събота, 28 декември 2019 г.

Циклите на Твоето Аз

Циклите на Твоето Аз
Нийл Доналд Уолш


 "Нищо не „се появява внезапно”, едва като го видиш. Погледът ти го кара ,,да се появи” внезапно пред ТЕБЕ. Някой, едва навлязъл в елементарната квантова физика, би казал, че нищо не е там, докато не го видиш. Това, че ти си го видял там, го поставя там. А днешната по-напреднала наука знае, че дори това не показва напълно как стоят нещата.
В Основната Действителност нещата СА там, преди да ги видиш. Тоест, през цялото време съществуват множеството възможности. Всеки изход, който можеш да си представиш, от всяка ситуация, която можеш да си представиш, съществува точно тук, точно сега — и се проявява точно тук, точно сега. Фактът, че виждаш само един от изходите, не го „поставя там”, в буквалния смисъл на думата — поставя го „тук”, в твоето съзнание.
Но коя сред съществуващите действителности съм поставил, вложил в съзнанието си вместо някоя друга?
Онази, която си избрал да видиш.
И какво определя избора ми да видя една действителност вместо друга?
Добре, сега това е въпросът, нали? Какво определя избора ти да видиш една действителност вместо друга?
Когато минеш покрай някого, прострял се на тротоара, несресан, небръснат, надигнал шише с вино, какво определя избора ти да видиш едно от двете: „строполил се на улицата” или „светец на тротоара”? Когато видиш бележка, написана от работодателя ти, че си „съкратен”, какво определя избора ти да видиш едно от двете: „ужасно нещастие” или „чудесна възможност”? Когато видиш по телевизията земетресение или цунами, какво определя избора ти да видиш едно от двете: „бедствие” или нещо „съвършено”?
Какво те кара да избереш едно нещо пред Друго?
Може би представата ми за това, което е пред мене?
Наистина, Всъщност по-скоро представата ти за самия себе си.....Всичко зависи от това как ще погледнеш на всичко.
Знаеш ли кое е невероятното? Колкото и безумно да звучи, мисля, че наистина разбирам това.
Разбираш го, то се знае, защото то е съвсем естествено. Душата ти чудесно разбира всичко това, включително и че то се случва „последовременно”, „едноследователно”. Душата ти знае, че всички действителности съществуват. Мъжът на тротоара е едновременно и двете: строполил се на улицата и светец на тротоара. Алдонца е едновременно и двете: кръчмарка и красива девица. Ти си и двете: жертва и злодей, бил си и двете в своя живот. Но нито едно от тях не е действително. Нито едно. Ти си измисляш всичко това. Ти създаваш своето изживяване, решавайки към коя част от Всичко, Което Си ще избереш да погледнеш. И можеш много лесно да отминеш с поглед онова, което се опитваш да намериш.
Братче, схванах това. Някои хора са ми казвали, че търсят своя съвършен спътник в живота, но когато небесата им го изпратят, те дори не го поглеждат, защото са объркани от някои неща, например външността, и ги описват като недостатъци. Дон Кихот е видял в кръчмарката една красива девица и тя е станала такава.
Тъй можем да минем покрай нещо, без да го погледнем, понякога и покрай физически обекти. Ще ти кажа, че много пъти съм тръгвал да търся нещо, което е било под носа ми но друго е отвлякло вниманието ми и не съм го видял. Просто съм минал, без да го погледна! И тъй съм напускал тази „стая” (в случая този миг от живота си), заявявайки на всеослушание: „Не, тук го няма. Казвам ви, тук го няма!” А после, за мое разочарование, някой друг е влизал в стаята и се е връщал тържествено, носейки онова, което аз се бях заклел, че никъде не може да бъде намерено!
Ето, това правят майсторите. Духовен майстор и учител е оня, който влиза в стаята на твоя живот и вижда онова, което си се заклел, че не е там и не може да бъда намерено.
Толкова често съм чувал хората да казват — абе, колко често съм се чувал и самият аз да казвам: „Брей, откъде изникна това тук?”
Илюзионистите отлично разбират този принцип. Те казват, че „ръката е по-бърза от очите”. Изпълняват фокусите си точно под носа ти. В това няма съвършено никаква илюзия. Но илюзионистите знаят., че то ще ти изглежда като илюзия, защото ти не гледаш накъдето трябва.
Тайната в професията на илюзиониста е да те накара да гледаш някъде далеч от мястото, където се изпълнява фокусът.
Неслучайно илюзионистите, магьосниците и духовните учители често биват обучавани почти по един и същ начин и биват наричани „мистици”. Думите мистичен и магически, често са поставяни една до друга, за да обрисуват определен човек или изживяване.
Мистиците са хора, виждащи неща, които ти не виждаш. Те не гледат някъде далеч встрани от мястото, където се изпълнява фокусът, магията, а точно там.
Във Вселената няма нищо загадъчно, мистериозно, ако правилно гледаш на нея, ако я разглеждаш многоизмерно, във всичките й измерения. Много хора обаче не успяват да го сторят поради ограничената си гледна точка.
Ти със своето тяло си поставен в Пространството и Времето, където виждаш, възприемаш и се движиш в ограничен брой посоки, в съответствие и с ограничените възможности на своето тяло. Но тялото ти не е този, Който Си Ти, а нещо, което имаш. И Времето не е нещо, което минава, а нещо, през което ти минаваш, както би минал през стаята. И Пространството в действителност съвсем не е „пространство” като „място, където няма нищо”, защото такова място не съществува.
Времето Е, то СЪЩЕСТВУВА. Казват, че „времето върви”, но то всъщност не върви наникъде. Ти си оня, който върви, ти си оня, който „се движи, преминава през времето”. Ти си оня, който създава илюзията, че „времето минава”, докато самият ти минаваш през Единствения Миг, Който Е, Който Съществува.
А „Единственият Миг, Който Съществува”, е безкраен и така, докато минаваш през него, ти имаш чувството, че буквално „времето минава”, защото ти .минаваш през него.
Времето е нещо, което ти забелязваш последователно, докато съществуваш едновременно във всички пространства. Времето и Пространството са последовременни. едноследователни.
Докато се движиш из Коридора на Времето, стигаш до изживяването, че единството Пространство/Време е нещо огромно. Единственият Миг, Който Съществува, се нарича КОНТИНУУМ на Пространство/Време, точно защото това пространство/време продължава да съществува вечно.
Ти, като Чист Дух, можеш да се движиш, да минаваш през тази Странна, Неповторима Действителност (понякога наричана Странност, Неповторимост) в безкрайни цикли, докато продължаваш да изживяваш Своето Аз. Ти СИ тази Странност, Неповторимост. Ти си материалът, от който тя е направена. Чистата Същност. Енергията. Ти си индивидуализация на тази енергия и на тази Същност. Ти си „Индивидуализация на Странността, Неповторимостта”.
Странността, Неповторимостта е онова, което някои от вас наричат Бог. Индивидуализацията е онова, което някои от вас наричат Свое Аз.
Ти можеш да разделиш на части Своето Аз и да минеш през Странността, Неповторимостта в много различни посоки. Тези променящи се минавания през Континуума Пространство/Време вие наричате „животи”. Това са циклите на Твоето Аз, което се разкрива ПРЕД Твоето Аз чрез Преминаването на Твоето Аз ПРЕЗ Циклите НА Твоето Аз.
Тук вече съм сащисан, слисан. Никой никога не ми е обяснявал това по такъв начин."
Публикувано от Марияна Халачева

