неделя, 8 декември 2019 г.

Да бъдеш Промяната


Да бъдеш ПромянатаБашар: Ето ти един инструмент. Ти винаги се променяш, но не вярваш, че го правиш. Когато разбереш колко напълно се променяш във всеки един момент и ако наистина повярваш, че ставаш наистина различно лице във всеки един момент, ти ще преживееш това, което трябва да преживееш, което съответства на промяната, която ти сега знаеш, че е действително настъпила. Ти винаги се променяш и не можеш да направиш нищо да го спреш. Ти се променяш буквално милиарди пъти в секунда. Когато разбереш това, вече няма да се питаш как да се научиш да се променяш, а как трябва да определиш следващата бъдеща промяна, как искаш да определиш себе си като следващото лице, което ще бъдеш. И ще получиш реалността на лицето, което определяш да бъдеш в този момент. Така че трябва да настроиш ума си на факта, че непрекъснато се променяш и че не можеш да промениш това. Така че не става дума да се научиш да променяш себе си, или каквото и да е друго нещо. Всичко се променя непрекъснато. Става въпрос за това да бъдеш във вибрационната честота, която отразява потока от промени, които предпочиташ да преживяваш, за да преживяваш само тях. В същото време, моля запомни ... внимаваш ли?
Участник: Да.
Башар: Добре. В същото време, помни, всички помнете, мерило за промяната не е промяна във външния свят! Мерилото за промяната е дали реагираш различно на външния свят даже и ако той все още изглежда същият. Така доказваш, че действително си се променила. Защото ако наистина си се променила и наистина си в съответствие с промяната, която искаш да бъдеш, няма въобще да те интересува как ще изглежда външният свят и какво се случва там. И когато действително престанеш да се интересуваш от това дали външният свят се променя, за да съответства на нещата, които предпочиташ, тогава, тъй като това ще бъде истинска промяна, външният ти свят няма да има друг избор, освен да се промени, за да го отрази. Но докато поставяш условия на промените в себе си под формата на външни промени, които трябва да се случат преди това, това ще означава, че не си се променила и следователно външният свят също няма никога да се промени. Все едно че се оглеждам в огледалото и виждам как отражението ми се мръщи. И аз ще стоя тук, и ще чакам, и няма да се усмихна, преди това отражение да ми се усмихне първо. Ти ще стоиш и ще чакаш вечно. Но когато ти решиш: „О, по дяволите, не ми пука дали отражението се усмихва, аз ще се усмихвам, защото това е, което предпочитам да правя! Тогава изведнъж поглеждаш към отражението и виждаш, че то се усмихва. Каква магия, какво съвпадение! (смях в залата) Идеята обаче е, че на теб трябва да не ти пука дали то ще се усмихне, или не. Просто нека то да бъде огледало, каквото е, а ти промени себе си, защото това е, което предпочиташ, независимо дали огледалото се променя и даже дали въобще съществува. Това е тайната на проявлението. Разбираш ли?
Участник: Да.
Башар: Пак заповядай. Сега достатъчни ли са ти инструментите? ... Ние винаги ще ви дадем повече инструменти, ако искате, но ние предпочитаме да разберете, че ще имате повече полза, ако се вземете в ръце и се откажете от инструментите, и ако просто бъдете свое собствено позволение, и просто си дадете позволение да бъдете тази/този, която/който сте. Толкова е просто.
Публикувано от Диана Павлова

Няма коментари:

Публикуване на коментар