерта след 19 часа. Тогава ще имате 24 часово гладуване. Ако изберете да не ядете вечерта, а направо да закусите в понеделник след 7:00 часа – то тогава ще имате 36 часово постене.

Ползи от периодичния глад и клетъчната автофагия

Да имаш чисто тяло и правилно функциониращи клетъчни пътища е основата на здравето. Ето защо автофагията има такива големи предимства. Да видим какви ползи за тялото ще имаме от периодичния глад:

По-бавно остаряване

Всички остаряваме, но забелязали ли сте, че някои хора изглежда стареят по-бързо от други, по отношение на външния вид и цялостното здраве? Това е така, защото клетъчното стареене възниква в резултат на натрупването на увредени протеини и органели. А те пречат на нормалната функция и възстановяването на тялото – и някои хора имат повече от тези увредени протеини от други.

Както се вижда в едно изследване, редовното използване на автофагията може да помогне за поддържане на здравето на клетките и за възстановяване на пътищата, които ще помогнат на тялото да остарее по-бавно.

Нормализиране на теглото

Що се отнася до загубата на тегло, сертифицираният интернист Винсент М. Педре, доктор по медицина, нарича периодичното гладуване „тактика, която почти винаги работи, когато всичко останало се проваля“. Това е така, защото затлъстяването и свързаните с него метаболитни нарушения, като инсулинова резистентност и диабет, са свързани с липсата на автофагия. От друга страна, както показва изследването, публикувано в Nature, стимулирането на автофагията може да помогне за изчистването на увредените протеини, и така да се намали теглото.

Намаляване на възпаленията

Автофагията помага да се спрат различните възпаления. Тъй като автофагията е мощно противовъзпалително средство, периодичното активиране на автофагия може да помогне за намаляване на някои състояния, свързани с възпаления, като болестта на Крон, муковисцидоза и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

Автофагията също помага за балансиране на нивата на инсулин, което намалява възпалението и има положителни ефекти върху здравето на червата. Нещо, което Педре нарича „често пренебрегван, но решаващ аспект на отслабването и оздравяването на цялостното здраве“.

Намален риск от сърдечни заболявания

Много хора в днешно време страдат от сърдечни заболявания, инфаркти и втвърдяване на артериите (атеросклероза). Практикуването на автофагия може да помогне за изчистване на увредените сърдечни клетки, поддържайки сърцето ви здраво и предпазващо ви от атеросклероза. А това със сигурност ще доведе до цялостно намаляване на риска от сърдечни заболявания.

Помага на черния дроб

Едно проучване от 2020 г. изследва начините, по които автофагията може да помогне на чернодробните клетки от увреждане на черния дроб, причинено от лекарства и алкохол. Други изследвания твърдят, че автофагията играе роля в много чернодробни функции и може да предотврати прогресирането на няколко чернодробни заболявания, включително:

Болест на Уилсън

Остро увреждане на черния дроб

Безалкохолна мастна чернодробна болест

Хронично чернодробно заболяване, свързано с алкохола

По-добър контрол на кръвната захар

Автофагията може да направи метаболизма ви по-гъвкав. Това означава, че можете да превключите от изгаряне на глюкоза (или захар) за енергия към изгаряне на мазнини по-лесно. „Колкото по-дълъг е периодът на гладуване, толкова повече тялото в крайна сметка ще се върне към липолиза или разграждане на мазнините до мастни киселини, които да се използват за гориво“, казва Педре.

Намален риск от рак

Ролята на автофагията при рака е малко противоречива. В ранните стадии на рака, автофагията може да предотврати растежа на тумора и да предотврати разпространението на рака. Ако обаче туморите са в късен стадий, автофагията всъщност може да допринесе за растежа им. С други думи, автофагията може да помогне за спиране на рака преди да е започнал, но ако имате рак, придържайте се към препоръките на Вашия лекар за лечение.