сряда, 18 декември 2019 г.

Знайте. Просто знайте.


Знайте. Просто знайте.


РАМТА >>> Ако кажете твърдо: „От Бога Господар на моето същество аз знам отговора на това и съм готов да го приема. Така да бъде!", тези думи привикват вътрешното знание да разреши проблема. Въпреки, че в този момент е възможно да нямате разбирането, вратата към него е широко отворена, за да стане то осъзнато чрез опита, от който ще натрупате мъдрост. Съществото ви бързо ще се пренастрои, за да стане това, което в момента представлява вътрешното знание. Не е необходимо да влагате усилия. Не е нужно да искате, да се борите за него. Не е необходимо да извършвате ритуали и песнопения, за да го получите. Просто знайте. Знаейки, вие се намирате в състояние на готовност да го приемете и осъзнаете.
Как ускорявате материализацията на желанията си? Знаейки. Знанието за това, че желанието, каквото и да е то, е изпълнено, усилва мисълта за вашето желание, изпраща го чрез полето на вашата аура в потока от съзнание и материализира желанието ви.
Истината е, че всичко ви принадлежи. Когато знаете това, тогава то е достъпно за вас. Трябва да разберете, че този, който ви дава всичко това, от което имате нужда, това сте вие и вашата способност да получавате това, което искате. За да се изпълнят желанията ви е необходимо просто да знаете какво искате и да знаете, че сте достойни за това. Вътрешното знание е истина, то е което ви дава, това е вашето бъдеще. Когато говорите, трябва да знаете, че това е така. Можете да имате всичко, което искате, знаейки, че вие сте законодателя, и че всичко, което знаете и за което говорите, така и трябва да бъде. Това се нарича Закон за единството.
Вие познавате всичко, което съществува за опознаване и можете да имате всичко, което пожелаете. В този момент на познание вие не сте осъзнали тази истина. „Аз знам" отваря вратата към това познание. То активира друга част от мозъка ви, за да може мисълта да се материализира. Когато опознаете на практика своето неограничено мислене, това ще доведе до укрепване на тази част на мозъка, в която живее егото, осъзнаването, че вашите знания действат, ще ви даде сили да се придвижвате по-нататък към още по-неограничено мислене.
Ако можех да взема всичките ви думи и да ви дам само няколко, то те биха били: „Сега Аз знам. Аз съм неограничен. Аз съм изпълнен. Аз съм Бог. Аз съм". Ако нямаше други думи, освен тези, вие нямаше да бъдете ограничен на този план.
Кое е по-добро за вас; да знаете или да предполагате и вярвате? Кое е по-добре за вас; да знаете или да се надявате на късмет? Кое е по-добре; да знаете или да не знаете? Тези процеси на мислене, тази енергия, израженията на лицата, движението на телата могат да бъдат въвлечени както в „знам”, така и в „не знам”.
Знайте. Просто знайте. „Аз знам, че това ще се случи. Аз знам, че съм Бог. Аз знам, че съм щастлив. Аз знам, че аз съм”. Винаги знайте. Ако казвате, че не знаете и не можете, така ще бъде. Казвайте, че сега знаете. Тогава ще опознаете всичко.
Знаете ли каква е разликата между мен и вас? Аз знам, че съм безграничен Бог, а вие не знаете. Това е единствената разлика. Аз знам, че аз съм, а на вас ви предстои да разберете това.
Защо сте затворили вътрешното си знание? Защото, в стремежа си да разберете съзнанието във формата, наречена материя, мисловните ви процеси така са забоксували в реалността на материята, че се е изкривило възприятието ви към живота. Материята, това е ниво на съзнание. Тя се формира като се понижава мисълта до светлина, до електромагнетизъм, след това той се разделя на части, които имат отрицателна и положителна стойност. Ето защо, всеки път когато си имате работа с Бога във материална форма, вие възприемате и разбирате мисълта не в нейната чистота на Единното цяло, а в нейната полярна същност. Колкото повече се фокусирате в материята и оцеляването, толкова по-силно е изразена полярността във възприемането ви на живота: горе-долу, близко-далече, бързо-бавно, светло-тъмно, голям-малък, горещо-студено, добър-лош, положителен-отрицателен.
За да се върнете към чистата мисъл трябва да преодолеете изкривеното его и разсъждаващата част на вашият мозък, която се ориентира във физическия живот и оцеляването. Възприятията на това изкривено его са в съответствие с илюзията на времето, разстоянието и разделянето. То възприема всичко от гледна точка на оцеляването и признанието. То осъжда и разделя чистата мисъл.
