неделя, 22 ноември 2020 г.

В пиесата на живота

В пиесата на живота

 

Хора ще идват в живота ви и ще си отиват, като герои в пиеса. Някои ще играят дребни роли, други за известно време ще бъдат звезди, трети ще ви помогнат с постановката и режисурата на живота ви. Те винаги ще бъдат важни за цялата пиеса. Винаги ще заслужават вашата любов. Ще се научите да не съдите онези, които идват и си отиват в пиесата, да уважавате появата им, дори да играят зле ролите си. В края на краищата ще стигнете дотам да хвърлите поглед назад към всички хора в живота си и да разберете, че сте ги срещнали, защото всеки от тях е трябвало да ви научи на нещо. Ще се научите да обичате всички, дори и онези, за които не можете да разберете на какво е трябвало да ви научат...

Уейн Дайър

Публикувано от Анна Лазарова

РС, Дали сме добри актьори?
Ами... Ние винаги сме перфектните актьори за ролята, която изпълняваме...
Въпросът е да не се колебаем, да не търсим вини, а да обгърнем себе си и света около нас с Любов.
Благодаря за това напомняне!
Весела Стамболиева

понеделник, 16 ноември 2020 г.

Непростимият грях, вината на всички вини - вярата, че светът е този, който ни създава

 Непростимият грях, вината на всички вини - вярата, че светът е този, който ни създава
 
 
Непростимият грях, вината на всички вини - вярата, че светът е този, който ни създава. Извършваме го всеки път, когато превърнем света в наш бог - огорчен бог, неграмотен бог.
От първата книга „Битие“ до историята на Франкенщайн, от приказката за Алиса, която се уплашила да не потъне в локвата от собствените си сълзи, до Блейд Рънър човек не е спрял да преповтаря вечната история за твореца, превърнал се в жертва на собственото си творение.
Едно хипнотично внушение ни кара да си мислим, че светът взема превес и ние приемаме това за чиста монета. Поставили сме това си убеждение над всичко останало, издигнали сме го в култ.
- Светът, който наблюдаваш, е отдавна изработен - говореше ми Мечтателя. - Това е причината да се нарича „сътворен“. Той се появява впоследствие. Той е следствието! Има причина, която го предшества. И много малко са индивидите, които могат да проумеят, че светът няма нито собствена посока, нито собствена воля. Волята принадлежи единствено на индивида... тя управлява света. Когато волята отсъства, светът автоматично поема контрола.
Тревожна новина! Да осъзнаеш, че на света или на масата им липсва воля е като да разбереш по средата на полета, че няма пилот в самолета и моментално да се наложи ти да поемеш управлението и, съответно, отговорността за всички пътници на борда.
- И тъй като тревогата ти е напълно безполезна, - заключи Мечтателя - тя само преповтаря зависимостта ти от света.
- Зависимост от света? Какво ще рече това? - попитах, усещайки повече от всякога как философията Му се сблъсква с всичко, в което ми се щеше да продължа да вярвам.
- Означава, че когато „забравиш“, ти се смаляваш и светът се превръща в твой господар - отвърна сухо Той. - Без воля хората се принизяват до психически джуджета, които припкат из тяхната си вселена с подвити опашки, приведени от тежестта на чувството си за вина, уплашени до смърт от чудовищата, които сами са изобретили.
Добави още, че човеците, довели се сами до настоящото положение, не могат да вършат нищо друго, освен да обвиняват, да се оплакват, да се оправдават и да се самосъжаляват.
- Да станеш бизнесмен, че и да си отредиш още по-централна роля като предприемач, не те прави свободен човек. Да се идентифицираш с подобна роля означава единствено, че си се прехвърлил в друг затвор. Все едно си сменил килията.
Свободата означава да се освободиш от отъждествяването си със света, означава завинаги да потушиш тъжната песен в себе си, управлявала целия ти живот.
 
Школа за богове, Стефано Д'Анна
Публикувано от Диана Павлова

РС, Не знам дали бих го нарекла грях или вина, но със сигурност знам, че светът ни започва да се променя по магически начин в момента, в който поемем отговорност за собственото си съществуване...
Благодаря ти, Дидка!
Благодаря Стефано Д'Анна!
Благодаря за думите, които витаят около мен и се появяват пред очите ми винаги в най-подходящия момент!
Весела Стамболиева

неделя, 15 ноември 2020 г.

Масаро Емото за кристала на вирусите

 Масаро Емото за кристала на вирусите

 

COVID-19

 Направихме експеримент с воден кристал, като поставихме думите „COVID-19“, „COVID-19 и любов и благодарност“ и „COVID-19 и страх“ на всяка бутилка дестилирана вода и това са резултатите от експеримента. Както можете да видите, Любовта и Благодарността завладяха COVID-19, докато страхът се настройваше на негативната енергия от него.