Как да гладуваме по метода автофагия – заключение

Нашите клетки постоянно се увреждат чрез естествени телесни процеси – преобразуване на енергия, храносмилане и имунитет. Това се случва дори при здрави хора и е важна част от клетъчния жизнен цикъл, който позволява редовното генериране на нови и млади клетки, които могат да се представят оптимално в тялото ни.

С периодичното гладуване, вие ще постигнете отлични резултати за вашето здраве. С включването само на 1 ден от седмицата, в който да гладувате, вие ще имате 52-53 дни в годината, в които ще дадете почивка на вашите органи, свързани с процеса на хранене. И ще обновявате все повече вашето тяло, което ще ви даде повече години живот и то в по-добро здраве. Ето защо включването на периодичното гладуване във вашето ежедневие е една изключително добра идея. Бъдете здрави и се радвайте на живота! 

Източник: Как да правим нещата - полезни съвети.

 

РС, Я виж ти... Моето 24 или 36-часово нищонеправене си имало научно обяснение, та дори и име...

Много пъти съм го казвала. Ще го кажа отново. Използвам този метод повече от 10 години. Работи безотказно – независимо дали при настинка, преумора или за изчистване на някаква тежест – физическа или ментална...

Само едно уточнение – когато гладувам прекратявам всякакъв контакт със света. Изключвам телефона и компютъра. Телевизия не гледам от повече от 20 години. Пия много вода и малко кафе – приблизително 1 чашка за целия период от 36 часа. И цигарите – от 1 кутия на ден, стигам до 3-4 в този период.

През цялото време съм в кревата. Приблизително на 2 часа се будя. Отивам до тоалетната, взимам 1 душ – само с вода и отново в кревата. От време на време след душа паля цигара и пия по 1-2 глъдки кафе. Но като цяло нуждата от никотин и кофеин е много по-малка.

Правя си медитации и заспивам с Благодарност към тялото, към света, към Земята...

Хубаво е! Прекрасно е! Опитайте! 

Весела Стамболиева

петък, 11 декември 2020 г.

Диамантени кодове: светлинна информация за новата реалност

Диамантени кодове: светлинна информация за новата реалност

(изброяване на възнесенски симптоми)

преход от въглеродна основа към тела с кристална структура

Замисляли ли сте се напоследък, защо се чувствате толкова уморени – почти изтощени или сте раздразнени, гневни, самотни, тъжни, разочаровани или всичко изброено едновременно, но не можете да разберете причината? Питали ли сте се, защо се държите или усещате несвойствено, напълно безсмислено? Или ви е интересно, защо околните реагират по различен начин спрямо вас? Или са прекалено радостни да са с вас, или напротив, се карат с вас или разстройват, без видима причина? Или е възможно, преживявайки нещо, което смятате за нормално, понякога да не можете, да задържите очите си отворени, все едно, сънят ви моли, да дойде и да е с вас? Понякога, животът ви се струва празен и безсмислен, дори да се занимавате с любимо занимание?

Добре дошли във възнесенския процес, със симптомите, през които са преминали мнозина по този път. Главното, което трябва да знаем, е че не сме сами и всичко е наред. За хората, които са осъзнавали и са участвали съзнателно във възнесението, тези физически и емоционални преживявания са добре познати. Някои от тези хора, е възможно, вече да са преминали през всичките тези промени или ги преживяват сега. За други, това може да се случи след десетилетие, дори две и повече. Сблъскалите се с тези необичайни и често нежелани преживявания, искат на първо място да разберат, защо им се случва всичко това?

Възможно е да сте чували, че като същества, правим преход от въглеродна към кристална основа.

Възможно е да сте чували, че в нашата ДНК има нещо повече, отколкото сме си мислили или е успяла да открие науката до този момент; че е реактивирана ненужната част на нашата ДНК. Може да сте чували, хора да говорят за активация на епифизата и други от този род.