Чистата мисъл идва при всеки от вас, но вие веднага започвате да разсъждавате добро или лошо е това за вас, трябва ли да направите това или не, възможно ли е или не, реално ли е или не, разумно ли е или не. Всеки път когато съдите своята мисъл, разделяйки я на положителна и отрицателна, вие сваляте нейната вибрация до много ниски честоти. Вътрешното знание не осъжда нищо. Когато знаете, вие никога не се колебаете дали мисълта е правилна. Всички мисли са верни и точни. Вътрешното знание не оценява и не преценява мисълта. То позволява на вашите мисловни процеси да бъдат непрекъснати.
За да видите друг план, за да чуете много фин звук, за да намалите теглото си, всичко, което трябва да направите е да знаете, че всичко това е реално и да позволите на това вътрешно знание да стане осезаемо за вашето тяло. Това е всичко, което трябва да направите. Ако не вярвате, че това е възможно, самият факт, че не вярвате, представлява осъждане, което не позволява на вашият мозък да се развива. Затова цялото това вътрешно знание, което идва всеки момент чрез вашия дух, отскача от вашия мозък и се връща обратно в Божествения Разум"
Публикувано от Mariyana Halacheva

неделя, 8 декември 2019 г.

Да бъдеш Промяната


Да бъдеш ПромянатаБашар: Ето ти един инструмент. Ти винаги се променяш, но не вярваш, че го правиш. Когато разбереш колко напълно се променяш във всеки един момент и ако наистина повярваш, че ставаш наистина различно лице във всеки един момент, ти ще преживееш това, което трябва да преживееш, което съответства на промяната, която ти сега знаеш, че е действително настъпила. Ти винаги се променяш и не можеш да направиш нищо да го спреш. Ти се променяш буквално милиарди пъти в секунда. Когато разбереш това, вече няма да се питаш как да се научиш да се променяш, а как трябва да определиш следващата бъдеща промяна, как искаш да определиш себе си като следващото лице, което ще бъдеш. И ще получиш реалността на лицето, което определяш да бъдеш в този момент. Така че трябва да настроиш ума си на факта, че непрекъснато се променяш и че не можеш да промениш това. Така че не става дума да се научиш да променяш себе си, или каквото и да е друго нещо. Всичко се променя непрекъснато. Става въпрос за това да бъдеш във вибрационната честота, която отразява потока от промени, които предпочиташ да преживяваш, за да преживяваш само тях. В същото време, моля запомни ... внимаваш ли?
Участник: Да.
Башар: Добре. В същото време, помни, всички помнете, мерило за промяната не е промяна във външния свят! Мерилото за промяната е дали реагираш различно на външния свят даже и ако той все още изглежда същият. Така доказваш, че действително си се променила. Защото ако наистина си се променила и наистина си в съответствие с промяната, която искаш да бъдеш, няма въобще да те интересува как ще изглежда външният свят и какво се случва там. И когато действително престанеш да се интересуваш от това дали външният свят се променя, за да съответства на нещата, които предпочиташ, тогава, тъй като това ще бъде истинска промяна, външният ти свят няма да има друг избор, освен да се промени, за да го отрази. Но докато поставяш условия на промените в себе си под формата на външни промени, които трябва да се случат преди това, това ще означава, че не си се променила и следователно външният свят също няма никога да се промени. Все едно че се оглеждам в огледалото и виждам как отражението ми се мръщи. И аз ще стоя тук, и ще чакам, и няма да се усмихна, преди това отражение да ми се усмихне първо. Ти ще стоиш и ще чакаш вечно. Но когато ти решиш: „О, по дяволите, не ми пука дали отражението се усмихва, аз ще се усмихвам, защото това е, което предпочитам да правя! Тогава изведнъж поглеждаш към отражението и виждаш, че то се усмихва. Каква магия, какво съвпадение! (смях в залата) Идеята обаче е, че на теб трябва да не ти пука дали то ще се усмихне, или не. Просто нека то да бъде огледало, каквото е, а ти промени себе си, защото това е, което предпочиташ, независимо дали огледалото се променя и даже дали въобще съществува. Това е тайната на проявлението. Разбираш ли?
Участник: Да.
Башар: Пак заповядай. Сега достатъчни ли са ти инструментите? ... Ние винаги ще ви дадем повече инструменти, ако искате, но ние предпочитаме да разберете, че ще имате повече полза, ако се вземете в ръце и се откажете от инструментите, и ако просто бъдете свое собствено позволение, и просто си дадете позволение да бъдете тази/този, която/който сте. Толкова е просто.
Публикувано от Диана Павлова

