неделя, 30 декември 2018 г.

Вие сте безусловно обичани...

Вие сте безусловно обичани...


Вие сте безусловно обичани и подкрепяни
дотолкова, че сте свободни да се чувствате
изоставени и лишени от обич.

Башар

понеделник, 24 декември 2018 г.

Приказка За Коледна Звезда

Приказка За Коледна ЗвездаКогато най-святата и чиста Любов е в сърцето ни,
страхът изчезва 
и няма сила, която да ни победи!

вторник, 18 декември 2018 г.

Осъзнаването е светлина


Осъзнаването е светлина


Осъзнаването е светлина. Познанието за случващото се вътре в нас ни позволява да проникнем в единственото реално време - мига, да проектираме нов, свободен от случайности свят.
Където съществува осъзнаването, където прониква светлината, няма причина случайността да съществува. За да влязат в живота ни и да се превърнат в реалност, злополуките и болестите трябва да получат нашето одобрение. Те могат да се случат, само ако светлината отслабне.

„Неочакваното винаги изисква дълга подготовка.“
 Стефано Д'Анна

четвъртък, 13 декември 2018 г.

Карта на съзнаниетоОт "Мощ срещу сила: Скритите детерминанти на човешкото поведение"
на американския учен Дейвид Хокинс.

Погледнете таблицата, прочетете характеристиките на Нивата на Съзнание. Към кое ниво се чувствате най-близо? Можете ли да се "изкатерите" до следващото?
Бъдете честни, защото можете да излъжете само себе си.

КАРТА НА СЪЗНАНИЕТО

Гледна точка
- Бог
Гледна точка
- живот
Ниво
Стой-ност
Емоция
Процес
Себе
Е
Просветление
700-1000
Неизразимост
Чисто съзнание
Вездесъщ
Съвършен
Покой
600
Блаженство
Озарение
Единствен
Цялостен
Радост
540
Спокойствие
Преобразяв.
Любящ
Благ
Любов
500
Благоговение
Откровение
Мъдър
Смислен
Разсъдливост
400
Разбиране
Абстрахиране
Милостив
Хармоничен
Приемане
350
Опрощение
Трансцендир.
Вдъхновяващ
С надежда
Готовност
310
Оптимизъм
Стремеж
Позволяващ
Задоволител.
Неутралност
250
Доверие
Освобождав.
Допускащ
Осъществим
Смелост
200
Утвърждав.
Упълномощ.
Безразличен
Искащ
Гордост
175
Презрение
Възгордяване
Отмъстител.
Антагонист.
Гняв
150
Омраза
Агресия
Отричащ
Разочароващ
Желание
125
Ненаситност
Поробване
Наказващ
Плашещ
Страх
100
Тревога
Оттегляне
Надменен
Трагичен
Скръб
75
Съжаление
Униние
Осъждащ
Безнадежден
Апатия
50
Отчаяние
Отказване
Обвиняващ
Зъл
Вина
30
Обвиняване
Унищожаване
Презрителен
Мизерен
Срам
20
Унижение
Отстраняване


Прилагам и оригиналната таблица на английски език, понеже преводът на някои термини ме затрудни.

MAP OF CONSCIOUSNESS

GOD-VIEW
LIFE-VIEW
LEVEL
LOG
EMOTION
PROCESS
Self
Is
Enlightenment
700-1000
Ineffable
Pure
Consciousness
All-Being
Perfect
Peace
600
Bliss
Illumination
One
Complete
Joy
540
Serenity
Transfigurat.
Loving
Benign
Love
500
Reverence
Revelation
Wise
Meaningful
Reason
400
Understanding
Abstraction
Merciful
Harmonious
Acceptance
350
Forgiveness
Transcenden.
Inspiring
Hopeful
Willingness
310
Optimism
Intention
Enabling
Satisfactory
Neutrality
250
Trust
Release
Permitting
Feasible
Courage
200
Affirmation
Empowerment
Indifferent
Demanding
Pride
175
Scorn
Inflation
Vengeful
Antagonistic
Anger
150
Hate
Aggression
Denying
Disappointing
Desire
125
Craving
Enslavement
Punitive
Frightening
Fear
100
Anxiety
Withdrawal
Disdainful
Tragic
Grief
75
Regret
Despondency
Condemning
Hopeless
Apathy
50
Despair
Abdication
Vindictive
Evil
Guilt
30
Blame
Destruction
Despising
Miserable
Shame
20
Humiliation
Elimination

