сряда, 18 декември 2019 г.

Знайте. Просто знайте.


Знайте. Просто знайте.


РАМТА >>> Ако кажете твърдо: „От Бога Господар на моето същество аз знам отговора на това и съм готов да го приема. Така да бъде!", тези думи привикват вътрешното знание да разреши проблема. Въпреки, че в този момент е възможно да нямате разбирането, вратата към него е широко отворена, за да стане то осъзнато чрез опита, от който ще натрупате мъдрост. Съществото ви бързо ще се пренастрои, за да стане това, което в момента представлява вътрешното знание. Не е необходимо да влагате усилия. Не е нужно да искате, да се борите за него. Не е необходимо да извършвате ритуали и песнопения, за да го получите. Просто знайте. Знаейки, вие се намирате в състояние на готовност да го приемете и осъзнаете.
Как ускорявате материализацията на желанията си? Знаейки. Знанието за това, че желанието, каквото и да е то, е изпълнено, усилва мисълта за вашето желание, изпраща го чрез полето на вашата аура в потока от съзнание и материализира желанието ви.
Истината е, че всичко ви принадлежи. Когато знаете това, тогава то е достъпно за вас. Трябва да разберете, че този, който ви дава всичко това, от което имате нужда, това сте вие и вашата способност да получавате това, което искате. За да се изпълнят желанията ви е необходимо просто да знаете какво искате и да знаете, че сте достойни за това. Вътрешното знание е истина, то е което ви дава, това е вашето бъдеще. Когато говорите, трябва да знаете, че това е така. Можете да имате всичко, което искате, знаейки, че вие сте законодателя, и че всичко, което знаете и за което говорите, така и трябва да бъде. Това се нарича Закон за единството.
Вие познавате всичко, което съществува за опознаване и можете да имате всичко, което пожелаете. В този момент на познание вие не сте осъзнали тази истина. „Аз знам" отваря вратата към това познание. То активира друга част от мозъка ви, за да може мисълта да се материализира. Когато опознаете на практика своето неограничено мислене, това ще доведе до укрепване на тази част на мозъка, в която живее егото, осъзнаването, че вашите знания действат, ще ви даде сили да се придвижвате по-нататък към още по-неограничено мислене.
Ако можех да взема всичките ви думи и да ви дам само няколко, то те биха били: „Сега Аз знам. Аз съм неограничен. Аз съм изпълнен. Аз съм Бог. Аз съм". Ако нямаше други думи, освен тези, вие нямаше да бъдете ограничен на този план.
Кое е по-добро за вас; да знаете или да предполагате и вярвате? Кое е по-добре за вас; да знаете или да се надявате на късмет? Кое е по-добре; да знаете или да не знаете? Тези процеси на мислене, тази енергия, израженията на лицата, движението на телата могат да бъдат въвлечени както в „знам”, така и в „не знам”.
Знайте. Просто знайте. „Аз знам, че това ще се случи. Аз знам, че съм Бог. Аз знам, че съм щастлив. Аз знам, че аз съм”. Винаги знайте. Ако казвате, че не знаете и не можете, така ще бъде. Казвайте, че сега знаете. Тогава ще опознаете всичко.
Знаете ли каква е разликата между мен и вас? Аз знам, че съм безграничен Бог, а вие не знаете. Това е единствената разлика. Аз знам, че аз съм, а на вас ви предстои да разберете това.
Защо сте затворили вътрешното си знание? Защото, в стремежа си да разберете съзнанието във формата, наречена материя, мисловните ви процеси така са забоксували в реалността на материята, че се е изкривило възприятието ви към живота. Материята, това е ниво на съзнание. Тя се формира като се понижава мисълта до светлина, до електромагнетизъм, след това той се разделя на части, които имат отрицателна и положителна стойност. Ето защо, всеки път когато си имате работа с Бога във материална форма, вие възприемате и разбирате мисълта не в нейната чистота на Единното цяло, а в нейната полярна същност. Колкото повече се фокусирате в материята и оцеляването, толкова по-силно е изразена полярността във възприемането ви на живота: горе-долу, близко-далече, бързо-бавно, светло-тъмно, голям-малък, горещо-студено, добър-лош, положителен-отрицателен.
За да се върнете към чистата мисъл трябва да преодолеете изкривеното его и разсъждаващата част на вашият мозък, която се ориентира във физическия живот и оцеляването. Възприятията на това изкривено его са в съответствие с илюзията на времето, разстоянието и разделянето. То възприема всичко от гледна точка на оцеляването и признанието. То осъжда и разделя чистата мисъл.
Чистата мисъл идва при всеки от вас, но вие веднага започвате да разсъждавате добро или лошо е това за вас, трябва ли да направите това или не, възможно ли е или не, реално ли е или не, разумно ли е или не. Всеки път когато съдите своята мисъл, разделяйки я на положителна и отрицателна, вие сваляте нейната вибрация до много ниски честоти. Вътрешното знание не осъжда нищо. Когато знаете, вие никога не се колебаете дали мисълта е правилна. Всички мисли са верни и точни. Вътрешното знание не оценява и не преценява мисълта. То позволява на вашите мисловни процеси да бъдат непрекъснати.
За да видите друг план, за да чуете много фин звук, за да намалите теглото си, всичко, което трябва да направите е да знаете, че всичко това е реално и да позволите на това вътрешно знание да стане осезаемо за вашето тяло. Това е всичко, което трябва да направите. Ако не вярвате, че това е възможно, самият факт, че не вярвате, представлява осъждане, което не позволява на вашият мозък да се развива. Затова цялото това вътрешно знание, което идва всеки момент чрез вашия дух, отскача от вашия мозък и се връща обратно в Божествения Разум"
Публикувано от Mariyana Halacheva

Няма коментари:

Публикуване на коментар