Водният кристал на “COVID-19” изглежда е наполовина илюзионен и вероятно причината е, че вирусът е живо и неживо същество. Д-р Емото каза в миналото за вируса, че вирусът живее и в 3-то и в 4-то измерение, така че вибрационният подход, включително нашето съзнание, е важен, а не само материален подход.

Нека силата на любовта и благодарността да блести!

 We did water crystal experiment by showing words “COVID-19”, “COVID-19 and Love and Gratitude” and “COVID-19 and Fear” to each bottle of distilled water and these are the results of the experiment. As you can see, Love and Gratitude conquered COVID-19 while fear tuned into negative energy of it.

The water crystal of “COVID-19” seems to be a half illusional and the reason probably might be that virus is a living and non living thing. Dr. Emoto said in the past about virus that virus is living in both 3rd and 4th dimension so that is why vibrational approach including our consciousness is important rather than only material approach.

Let the power of love and gratitude shine through!

 

COVID-19 и любов и благодарност

 

COVID-19 и страх

 


Ако светът отляво е светът на материала, тогава нещата не могат да бъдат съставени без света отдясно, света на информацията. Без дизайн не би се създала материя. И именно водата и информацията ни помагат да създадем този дизайн.

И вирусът е на границата. Често се казва, че вирусите са полуживот или живот, а не само живот, но тъй като те са в средата, съвременната материалознание не може да ги улови. Може да сме в състояние да разберем половината, но не можем да уловим цялата картина. Или може би вирусът е реален и лявата половина на вируса е в този триизмерен свят, а дясната половина е в този 4-измерен свят. И мисля, че този свят на информация от дясната страна определя дали вирусът е лош или не, и така нататък, и така нататък, така че ако не разберем първо този свят на информация, този свят на Хадо или тенденциите или движенията от този свят на информация няма как да знаем за този вирус, освен ако не го разберем. Не мисля, че е възможно да се разбере.

 

If the world on the left is the world of material, then matters cannot be composed without the world on the right, the world of information. Without a design, matters would not be created. And it is water and information that help us to create this design.

And a virus is on the borderline of this. Viruses are often said to be half-life, or life and not life, but because they are in the middle of this, modern material science cannot capture them. We may be able to understand half of it, but we can't capture the whole picture. Or maybe the virus is real, and the left half of the virus is in this 3-dimensional world and the right half is in this 4-dimensional world. And I think that this world of information on the right side determines whether the virus is a bad or not, and so on, and so forth, so unless we first understand this world of information, this world of Hado, or the trends or movements of this world of information, there is no way to know about this virus unless we understand it. I don't think it is possible to understand.

Dr. Masaru Emoto

РС, Да се замислим и над кристалите и думите на д-р Масаро Емото...
С какво точно облъчваме вируса, гледайки телевизия и поддавайки се на масовата психоза...?
Трябва ли да продължаваме да живеем под страх?
А ако си позволим да обгърнем живота си и света около нас с Любов и Благодарност...
Да експериментираме! Защо пък не?!
Весела Стамболиева

четвъртък, 12 ноември 2020 г.

Енергия на Любов

 Енергия на Любов


Ти си вечен.
Tи си безкраен.
Tи си дух.
Tи си тяло.
Tи си ум.
Tи си сърце.
Tи си душа.
Tи си идея.
Tи си израз.
Tи си мисъл.
Tи си сън на
безкрайното Творение,
но това е реалността
и цялата реалност
е формулирана в съня ти.
Ти съдържаш всичко
Ти си израз на Цялото
по свой индивидуален начин.
Tи си Матрицата.
Матрицата - това си ти.
Ти си всичко,
всичко идва от теб.
Всичко се ражда чрез теб
и чрез теб
се затвърждава съществуването
на всичко и на всеки...

Башар

Публикувано от Диана Павлова

РС, Докато го гледах настръхнах цялата...
Като пред изповед... Или, може би, след изповед...
Не знам...
Знам само, че обичам Башар именно, защото чрез него усещам как се докосвам до нещо много силно, много истинско и много дълбоко...
Благодаря!
Благодаря!
Благодаря!
Весела Стамболиева

вторник, 3 ноември 2020 г.

Целият наръчник за действие

 Това е то – целият наръчник за действие, свързан с функционирането на реалността

Башар: ...Ти трябва да разшириш определението си за това, от което се нуждаеш, за да постигнеш ефективност в своя живот. Трябва да оставиш машината да работи свободно, да позволиш на комплекта от инструменти да свърши работата си. Когато говориш за ефективни инструменти, най-ефективните инструменти са тези, които са вече вградени в комплекта на радостното вълнение. Така че когато следваш своето радостно вълнение, с всичките си възможности, без всякакво настояване или допускане за това какъв трябва да бъде крайният резултат, и аз имам предвид „без всякакво”, тогава ти ще активираш комплекта от инструменти.