Power vs Force: The Hidden Determinants of Human Behaviour; David R. Hawkins, M.D, Ph.D.
Вариант на горната таблица е публикуван на сайта Disclose.tv.


Следва кратко описание на нивата на съзнание:

Срам: (20) 
Нивото на Срама е опасно близко до смъртта, която може да бъде предпочетена от Срам като съзнателно самоубийство или като провал на опита да се продължи живота. В Срама ние навеждаме глави и се промъкваме, желаейки да сме невидими. Това е разрушително за емоционалното и психичното здраве и ни прави предразположени към физическа болест.

Вина: (30)
Вината се проявява в различни форми, като угризение, самообвинение, мазохизъм и цялата гама от симптомите на чувството за вина. Неосъзнатата Вина преминава в психосоматична болест, води до склонност към злополуки и самоубийствено поведение. Вината провокира гняв и често може да доведе до убийство.

Апатия: (50)
Това ниво се характеризира с бедност, отчаяние и безнадеждност. Светът и бъдещето изглеждат мрачни. Апатията е състояние на безпомощност, нейните жертви страдат от липса не само на ресурс, но и на енергия да си помогнат сами. Ако не се достави енергия отвън, може да се стигне до пасивно самоубийство.

Скръб: (75)
Това е ниво на скръб, загуба и зависимост. Хората на това ниво, водят живот на постоянно съжаление и униние. Това е нивото на оплакване, тежка загуба и угризения за миналото. В Скръбта човек вижда печал, униние навсякъде и това се отразява на цялостното му съществуване.

Страх: (100)
От гледната точка на това ниво светът изглежда опасен, пълен с капани и заплахи. Когато човек се фокусира върху Страха, се задава безкраен поток от тревожни събития. Страхът става завладяващ и може да приеме всяка форма. Той ограничава растежа на личността и създава задръжки. Понеже надмогването на Страха отнема енергия, подтиснатите не могат да достигнат по-високо ниво без чужда помощ.

Желание: (125)
Желанието ни кара да полагаме огромни усилия за постигане на цели или получаване на награди. Желанието също така е нивото на пристрастеностите, които понякога стават по-важни от самия живот. Желанието има връзка с натрупването и лакомията. Но Желанието може да ни насочи и по пътя на осъществяването. Така то може да се превърне в трамплин към по-високи нива на съзнанието.

Гняв: (150)
След като хората се измъкнат от Апатията, Скръбта и победят Страха като начин на живот, започват да искат; Желанието води до неудовлетворение, което се превръща в Гняв. Гневът се изразява най-често като възмущение и отмъщение и поради това е лесно възбудим и опасен. Тъй като Гневът води началото си от неудовлетворено желание, той се базира на енергийното поле, което го предизвиква. Чувството на неудовлетвореност води до преувеличаване важността на желанията. Гневът води лесно до омраза, която има ерозиращ ефект във всички области на живота на личността.

Гордост: 175
В контраст на по-ниските енергийни полета, на това ниво хората започват да се чувстват положително. И все пак Гордостта изглежда добре само в контекста на по-ниските нива. Гордостта е отбранителна и уязвима, понеже тя зависи от външните обстоятелства, без които може бързо да се върне към по-ниските нива. Гордостта се подхранва от надутото его, което е винаги готово да атакува. Оттук идва близостта на Гордостта с високомерието и отричането. Тези й характеристики блокират израстването.