Всички тези концепции, са напълно реални и дори физическите науки, започват да го осъзнават. Всичко това е свързано със светлинната енергия, която прониква в нас, в нашия свят и всичко в него, облекчавайки пътя към новия свят и начин на живот. Затова, може да се каже, че изграждаме не само новата Земя, но и новия човек.

Списък на общите възнесенски симптоми:

Усещане, все едно сте в тенджера под налягане или в силна енергия, или стрес.

Това е едно от първите възнесенски преживявания, с които се сблъсква човекът. В началото, когато започнат енергийните промени, носят нова, по-висока вибрация. Старите шаблони и модели на поведение, изплуват на повърхността, за да бъдат освободени.

Усещането за цялото това вътрешно налягане, може да предизвика силен стрес или претоварване.

Ако все още живеете обичаен живот, тази енергия, действително може да допълни натоварването ви. С времето, ще се приспособите към по-високите вибрации, и много неща ще изплуват за преработка. Трябва да освободите повече място в себе си за да вместите повече енергия!

Депресия.

Този симптом е определено в тройката на най-разпространените. Възнесенския процес ни очиства от много тъмни и плътни енергии, което може да продължи доста дълго време. Можем да имаме чувството, че никога няма да се оправим. Което още повече усложнява нещата, а външния свят, се разминава с вашия по-висок вариант.

Безпокойство, паника и истерия.

Когато ни напуска егото, буквално се побъркваме, защото не иска да си ходи. Може да ви се стори, че всичко свършва (почти всичко!). Вашата система е претоварена и може да ви се струва, че се задъхвате. Случват се неща, които не разбирате.

Но също, губите поведенчески модели с ниска вибрация, които сте развили за оцеляване в 3D. Това може да ви кара, да се усещате уязвими и безсилни. Моделите на поведение, които губите, не са нужни във висшите сфери. Когато преживяваме смърт в тримерния свят, може да паникьосваме и изпитваме безпокойство, понеже не виждаме перспективи.

Потребност от често хранене с пристъпи на ниско ниво на захарта в кръвта.

Потребност от белтъчна храна. Това е един от първите симптоми, с който се сблъскват мнозина. Телата ни изразходват невероятни количества гориво за този процес.

Понеже, буквално, ни преобръщат наопаки, се използва всяка унция от наличната енергия. Смятам, че е добре, да се употребяват белтъци, като не се движите. Периодите на ниска кръвна захар, отминават за няколко дни, но с приспособяването на организма, стават все по-малък проблем.

Необичайни болки в разни части на тялото.

Това е един от най-честите симптоми. Появява се навсякъде и е знак за очистване и освобождаване на блокирана тримерна енергия, докато околните части вибрират по-високо. Може да имате болки на разни места по тялото в продължение на няколко седмици, след което изчезва без някакви обяснения.

Постоянна скованост и болка в шията и горната част на гърба.

Нашите прешлени вибрират по разни начини, също е свързано с високата светлина. Най-често се случва, в тази част на тялото.

Кожни възпаления и диария.

Пъпки, обриви, алергии и т. н. Обикновено се появяват, когато сме в процес на очистване и приспособяване към високите енергии. Обривите са доста разпространени, а диарията може да продължава седмици и дори месеци (дори години – бележка на преводача). Бъдете внимателни към храната си. Тялото ви претърпява силни изменения и не успява да се справя с тежката, трудносмилаема храна. Използвайте проницателността си и се консултирайте с висшия си аз, ако не сте наясно, какво да ядете.

Болки в сърдечната област и учестено сърцебиене.

Тези симптоми са характерни за мнозина. Сърцата ни опитват да се приспособят към нова, по-висока честота. Понякога може да ви се струва, че имате сърдечен пристъп. Когато се случи, е важно да почивате, тъй като, всяко усилие, може да влоши симптомите. Знайте, че не умирате! Понякога, може дори да ви се струва, че сърцето ви не бие, и може да се уплашите. Успокойте се! Поддържайте контакт с висшия си аз за по-голяма увереност.

