неделя, 15 ноември 2020 г.

Масаро Емото за кристала на вирусите

 Масаро Емото за кристала на вирусите

 

COVID-19

 Направихме експеримент с воден кристал, като поставихме думите „COVID-19“, „COVID-19 и любов и благодарност“ и „COVID-19 и страх“ на всяка бутилка дестилирана вода и това са резултатите от експеримента. Както можете да видите, Любовта и Благодарността завладяха COVID-19, докато страхът се настройваше на негативната енергия от него.

Водният кристал на “COVID-19” изглежда е наполовина илюзионен и вероятно причината е, че вирусът е живо и неживо същество. Д-р Емото каза в миналото за вируса, че вирусът живее и в 3-то и в 4-то измерение, така че вибрационният подход, включително нашето съзнание, е важен, а не само материален подход.

Нека силата на любовта и благодарността да блести!

 We did water crystal experiment by showing words “COVID-19”, “COVID-19 and Love and Gratitude” and “COVID-19 and Fear” to each bottle of distilled water and these are the results of the experiment. As you can see, Love and Gratitude conquered COVID-19 while fear tuned into negative energy of it.

The water crystal of “COVID-19” seems to be a half illusional and the reason probably might be that virus is a living and non living thing. Dr. Emoto said in the past about virus that virus is living in both 3rd and 4th dimension so that is why vibrational approach including our consciousness is important rather than only material approach.

Let the power of love and gratitude shine through!

 

COVID-19 и любов и благодарност

 

COVID-19 и страх

 


Ако светът отляво е светът на материала, тогава нещата не могат да бъдат съставени без света отдясно, света на информацията. Без дизайн не би се създала материя. И именно водата и информацията ни помагат да създадем този дизайн.

И вирусът е на границата. Често се казва, че вирусите са полуживот или живот, а не само живот, но тъй като те са в средата, съвременната материалознание не може да ги улови. Може да сме в състояние да разберем половината, но не можем да уловим цялата картина. Или може би вирусът е реален и лявата половина на вируса е в този триизмерен свят, а дясната половина е в този 4-измерен свят. И мисля, че този свят на информация от дясната страна определя дали вирусът е лош или не, и така нататък, и така нататък, така че ако не разберем първо този свят на информация, този свят на Хадо или тенденциите или движенията от този свят на информация няма как да знаем за този вирус, освен ако не го разберем. Не мисля, че е възможно да се разбере.

 

If the world on the left is the world of material, then matters cannot be composed without the world on the right, the world of information. Without a design, matters would not be created. And it is water and information that help us to create this design.

And a virus is on the borderline of this. Viruses are often said to be half-life, or life and not life, but because they are in the middle of this, modern material science cannot capture them. We may be able to understand half of it, but we can't capture the whole picture. Or maybe the virus is real, and the left half of the virus is in this 3-dimensional world and the right half is in this 4-dimensional world. And I think that this world of information on the right side determines whether the virus is a bad or not, and so on, and so forth, so unless we first understand this world of information, this world of Hado, or the trends or movements of this world of information, there is no way to know about this virus unless we understand it. I don't think it is possible to understand.

Dr. Masaru Emoto

РС, Да се замислим и над кристалите и думите на д-р Масаро Емото...
С какво точно облъчваме вируса, гледайки телевизия и поддавайки се на масовата психоза...?
Трябва ли да продължаваме да живеем под страх?
А ако си позволим да обгърнем живота си и света около нас с Любов и Благодарност...
Да експериментираме! Защо пък не?!
Весела Стамболиева

3 коментара:

 1. Интересно как ,доктор Емото е направил коментар за Covid 19 като той не е жив от 2014г?
  И кой е направил експеримента,защото от написаното се разбира,че той го е извършил?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имате право. Вече заглавието е поправено...
   Когато човек действа на прима виста, понякога се случват и подобни грешки...
   А кой е направил експеримента - вероятно екип, който Масаро Емото е оставил след себе си...

   Изтриване
 2. Възможно ли е екипът ме в негова чест да носи името му?!

  ОтговорИзтриване