Смелост: (200)
На ниво 200 Мощта се появява за първи път. Смелостта е зона за изследване, осъществяване, сила на духа и самоопределение. На ниските нива светът изглежда безнадежден, тъжен, плашещ, или разочароващ, но на нивото на Смелостта животът става вълнуващ, предизвикателен и стимулиращ. На това енергийно ниво човек е в състояние да се справи и ефективно да насочва създадените възможности в живота. Оттук растежът и образованието се превръщат в постижими цели. Препятствията, които спират хората с нива на чувствата под 200, действат като стимул на тези, които са се развили до първото ниво на истинската Мощ. Хората от това ниво връщат на света толкова енергия, колкото получават; на по-ниските нива народите, както и индивидите, черпят енергия от обществото нереципрочно.

Колективното ниво на съзнанието на Човечеството е било 190 в продължение на много столетия и неочаквано скочи до днешното ниво от 207 през последното десетилетие (става въпрос за 1985 - 1995 г., б. пр.).

Неутралност: (250)
Енергията става много позитивна, когато достигнем това ниво. Под 250 съзнанието има склонност да вижда дихотомно (противопоставящо) и да заема твърди позиции. Неутралното състояние допуска гъвкавост и реалистично оценяване на проблемите. Да бъдеш Неутрален означава да си относително необвързан от резултата; да не се вземе нечия страна в спор вече не се смята за пораженческо, плашещо или разочароващо. Това е нивото на сигурността. Лесно е да бъдеш до хора от това ниво и е безопасно да се свързваш с тях, защото те не се интересуват от конфликт, конкуренция или вина. Тези хора са непретенциозни и относително спокойни в емоциите си. Този манталитет е неосъждащ и не води до потребност да контролираме държанието на другите.

Готовност: (310)
Това ниво на съзнание може да се разглежда като врата към високите нива. На Неутралното ниво задълженията се изпълняват адекватно, но на нивото на Готовността работата се извършва добре и успехът във всички начинания е видим. Растежът е бърз тук; това са хора, избрани за успех. Под ниво 200 хората клонят към затвореност, но на ниво 310 настъпва голямо отваряне. На това ниво хората стават истински приятелски настроени и социалният и финансовият успех, изглежда, идват автоматично. Тук хората помагат на другите и допринасят за доброто на обществото. Те също така са склонни да търсят вътрешни решения и нямат проблеми с ученето. Със своята способност да избягват злополуките и да се учат от опита, те са склонни към самокоригиране. Отказвайки се от Гордостта, те забелязват своите дефекти и се учат от другите.

Приемане: (350)
На това ниво се извършва голяма трансформация, с разбирането, че човек сам е едновременно източник и творец на преживяванията си. Всички хора под 200 се чувстват безсилни и виждат себе си като жертви, оставени на милостта на живота. Това произлиза от вярата, че източникът на нечие щастие или причината за нечие нещастие е „някъде там". На етапа на Приемането нищо „някъде там" няма силата да направи някого щастлив и любовта не е нещо, което се дава или отнема от някой друг, а се създава вътрешно. Приемането позволява да се поемат задължения в живота при неговите условия, без да се опитва човек да се приспособява към някакъв дневен ред. На това ниво индивидът не се интересува от разграничаването на добро или зло, а вместо това се посвещава на разрешаването на спорове и разбиране как да се справя с проблемите. Дългосрочните цели имат предимство пред краткосрочните, самодисциплината и надмощието са забележими.

Разсъдливост: (400)
Умът и рационалността излизат на преден план, когато човек се издигне над емоционалността на по-ниските нива. Това е нивото на науката, медицината и на общо увеличения капацитет за концептуалност и разбиране. Знанията и образованието са търсени тук като най-важни. Това е нивото на носителите на Нобелова награда, големите държавници и върховните съдии. Айнщайн, Фройд и много други велики мислители от историята попадат тук. Разсъдливостта не осигурява сама по себе си път към истината. Тя произвежда голямо количество информация и документация, но няма възможността да разреши противоречията в данните и заключенията. Разсъдливостта сама по себе си, парадоксално, е най-голямата преграда към постигането на по-високите нива на съзнанието. Издигането над това ниво е относително рядко в нашето общество.