Периоди на много дълбок сън.

Когато енергията не се движи и сме свършили активна дейност и почиваме. Докато интегрираме и се готвим за следващата интензивна фаза, ставаме много вяли. Да държите очите си отворени, може да е, практически, невъзможно, а дневният сън може да стане регулярен и необходим навик.

Дори да си въобразявате, че може да възстановите енергията си, обикновено, падате безсилни на дивана.

Преживяване на емоционални върхове и падения; плач.

Нашите емоции са енергия. Когато се разпадаме, можем да станем доста емоционални.

Когато се предадем, можем да плачем често. Печален филм може да ни разплаче и дори тъжен рекламен клип. Можем да се разплачем и при добри постъпки. Можем да се разплачем, когато усещаме облекчение. Можем да плачем при всяко страдание.

Тези сълзи са отлично очистващо и освобождаващо средство. Винаги съм наясно, кога е дошла някаква нова енергия, защото може да ми се доплаче, например, докато карам колата. Струва ми се, че е постоянен симптом, който ще остане дълго. Но поне, не е прекалено болезнено!

Нощно изпотяване и горещи вълни.

В някакъв момент, може да ви стане много горещо, без някаква обективна причина. Това става, когато вашето висше аз се приближава към вас по някаква причина. Тяхната енергия е по-силна и се усеща като горещина.

Усещане на студ и невъзможност да се стоплите.

Когато тялото ви се приспособява към по-високи честоти, може да откриете периоди на силен студ. Това е нормално. Вземете допълнително одеяло или горещ душ/вана.

Ярки, диви, а понякога и жестоки сънища.

В продължение на много животи, се избавяме от ниските вибрации чрез сънищата. Ако получавате висша информация чрез сънища, най-вероятно, ще се разтоварвате много чрез сънищата. Смятам, че ви е провървяло, тъй като някои се освобождават предимно, когато бодърстват.

Тези киселини сънища се появяват поради енергия, която си отива и никога не се връща. В рамките на този процес, освобождаваме цялата негативна енергия, натрупана в миналото.

Световъртеж, (dizziness), загуба на равновесие, замайване (vertigo).

Случва се при формиране на Меркаба. Меркаба е транспортното светлинно тяло. Това е куб от шесто измерение, който се върти непрекъснато. По време на неговото формиране, можете да имате периоди на замайване и разбалансировка, понеже се калибрира към вашата енергия. Когато се случва, седнете и починете. Обикновено, не продължава дълго.

Болки в тялото и дни на силна умора.

Нашите тела поглъщат енергия от по-висока плътност, а това е причината за тези симптоми. Енергията с висока плътност може да предизвиква усещане, все едно ви се чупят костите, а мускулите ви болят, все едно, току-що, сте изминали маратон. Можете внезапно да се усетите като на сто години и трудно ходите по стаята.

Усещане очите пълни с пясък, дразнещи очи и мътно (разфокусирано) зрение.

Много просто, очите свикват да виждат по-висока енергия. Когато настройката е готова, зрението се възстановява, а цветовете стават ярки, като никога преди.

Влошена памет и трудно намиране на подходящата дума.

При толкова хора го има този симптом, че можем само да се смеем, опитвайки да разговаряме. „Пих… нали разбирате, какво искам да кажа… това бяло вещество… е-е… как се казваше?“ „Гледахте ли… е… това събитие, където се състезават от целия свят?“

Понякога не можем изобщо да говорим, защото нямаме достъп до всичко. Когато се случи, се премествате през измеренията и изпитвате разединение.

Още един симптом в този случай – при опит да напечатате думи, но буквите се омесват. В този случай, липсва съгласуваност по време и потока ни е изключен, тъй като, част от енергията ни е тук, а друга част е на друго място.

Трудно си спомняте, какво сте правили, и с кого сте говорили през деня, а понякога, и преди час.