събота, 26 октомври 2019 г.

Ръката на Маестрото


Ръката на МаестротоТя беше разбита и надраскана и аукционерът смяташе, че не си заслужава да губи много време за старата цигулка, но я вдигна с усмивка.
- Това обявявам за продан, добри хора! — извика той. — Кой ще започне наддаването?
- Един долар, един долар..., после два! Само два? Два долара, кой ще качи на три? Три долара веднъж, три долара два пъти, Оставаме на три...

Но не, от дъното на стаята един мъж с посребрена коса излезе отпред и вдигна лъка, после избърса праха от старата цигулка, затегна разхлабените струни и засвири някаква мелодия, чиста и нежна като ангелски песнопения по Коледа. Музиката спря и аукционерът с притихнал и спокоен глас каза:
- Обявявам за продан старата цигулка!

И я вдигна заедно с лъка:
- Хиляда долара, а кой ще качи на две хиляди? Две хиляди! А кой ще качи на три? Три хиляди веднъж, три хиляди два пъти... Продадено! - каза той.

Хората нададоха одобрителни викове, но някои от тях питаха:
- Не разбираме съвсем добре, какво промени стойността й?
Отговорът дойде бързо:
- Докосването на ръката на маестрото...

И много хора, чийто живот не е правилно настроен, а разбит и надраскан от грях, се продават евтино на неразумната тълпа и твърде много напомнят за старата цигулка. За паница леща, за чаша вино — една игра — и той продължава нататък. Обявяват цената му за първи път, за втори път и тъкмо да удари чукчето — "Продаден", — пристига Маестрото и глупавата тълпа никога няма да разбере докрай стойността на душата и промяната, която настъпва, щом я докосне ръката на Маестрото...

Майра Брукс Уелч и Боб Кели
Публикувано от Stilian Aleksiev

сряда, 23 октомври 2019 г.

Мислите ви създават нови реалности

Мислите ви създават нови реалности

 (снимка Весела Стамболиева)

Грандиозните промени, които стават в момента на Земята са безпрецедентни. Очаква ви прекрасен свят, но може да го създадете само вие.
И така, кое пречи на вашия преход? Най-основното е липсата на вяра. По вярата ще ви се даде – тази заповед ви беше дадена много отдавна. В буквалния смисъл вие творите с вяра всичко, което се случва около вас. Вие сте интересни създания, но понякога съвместявате на пръв поглед несъвместими понятия. Вярвате в чудеса и едновременно се съмнявате в тях. Всички вие пробудени за новия свят, не вярвате напълно в способностите си да създавате нови светове.
Мислите ви създават нови реалности.
Време е да се уверите, че преходът е неизбежен. Първоначално се очакваше, че галактическия лъч 21.12.2012. ще прочисти вашето казуално тяло и другите ви светлинни тела и ще ви даде възможност да преобразувате реалността си. Така и стана. Кармичните програми са изтрити, но продължавате да живеете по инерция по законите на кармата.
Вижте какво се случва. Законът за кармата е престанал да работи, но вие сте творци. Събуждайки се сутрин, вие отново и отново създавате своите митични вериги.
Да предположим, че някой от вас е преминал успешно галактическия преход 21.12. (а вие всички го преминахте). Живял е в бедност и е осъзнал, че отработва кармични задачи. И ето програмите са заличени. Но човекът се буди ден след ден и не вярва, че програмата вече не съществува.
Той си казва: аз съм беден, защото така е богоугодно, това е карма. Молбата му за формиране на настоящата реалност се приема от механизмите на творението на вселената и неговата бедност продължава. Обаче висшите йерарси на вселената с всички сили се опитват отново да доведат до него информацията, че кармичните програми вече са изтрити.
”О, това е прекрасно”, казва си човекът! ”Значи скоро няма да съм беден. Утре ще стана богат.”
Утре!?
Всичко отлагате за утре.
Това че беше създаден времеви континуум, улови съзнанието ви в капан. Няма никакво утре. Какво ви пречи със ставането да си кажете: ”аз съм свободен, аз съм богат, аз съм любим“. Няма причини да страдате. Няма вече дългове. По-рано законите на кармата бяха в сила. Сега се опитвате по навик да построите кубчетата на вашата реалност по старите закони. Кулата от вашите кубчета всеки ден се разрушава, защото вече няма сили, които да я задържат, защото светът ви е вече друг и законите са различни. Но вие упорито продължавате да съграждате кулата си ден след ден. Спрете.
Повярвайте, че вече живеете в нов свят.
Толкова време чакахте от някой или нещо да ви свърши работата, някой да ви създаде нов свят и да ви пренесе там.
Повярвайте, вселената ви подпомага за всичко с всички сили, но никой не е в състояние да създаде вашия свят вместо вас.
Така е устроена вселената.
Така работят законите за свободната воля.
Разбира се, това е опростяване на нещата, но е разбираемо.