Любов: (500)
Тук не става дума за Любовта, описвана в масмедиите. Защото когато тази любов е неудовлетворена, тя често води до гняв и зависимост. Тази любов може да се трансформира в омраза. Нивото 500 се характеризира с Любов, която е безусловна, неизменна и постоянна. Тя не се колебае - нейният източник не зависи от външни фактори. Любовта е състояние на съществуване. Тя е прощаващ, грижовен и поддържащ начин на отношение към света. Любовта не е интелектуална и не изхожда от ума; Любовта води началото си от сърцето. Любовта се фокусира върху добротата на живота във всичките му измерения. Това е нивото на истинско щастие. Само 0.4% от населението на земята някога е достигало това ниво на еволюция на съзнанието.

Радост: (540)
Когато Любовта става все повече безусловна, тя започва да се преживява като вътрешна радост. Радост носи всеки момент на съществуването; 540 е също ниво на лекуването и на основаните на духовен принцип групи за взаимопомощ. От ниво 540 нагоре започва територията на светците, напредналите духовни личности и лечители. Характерно за това енергийно ниво е огромното търпение и постоянство на положително отношение при среща с продължително нещастие; отличителен белег на това състояние е състраданието. Хората, достигнали това ниво, имат забележително влияние върху другите. Те са надарени с продължителен, отворен втренчен поглед, който предизвиква състояние на любов и мир. На височината на 500-те светът, който вижда човек, е озарен от прелестна красота и съвършенство. Всичко се случва без усилие и в синхрон. Чувства се Присъствие, чиято мощ съдейства за появата на явления, надхвърлящи нормалните очаквания на реалността, определяни като чудотворни от обикновения наблюдател. Преживявания близко до смъртта  често позволяват на хора да изпитат енергийното ниво между 540 и 600.

Покой: (600)
Това енергийно ниво се свързва с опитност, обозначавана с такива термини като трансценденталност, себереализация и Божествено съзнание. То е изключително рядко, достигано от само 1 на 10 милиона души. Когато се достигне това състояние, разликата между субект и обект изчезва и няма определена фокусна точка на възприемане. Възприятието при ниво 600 и нагоре понякога се описва като случващо се в забавен филм, висящ във времето и пространството - нищо не е неизменно, всичко е живо и излъчващо. Макар че този свят е същият, който виждат и другите, той се превръща в плавно протичащ, идеално координиран еволюционен танц. Величественото откровение се проявява нерационално, така че има безкрайна тишина в ума, който е спрял да анализира. Това, което виждаме с очите си и това, на което сме били свидетели преди се слива; наблюдателят се разтваря в пейзажа и се слива с наблюдаваното. Велики произведения на изкуството, музиката и архитектурата, калибрирани между 600 и 700, могат да ни пренесат временно до по-високи нива на съзнанието и са всеобщо признати за вдъхновени и вечни.

Просветление: (700 - 1000)
Това е нивото на Великите Личности в историята, които са поставили начало на духовни модели, следвани от безброй хора през вековете. Това е нивото на могъщото вдъхновение; тези същества създават енергийни полета на привличане и влияние върху цялото човечество. На това ниво вече не съществува чувство за отделеност на индивида от останалите; по-скоро има отъждествяване на Себето със Съзнанието и Божественото. Това е върхът на еволюцията на човешкото съзнание. На това ниво вече няма идентифициране с физическото тяло като „мен" и по този начин неговата съдба не е от значение. На тялото се гледа просто като на инструмент на Съзнанието с посредничеството на ума, негово първично средство за комуникация. Това е ниво на недвойнственост, на пълно Единение. Най-високото ниво, достигнато от някой, живял откакто се пише история. Великите Аватари, на човечеството са: Бог Кришна, Бог Буда, Бог Иисус Христос.