Във висшите сфери, реалността е много актуална. Ако изпуснете нещо от съзнанието си, то просто престава да съществува. Липсва фиксация (привързаност). Създаваме около себе си собствен свят, чрез нашите убеждения и мисли, а това, което не държим, престава да съществуват.

Всичко е напълно ново, защото започваме отначало, от момент към момент. Можем да се включим към всичко, което пожелаем, и във всеки момент можем да го създадем и изпитаме. Това състояние отминава, но все пак е практика на пребиваване във висшите сфери. Когато се случи, може да изглежда доста странно и плашещо. Освен това, понякога сме ни тук, ни там, понеже сме между измеренията.

Чувство за дезориентация; нямате представа, къде се намирате; загуба на ориентация.

„Къде съм? Не се вписвам никъде и ми се струва, че нищо не ми подхожда, дори приблизително не ми изглежда подходящо! И не зная, къде съм, накъде отивам, и какви да ги върша!“ Имали ли сте такъв разговор с Вселената!?

Били сте изхвърлени от стари пътища/навици поради енергийна промяна и сте между реалностите. Успешно сте оставили много неща и сте в напълно ново пространство, но още не сте го интегрирали.

Загуба на идентичност.

Гледате в огледалото и изпитвате странно объркване, понеже не разпознавате добре познатия ви някога образ. Почти не възприемате себе си в тялото си. Когато се случва такова, не отминава. Освободили сте толкова голяма част от егото си, че повече не сте предишния човек и нямате предишната привързаност или връзка с физическия си съд.

Когато започвате да получавате достъп до по-голяма част от душата си или висшия ви „аз“, отслабвате връзката с тялото. Все още можете да използвате своя глас за общуване, както и другите си телесни аспекти, но започвате бавен процес на дистанциране и освобождаване от човешката форма. Освен това, сте очистили голяма част от старите си шаблони и побирате много повече светлина, повече чисто божествено аз. Всичко е наред, всичко е наред.

Усещане „извън тялото“.

Същото обяснение, като горното. Физическото тяло се приспособява към по-високите честоти. Мнозина от нас са в по-високо измерение и са извън физическите си тела, защото не са завършили напълно преобразуването.

„Виждат“ и „чуват“ нещата.

Понеже вече можем доста лесно да получим достъп до разни измерения, мнозина виждат разни неща с периферното си зрение или чуват нереални неща. Мнозина имат звън в ушите, което е обичайно явление, докато преминаваме през „тунела“ и достигате до по-високо измерение.

В зависимост от чувствителността си и индивидуалното си устройство, може да е съвсем обичайно явление. Мнозина виждат сфери и вибриращи цветни петна.

Усещането, че превъртате или имате някакъв психически проблем.

Много бързо преживяваме по няколко измерения и силно се разкриваме. Много неща са достъпни. Просто не сте свикнали още с тях. Вашата осведоменост се повишава и бариерите ви изчезват.

Ще ви мине, в края на краища, ще се усетите като вкъщи, както никога преди, вече това е вашият дом.

Нетърпимост.

Нетърпимост към неща с по-ниски вибрации (тримерни), дразнят ви разговори, отношения, социални структури, лечебни методи и т. н. Буквално ви карат, да се чувствате вътрешно „болни“.

Когато сме по-често във висшите светове и вибрации, нашите енергии започват да се разминават с тримерния свят. Тази твърда нетърпимост към старото, ни кара да напредваме, да създаваме Новото.

Освен това, може да се чувствате като вкъщи или самотни, тъй като, по-голямата част от „външното“ не ви пасва. Това е много чест еволюционен опит. Напредваме с външните проявления. Да заседнете в старото, е ужасно.

Подобно е на завръщането след като сте умрели. С напредване на възнесението, в тримерния свят ще ви става все по-некомфортно и няма да може да се задържате дълго, тъй като е трудно, да се поддържа ниската вибрация, за да останете там.