Превод от руски: Роси Стоянова
Публикувано от Тенислав Христов

РС, Да повярваме кои сме...
         Да повярваме в своята същност...

         Нима това е толкова трудно...

четвъртък, 17 октомври 2019 г.

Камъкът, който ражда


Камъкът, който раждаРазмножаващи се камъни? А да заченеш от камък?

Странни въпроси, но има защо човек да ги задава. Когато види блещукащото парченце скала и научи как е сътворена, няма как да не започне да търси отговори. А дали ги има?

„Това е камъкът, който дава живот. В Португалия вярват, че жената, на която се даде, ще зачене”, разказа ми накратко притежателка на скъпоценно късче от този толкова рядък вид.
Там, в родината им на Иберийския полуостров, наричат тези камъни Pedras Parideiras, или „камъни, даващи живот”.

Самите те „излизат” от други, по-големи скали –

природен феномен, който може да се види само в геопарка в областта Ароука. Гранитните образувания на Сера де Фрейта, на почти 1000 м надморска височина, са аномалия, при която от твърдите скали вследствие на специфични процеси, протичащи в земните недра, се отделят двойно изпъкнали дисковидни възелчета. Големите между 1 и 12 см камъчета, които се „раждат” от гранита, имат същия минерален състав като него. Външната им обвивка е от биотит, а ядрото - от кварц и фелдшпат.

Така образуваните тъмни минерални бучки, отделящи се от кремавата скала вследствие на разширяването през горещите дни, пораждат митове сред местните жители. Те вярвали, че „родените” от майката скала камъни притежават магични свойства и могат да донесат плодовитост дори на жена извън фертилна възраст. Поверието разказва, че жена, която иска да роди,

трябва да преспи с такъв магичен камък под възглавницата,

за да зачене. Геоложкият феномен на възлестия гранит може да се види само тук, на не повече от квадратен километър площ край село Кастанейра, което го прави уникален в световен мащаб.

Днес природното чудо превлича туристи от цял свят, но за да се ориентирате дотам, ще ви трябва карта, защото това е само един от над 40-те геоложки обекта, които предлага геопаркът Ароука. Съвсем наскоро той бе включен към програмата на ЮНЕСКО „Глобална мрежа геопаркове“ (Global Geoparks Network), в която попадат географски области с геоложко богатство.

Паркът се простира на 330 квадратни километра

и е известен още и с най-големите в света трилобити, открити тук. Това са вкаменелости на морски животни - членестоноги, живели преди повече от 400 милиона години, през периода ордовик – т.е. във време, когато живот извън океаните не е съществувал. Гигантските, на места до 90 см, животни се срещат с хиляди, застинали за вечни времена в плочите шисти. Мястото е популярно и с минната дейност, развивана тук от хилядолетия насам, за което свидетелстват останките от римска златна мина и такава за добив на волфрам от времето на Втората световна война.

Ако някой все още смята камъните за неодушевени, искам да му кажа: иди в Ароука и виж - те са по-живи отвсякога!

Автор: Тодор Станчев
Източник: обекти;

неделя, 13 октомври 2019 г.

Вече сте там


Вече сте там


Башар: Да. Запомнете това:
Всеки един от вас вече съществува
на всяко възможно ниво на съществуване.
Идеята за преминаване от ниво към ниво
е не толкова процес на действително отиване там,
колкото спомняне, че всъщност вече сте там.

Публикувано от Диана Павлова

РС, Снимка - Весела Стамболиева, Витоша, 12 октомври 2019 г.

събота, 12 октомври 2019 г.