Интересни факти:
Концепцията и теориите зад тези експерименти са подкрепени от повече от 20 год. използване на различни Кинезиологични тестове и изследвания.
Кинезиологията има почти 100% точност на отчитане всеки път. Тя винаги разкрива отговори Да или Не, Истина или Лъжа.
Мускулите отслабват при лъжа, увеличават силата си при истина.
Опит с ябълка, торена с естествен тор или с пестициди.
Опит с изкуствен подсладител (на езика, държан в ръка, скрит в плик) - показва мускулна слабост всеки път.
Всичко, което беше неистина даваше „слаб" отговор.
С помощта на тези тестове може да се определи дали някой е честен, дали е свързан с нещо, дали трябва да яде определена храна, да отиде на избрана почивка и пр.
Примерите на сила се свързват със здравето, тези на слабост - с болест. Всяка мисъл, емоция, дума и действие имат един или друг модел. Във всеки момент от деня ние се придвижваме към здравето или болестта.
Колективно съзнание: Тези експерименти разкриват, че има една по-висша сила, която свързва всичко и всеки. Тя показва, че истината не може да бъде скрита, дори ако разумът не я осъзнава. Чрез тези тестове хората са осъзнавали истина за неща, чието съществуване не са предполагали.
Всичко се измерва (калибрира) на определено ниво от слабо (ниско) до силно (високо), включително книги, храна, вода, дрехи, хора, животни, сгради, коли, филми, спорт, музика и т.н.
Голяма част от музиката днес се калибрира на нива под 200. Оттук тя води до поведения, свързани с по-ниски енергийни нива на съзнанието.
Повечето филми отслабват хората, които ги гледат, като свалят енергийното им равнище под 200.
85% от човешката раса се калибрира под критичното ниво 200.
Общото ниво на човешкото съзнание се определя на 207 (към 1995 г., б. пр.).
Съзнанието на човечеството се е колебаело на ниво под 200 (190) в продължение на много столетия преди внезапно да нарасне до сегашното си ниво. Оттук предсказанието на Нострадамус за края на света беше избегнато (той е направил предсказанията си  във време, когато нивото на човешкото съзнание е било под 200). Задържането нивото на човешкото съзнание под 200 за продължителен период от време без съмнение би довело до унищожаване на човешкия род.
Енергията на малкото на брой индивиди на върха уравновесява слабостта на масите.
1 индивид на ниво 300 уравновесява 90 000 души под ниво 200
1 индивид на ниво 400 уравновесява 400 000 души под ниво 200
1 индивид на ниво 500 уравновесява 750 000 души под ниво 200
1 индивид на ниво 600 уравновесява 10 милиона души под ниво 200
1 индивид на ниво 700 уравновесява 70 милиона души под ниво 200
12 индивида на ниво 700 се равняват на 1 Аватар (напр. Буда, Исус, Кришна) на ниво 1000.
За каквото и да е смислено човешко удовлетворение не може да става дума при ниво под 250, където започва да се появява чувство на самоувереност.
Когато нивото на съзнание на човек падне под 200, във всеки един момент той започва да губи енергия и става по-слаб и склонен да позволи да бъде манипулиран от обкръжението му.
Части от живота на човек могат да се калибрират на по-високо ниво на съзнанието, докато други периоди се калибрират на по-ниски нива. Сборът от тези стойности дава средното Ниво на Съзнание на личността.

* Непрофесионален превод на Атанас Дюлгеров. Моля за извинение за допуснатите неточности. Можете да изпращате предложения за корекции и подобрения на adyulgerov@gmail.com.
Източник: Среща с Духовното