Не ви се иска да правите нещо.

Вие сте в период на почивка, „презареждане“. Вашето тяло знае, какво му е необходимо. В такъв момент, може да ви се струва, че сте загубили страстта и радостта, и не знаете, какво искате, да правите с живота си – все едно ви е! Това отминава с нагаждането.

На по-високите нива има много за нагаждане. Всичко си отива на местата и ще бъде готово, за да продължите. Когато достигаме висшите сфери, става безсмислено, да правим или да се заставяме да правим нещо старо, новите енергии поддържат женското/пасивното начало, състоящо се в наслажденията, в получаването, в творене, в грижа за себе си.

Помолете Вселената, да ви предостави желаното, ако не можете сами да се справяте. И знайте, че винаги се грижат за вас, докато напредвате, дори да не го долавяте през повечето време.

Тези, които преминават през този процес във физическия свят, са много почитани в космоса. Със сигурност ви наблюдават.

Стремеж да се завърнете вкъщи, все едно, всичко е приключило и нямате повече работа тук.

Основно, сме приключили задачите за въплъщението си, включващо повишение на планетарните честоти, за да се натрупа критическата маса. Много неща сме постигнали, благодарение на личните трансформации на тъмните енергии. Вече няма належащи работи и може да усещаме, че няма какво повече да вършим, че искаме да избягаме от тримерния опит.

Това, което ще последва, е просто божествено и дори приблизително не прилича на първата фаза.

Внезапна смяна на приятели, занимания, навици, месторабота и местожителство.

Едно от най-основните и най-разпространени преживявания, е свързано със закона за привличането. Подобното привлича подобно. Отнася се също и към йерархиите. Не винаги съответстваме на вибрациите си.

С напредването, това явление става все по-мащабно и е основа на нашата реалност и съществуване. В процеса на възнесение, напускаме старите предели и затова, се разделяме с всичките им елементи.

Това може да се случва понякога доста рязко, а понякога, поради неспособността ни да се отнасяме към тях, както преди.

Повече не можете да правите някои неща. Когато опитвате, да следвате обичайното си ежедневие и може да изглежда ужасно.

Същото като по-горе. Повече не подхождате и преминавате на по-възвишен начин на живот, съществуване и творчество.

Събуждате се посред нощ, между 2 и 4 часа.

В съня ви се променят много неща. Не можете да спите дълго – необходима ви е почивка. Това време е също за „очистване и освобождаване“.

Когато се пробуждаме посред нощ, не само сме по-осъзнати, но и по-творчески. В това състояние, способността ни да реализираме мислите си, се увеличава значително. Задачата е, да осъзнаем, какво мислим, следователно, какво създаваме. Вместо това, мнозина изоставят мислите си на самотек, създавайки реалности, които особено не им харесват.

Това означава, ако се безпокоите, че не може да заспите, и че няма да сте отпочинали сутринта, само увеличавате вероятността, да се случи точно това.

Много по-полезно е, да се насладите на творческите си възможности, да си кажете, че сте въодушевени и пълни с енергия, за този период на повишена осведоменост и творчество. Резултатът ще ви удиви!

Повишена чувствителност към обкръжението.

Ярката светлина, тълпата, шумът, храна, телевизор, човешки гласове и разни други дразнители, са едва търпими. Също, много лесно се потискате или стимулирате. Знайте, че, в крайна сметка, всичко ще отмине и ще можете да се „изключвате“ и контролирате всичко, което искате.

Жужене и/или звън в ушите.

Това не е тинитус (звън в ушите), макар да изглежда така.

Още нещо, което може да се случи много скоро, следствие на това, през което преминавате – ушите ви правят поредната крачка към промените. Някои чуват звън, който не спира. Възприемайте го като енергията на духа – вие вибрирате в хармония с новата алтернативна реалност, която е много близко до вашата.

Превод: Йосиф Йоргов

Публикувано от Катя Петрова