Вътрешното ти състояние предизвиква обстоятелствата


Вътрешното ти състояние предизвиква обстоятелстватаТи може да избереш да създадеш обстоятелства, които усилват определени убеждения, но вътрешното ти състояние е което предизвиква обстоятелствата. И затова обстоятелствата са илюзорни. Нереални. Отражение. Халюцинация. Проекция. Ето защо, когато видиш обстоятелство, неутрализирай го, бъди неутрален към него, не му придавай смисъл, какъвто не предпочиташ.
Направи пауза и после го изпълни със смисъл, какъвто предпочиташ, за да може после то да ти даде ефекта, който търсиш. И помни - физическата реалност, бидейки пространство-времева, винаги има ехо. Не съди по това дали отвън има или няма промени дали ти самият си се променил или не. Гаранция за твоята промяна е различният ти отговор на случващото се отвън, независимо дали външното е променено или не. По различния си отговор ще разбереш, че си се променил. Не защото външното изглежда различно. Начинът, по който отговаряш, е това, което създава промяната. И тогава нещата могат да се променят. Ако ти отговориш различно на неща, които изглеждат по старому, тогава наистина си се променил. И тогава външното може да отрази промяната. Но ако си кажеш, че ще се промениш, за да промениш онова отвън, ти все още правиш обратното.
Башар
Публикувано от Диана Павлова

неделя, 6 октомври 2019 г.

ЖИВОТЪТ

Животът


Животът на обикновения човек е еднопосочна улица. Той познава единствено пътя, който го води към ограниченията. Едничката му вяра, абсолютната му лоялност е към...смъртта. Изборът как точно да погубва себе си е единствената му истинска свобода...
Тялото е неразрушимо. Ти сам подписваш заповедта за неговото унищожение. Мислите и чувствата, които му вменяваш, са причината за стареенето, боледуването, загубата на енергия и смъртта. Каквото се случва на тялото ти, се случва и на света. Светът е това, което си ти, а ти си това непобедимо и безсмъртно тяло. Но ти, подобно на милиони други хора си избрал да използваш страховете и разрушителните мисли, за да убиваш себе си....
Наблюдавай себе си! Самонаблюдението осветява и най-тъмните кътчета на Същността. Ограничавай съмнението и страха в себе си още щом усетиш, че се проявяват. Не обстоятелствата и събитията в света те правят нещастен, а твоето нещастие създава мъките и страданията в света. Бедността е болест на мисълта...
За какво ти е да спасяваш света, когато всъщност целият свят има нужда да се спаси...от теб. Понасяй собствените си болка и страдание. Стой там. Не се отклонявай от тях. Наблюдавай и търси корените им. Ще можеш да освободиш света,чак след като освободиш себе си от неговото описание. Целият свят - начинът му на мислене и действие, условията, които поставя, несигурността и заплахите му - отразява съвършено твоята вътрешна раздробеност, вътрешното ти разслоение. Единствено ти, живеейки постоянно Тук и Сега, можеш да освободиш света от всички противоположности. Единствено ти, загърбвайки вътрешните си стълкновения и конфликти, можеш да го освободиш от всички противоречия, от насилието и войните. Всичко, на което се натъкваш, няма нищо общо с външния свят, нито със събитията или обстоятелствата. То е нещо, което винаги разнасяш със себе си, което таиш вътре в теб и е същинската причина за всичките ти трудности и адско съществуване.
Стилът на живот е резултат от съзнанието. Инвестирай всичко, което имаш... дори това, което нямаш...в себе си...винаги! Ще видиш, че животът ти ще стане по-богат, а кръгозорът - по широк във всяко отношение. Не се тревожи за парите. Тревожи се за себе си, за собствената си цялост. Когато са ти нужни пари, те сами ще се появят. Вярвай в себе си! Вярвай в мечтата си и ще имаш достатъчно пари, за да водиш хубав живот. Шедьовърът на твоята мечта... си самият ти. Външният свят е само бледа сянка на вътрешната ти градивност.
Стефано д'Анна

РС, Има нощи, в които 3D-светът те връхлита със страшна сила. Хваща те за гушата и стиска ли стиска… И това не е споменът. Не е дори и тъгата. А просто една мечта. Една мечта, останала там някъде  – по пътя, назад във времето…

И боли. Толкова силно боли. Защото е трудно да кажеш: „Липсваш ми.”…

Това бяха мислите ми тази вечер и тогава се появи този текст...

Благодаря ти, Нино!

Благодаря ти, Синхронност!

Благодаря, че в този свят има хора, които наричаме Приятели!

Благодаря и на себе си, че не потънах в болката, а просто я оставих да изплува и я наблюдавах. И ето тя - болката, донесе със себе си тези думи на Стефано д'Анна...

Весела Стамболиева

6 октомври 2015 г.


събота, 28 септември 2019 г.