РС, Добавям коментара на Malinka Coppi

Коментар на нивата на съзнание:
1. Нивото на съзнание, в което си в момента, е средното ниво от всички нива, на които действаш (живееш). Обикновено вибрираме на ниво по подразбиране и се местим на по-горни или по-долни нива в зависимост от ситуацията. Всяка мисъл, всяко чувство и всяко действие съответстват на едно специфично ниво на съзнание, затова ако сумираме всички тях, получаваме нивото по подразбиране, на което се намираме. Рядко някой би поддържал еднакво ниво на съзнание за даден период от време. Дори в един и същ ден можем да се държим според определено ниво на съзнание в един контекст и на тотално различно ниво в друг контекст. Всичко, въздействащо на твоето съзнание, е стимул в живота ти. Това включва ситуациите, в които си, хората, с които прекарваш времето си, средата ти и т.н. В моменти на напрежение обикновено съзнанието пада няколко нива надолу. В зависимост от това как се справяш с напрежението нивото ти по подразбиране може да се вдигне до по-високо след неприятната случка.
2. Ти можеш да преминаваш през различни нива на съзнание. Сегашното ти такова не определя какво ще е нивото ти в бъдеще. То не е статично и подлежи на промяна. Всеки човек има възможността да се движи в нивата, това зависи от желанието му за развитие.
3. Разликата между нивата на Сила и нивата на Насилие:
Д-р Хокинс разделя съзнанието на две главни категории – едната е основана на насилието (под 200), а другата на силата (над 200). Хората на нивата на насилието вибрират на емоции, в чиято същност лежи страхът. Те са по-склонни към външен контрол над другите и над себе си (потискане, насилие, принуждаване, манипулиране, невъздържаност), за да постигнат желаните резултати. Тук например са престъпленията, войната, злоупотребите или дори авторитарното родителско поведение. Хората на нивата на Силата (обич, емпатия, разбиране) вибрират на емоции, основани на любовта. Те са изравнени все повече с настоящия момент и вселената и използват това, за да постигнат желаните резултати.
4. Всяко ниво може да е полезно или вредно в зависимост от нивото, на което се намираш самият ти. Например, Страхът (100) може да изглежда съвсем нежелателен, ако си на нивото на Желанието (125). Обаче, ако си на ниво Вина (30), да си около хора в състояние на Страх (100) е всъщност полезно за теб, тъй като това може да повиши вибрацията ти. Най-общо казано е по-ефективно да си покрай хора с по-високо съзнание, което е по-близо до твоето (в противоположност на голямо разстояние в нивата), тъй като на енергията ти и е по-лесно да постигне резонанс с техните. Когато хората са на твърде различни нива на съзнание, това може да доведе до безразличие и отчуждение. В този ред на мисли, когато повишаваш вибрацията си, става очевидно, че по-ниските нива са по-ограничени. Например, ако си на ниво Гордост, ще можеш да видиш как нивата на Срама, Вината, Апатията, Мъката, Страха, Желанието, Гнева възпрепятстват хората. А ако си на нивото на Приемането осъзнаваш, че съществата на нивата на Гордостта, Смелостта, Неутралността, Готовността възпират другите.
5. Д-р Хокинс твърди, че двете огромни бариери по пътя на духовното израстване са нивата 200 и 500. Смелостта (200) представлява радикално преместване от деструктивно и зловредно поведение в един цялостен начин на живот. В момента приблизително 78% от световното население е под това фатално ниво. Разрушителната енергия на това мнозинство би повлякла цялото човечество надолу, ако не беше балансиращото въздействие на останалите 22%.
Втората голяма бариера е Любовта (500). В този контекст любовта е начин на съществуване, а не емоция, както сме свикнали да я възприемаме. Причината това ниво да се достига толкова трудно е, защото нашето его е твърде вкоренено в материята, а не в духа, който става очевиден при 500. 400 представлява нивото на разумността, направлявана от един линеен, механистичен свят на формите (съвременното общество, което включва напредък в медицината, науката, политиката и т.н.). Интересно е, че интелектуалните гении, включително Айнщайн, Фройд, Нютон, Аристотел са калибрирани на около 499. 500 представлява много трудна преграда и затова само 4% от населението е достигало дотам. Това ниво е преход от линейното и доказуемото (класическата физика) към нелинейната, безформена духовна реалност.