Минали ли са миналите ни животи


Минали ли са миналите ни животи


 Участник: Имам конкретен опит. Аз съм регресионен хипнотерапевт и зная, че няма такова нещо като минал живот. И по време на терапиите, които съм провел, аз ...
Башар: Ти разбираш, че всичко се случва тук и сега. Това за теб е познание.
Участник: Хората разбират, че тези техни други свързани животи ни влияят ...
Башар: Те не ви влияят, освен в случаите, в които избирате да бъдете повлияни.
Участник: Правилно. Но чрез терапията хората могат да се свържат с тези енергии и да ги променят.
Башар: Да, те могат. И причината, поради която това е възможно ... да направите тези промени е, защото правите тези връзки от настоящето. Ако идеята за оказване на влияние и съответната енергия наистина идваше от миналото, вие нямаше да може да упражните никакъв контрол върху нея. Единствената причина да може да промените тези връзки е, защото те се проявяват само в настоящето, където единствено съществувате.
Участник: И фактът, че ти взаимодействаш с нас, в линейни термини означава, че енергии от бъдещето ни влияят.
Башар: В определен смисъл, те са на ваше разположение, за да ги имате предвид, но какво влияние ще ви окажат зависи от решенията, които вие вземате за това в каква степен избирате да вградите това така наречено „бъдеще” във вашето настояще.
Участник: Важно ли е за нас да установим връзка с тези „минали” ...
Башар: Ако вярвате, че е важно, значи е важно, ако не вярвате, не е. Всичко зависи от вас. Това е един начин, едно позволение, един начин да разпознаете повече от себе си, но не единственият начин.
Участник: Аз мисля обаче, че ако установяваме тези връзки, ще бъде по-добре за нашето линейно бъдеще.
Башар: Чудесно, ако вярваш в това и ако това дава резултати при теб. Това е твоето позволение. Чудесно. Аз не го отричам, просто казвам, че ако това ти върши работа, значи е полезно за теб и толкова. Може да е полезно по същия начин и за други, чудесно. И някой ден можеш да промениш отношението си спрямо тази идея, или няма да го сториш. И в двата случаи е добре.
Участник: Какво представлява духовният съюз и как могат да го постигнат?
Башар: Какво представлява духовният съюз и как могат да го постигнат? Това звучи като заглавие на наръчник. (смях в залата) Духовното единение е просто съответствие на вибрационните честоти, хармонизация на вибрациите. И това се получава, когато следвате най-силната си радостна възбуда и получавате отражения на вибрации, които са на същото равнище.
Публикувано от Диана Павлова

четвъртък, 12 септември 2019 г.

Крадецът на радиоапарата

Крадецът на радиоапарата


БАШАР >>> Помни, че физическата реалност е само едно огледало, само едно огледало. И ако видиш намръщена гримаса в отражението, ти не можеш да отречеш съществуването й, защото тя идва от собственото ти лице! Така че ти отричаш собственото си съществуване. Отново: ти можеш да си кажеш: „О, аз не предпочитам това състояние, но няма да го отричам, защото като видя гримасата в огледалото, аз виждам, че не съм в състоянието, в което предпочитам да бъда. Ето защо благодаря ти, Гримасо. Сега аз ще те обърна наопаки и ще се усмихна, защото това е, което предпочитам. Не ме интересува дали ти ще ми се усмихнеш, но ти си ми показала, че аз предпочитам да се усмихвам. Ето защо аз се усмихвам”. И виж ти, какъв шок - отражението ти се усмихва! Защото то няма друг избор, когато ти най-накрая решиш да се усмихнеш на всичко, което се случва, защото ти знаеш, че то ще ти послужи по положителен начин, защото казваш, че така ще бъде. Ако ще предявяваш изисквания, предяви ги към себе си - че ще приемаш всяко едно преживяване в живота си, защото то може да има двойно предназначение. И ти предпочиташ то да ти служи положително, или предпочиташ то да ти служи отрицателно?
Участник: Положително.
Башар: Тогава изисквай от себе си да третираш всяка една ситуация по положителен начин и винаги ще извлечеш положително преживяване, без да отричаш това, което не предпочиташ.
Участник: Можеш ли да ми дадеш пример за това?
Башар: Да, мога. Ние сме разказвали тази история преди. Крадецът на радиоапарата? Запозната ли си с това?
Участник: Не.
Башар: Добре. Един приятел на медиума е страстно увлечен по музика. Той е музикант и едно от любимите му занимания било да слуша музика по радиоапарата в колата си, докато карал из вашия град. Той много искал да си закупи определен радиоапарат заради най-доброто качество звук, който издавал, но нямал достатъчно пари и нямало откъде да ги вземе. И следвайки идеята да следва най-силното си радостно вълнение с най добрите възможности, с които разполагал, той закупил малко по-лош радиоапарат, който можел да си позволи и който все пак му причинил радостно вълнение, каквото отговаряло на възможностите му. Следиш ли мисълта ми дотук?
Участник: Да.
Башар: Той монтирал радиоапарата в колата си, но една седмица по-късно някакъв крадец разбил колата, повредил арматурното табло, откраднал радиоапарата и избягал.
Сега ... много хора на вашата планета биха отрекли това и биха го приели като нещо отрицателно, нещо лошо:
„Защо това се случва на мен, нещо трябва да не е в ред, как можах да си причиня това, аз съм по-духовно настроен човек ...”
Участник: (смее се)
Башар: Това последното е много на мода във вашата реалност. И това е клопката, в която попадате. Няма нищо не духовно в това, което току-що описах!
И тъй като този човек знаел това, той запазил положително присъствие на духа и си казал:
„Аз не зная как това може да ми бъде от полза, но то трябва да ми послужи, защото аз така предпочитам! Аз предпочитам това да ми послужи положително. Нямам никаква представа как това може да стане, но зная, че трябва да е така”.
И запазвайки това си състояние, той направил обичайното за вашата планета - докладвал случилото се на застрахователя и получил компенсация за радиото и повреденото табло. Отишъл при един автомонтьор, който погледнал арматурното табло и му казал: „Изглежда зле, но всъщност не е. Мога много лесно да го поправя”. И направил това толкова бързо, че даже не поискал пари.
И след като си спестил парите, предназначени за поправката на таблото, нашият човек се оказал с пари от застрахователя, които били до последното пени достатъчни за закупуването на радиоапарата, който първоначално желаел, но който преди не можел да си позволи. Така стават нещата, когато им позволим да се случат. Ако беше подходил с отрицателна вибрация: „О, това е ужасно, това не може да бъде, не мога да приема това”, тогава той може би нямаше да получи тази сума от застрахователя, може би щеше да попадне на автомонтьор, който да му вземе двойно повече от наличните пари за поправката на таблото, която в случая му излязла безплатно ...
Разбираш ли? Той е щял да привлече вибрация, подобна на тази, която е щял да е излъчва. И е щял да има отрицателно преживяване, защото е щял да вложи отрицателен смисъл.
Но той придал положителен смисъл, макар да нямал и идея как това би могло да му послужи. И нямало никакво значение какво било намерението на крадеца, нямало значение, че крадецът може да е следвал сценарий, основан на страх, на чувството, че е онеправдан и че трябва да открадне, за да се почувства добре. Това нямало никакво значение, защото то не оказало отрицателно влияние на реалността на този човек. Това достатъчно добър пример ли е за теб?
Участник: Да, това бе един подарък, благодаря ти.
Публикувано от Mariyana Halacheva

понеделник, 26 август 2019 г.

11 закона на Вселената


11 закона на Вселената

Мислите създават реалност. Снимка: freeimages.com/avanzero

Вселената има своите вечни закони, които човек отдаван е забравил. Използвани заедно, те се превръщат в мощна сила, която може да ни направи непобедими. Ето кои са те:
1. Законът за Мисленето гласи, че мислите създават реалността.
2. Законът за Наличността гласи, че има безгранична наличност във Вселената на всичко, което желаете. Вместо да вярвате в идеята за "липсата", е нужно да разберете, че живеем във Вселена на изобилие и има (пре)достатъчно за всички. Искреното съзнаване на това изобилие е жизнено важно за привличането на богатство и изобилие в живота ви.
3. Законът за Привличането гласи, че привличаш това, към което насочваш вниманието си. Обръщайки внимание на неща, които ви правят нещастни, привличате още повече от тях. Но ако се фокусирате върху нещата, които ви правят щастливи и се усмихвате, тогава ще привлечете повече от тях в живота си.
4. Законът за Получаването гласи, че ще получите само това, което сте готови да получите. Например може да искате 10 000 лв. на месец, но ако не вярвате, че това е възможно, или че го заслужавате, то никога няма да ги получите.
5. Законът за Нарастването е свързан с нарастването и подобряването на всеки аспект от живота ви. Без значение колко добър е животът ви, винаги има място за подобрение и разширение.
6. Законът за Отплащането гласи "Жънеш това, което посееш". Семената на успех или на провал посявате в живота си? В живота, това, което влагате, това получавате. Каквото правите и "изпращате" като сигнал на Вселената, това и ще получите, за добро или за лошо.
7. Законът за Нулевото Съпротивление е един от най-игнорираните от всичките 11 забравени закона. Но също така е и един от най-мощните от тях. Този закон гласи, че това, срещу което се съпротивляваш, продължава да съществува. Това означава, че нещата, които не харесвате, стават по-силни. Колкото повече енергия влагате в омраза и съпротивление към тях, толкова по-силни и мощни стават те. Незнанието на този закон обяснява защо толкова много хора не успяват да използват Закона за Привличането успешно. Няма значение колко трудно би могло да е в началото, трябва да се научите да игнорирате нещата, които не харесвате и да пренасочвате вниманието си към тези, които ви правят щастливи.
8. Законът за Прошката гласи, че за да продължите напред в живота си, е нужно да се избавите (да простите) от болезнени събития от миналото си. Незнанието и неприлагането на този закон блокира изобилието във вашия живот.
9. Законът за Пожертването гласи, че за да спечелиш нещо, трябва да си готов да заплатиш съответната цена. Гледайте на този закон като инвестиране в по-добро бъдеще вместо като настояща саможертва.
10. Законът за Почитането гласи, че 11-те Забравени Закона ще работят за вас, ако ги почитате. Ако водите недисциплиниран живот и не успявате постоянно да практикувате тези 11 закона, тогава не се учудвайте, ако се провалите.
11. Законът за Успеха е комбинация от всички 11 закона. Той гласи, че можете да успеете, независимо от вашата среда, или от това колко лоши са били нещата в миналото. Успехът е ваше рождено право!
Публикувано от: HighViewArt