Инструментите в този комплект са: твоето радостно увлечение се превръща в двигателя, който те придвижва напред в живота; то става организиращият принцип на синхронността, който ти показва точно какво трябва да направиш, в какъв ред и кога; то се превръща в пътя на най-малкото съпротивление, което ти позволява да се придвижваш напред без усилия; този път те отвежда до всички други проявления, които са релевантни за теб в твоя живот, изпълнен с радостно вълнение и възбуда; то се превръща в рефлективното огледало, което ти разкрива всички твои убеждения, които не съответстват на твоето радостно вълнение, така че да можеш да ги идентифицираш, да видиш, че са безсмислени и да ги изоставиш, за да прибавиш енергията им към радостното си вълнение. И  накрая, то се превръща във всякаква подкрепа или изобилие, от които се нуждаеш, за да продължиш ефективно да следваш своята истина. Това е един завършен комплект, който съдържа всичко, от което имаш нужда, и не пропуска абсолютно нищо. И оттам нататък всичко, което трябва да правиш, е просто да избереш да останеш в позитивно състояние, независимо какъв е или как може да изглежда крайният резултат от действията, които си предприел. Това е целият наръчник за действие. Няма нищо към него, няма допълнение, няма опис на съдържанието. Това е то – целият наръчник за действие, свързан с функционирането на реалността. Така че това е всичко, което трябва да правиш.

Участник: Значи ти казваш, че моят поглед върху нещата е прекалено стеснен.

Башар: Точно това е, което казвам. Ти трябва да разшириш своето определение, така че автоматичната машина да може да работи за теб без усилия, вместо да ограничаваш пътя, по който тя достига до теб, като настояваш, че нещата трябва да се случат само по един начин, при което ще пренебрегнеш много от нещата, които може да работят за теб по един изключително ефективен начин.

Защото виж как стоят нещата. Това, което преживяваш, е идеята за его-ума, който мисли, че знае какво трябва да се случи. Твоят ум няма представа какво трябва да се случи. Ти мислиш, че знаеш, но това не е така.

Участник: Значи ти казваш, че трябва да оставя нещата да се движат по естествения си път.

Башар: Ти трябва „да се предадеш” (to surrender) и това не означава да се откажеш от контрола, а да се предадеш, да предоставиш нещата на контрола, който вече притежаваш. Идеята е да следваш собствения си поток (на развитие), защото ти вече имаш едно течение и то знае точно къде трябва да те отведе. То никога няма да те отведе встрани. Единственият начин, по който в определен смисъл, можеш да се озовеш на неправилния бряг, е да плуваш срещу течението. А това просто означава да се съпротивляваш на естествената си природа. Вярвай, че животът ти се разгръща точно така, както трябва. Даже и ако правиш нещо, което в дадения момент обективно не предпочиташ, то въпреки това трябва да бъде там, поради причина, която наистина предпочиташ. Това е начинът да използваш това, което не предпочиташ, по положителен начин – да запазиш положителното си състояние, за да можеш интуитивно да откриеш причината и да я използваш по положителен начин, защото знаеш, че ако останеш в положително състояние, ще можеш да използваш стеклата се ситуация като трамплин към това, което предпочиташ.

Участник: Като трамплин.

Башар: Точно така. Всяко нещо съществува по определена причина и каквото и да се случва в живота ти в този момент, за това има причина и ако ти го използваш по положителен начин, ще видиш защо то се е появило. Понякога нещата могат да бъдат толкова прости, като например да проявиш нещо, което не предпочиташ, само за да получиш яснота относно разликата между това, което предпочиташ, и това, което не предпочиташ. Това е достатъчно основание за появяването на нещо, което не предпочиташ – просто за да получиш яснота за това, което предпочиташ, чрез контраст.

Публикувано от Анна Лазарова

неделя, 1 ноември 2020 г.

Връх Кайлаш в Хималаите - свещен за четири религии от хилядолетия

 НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ

СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ

и ЧИТАЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ”

 ДИСКУСИОНЕН КЛУБ

ПАРАДОКС

3. ноември 2020г /вторник/ от 18,00 ч.   

ви канят на

кино-лектория на тема:

Връх Кайлаш в Хималаите - свещен за четири религии от хилядолетия“..... и още нещо

Среща с Пламен Бараков - първият българин направил свещенната обиколка на връх Кайлаш в Тибет през 2000 г., учител, алпинист, изследовател, автор на документални филми и изложби и….още нещо

Приятели!

С огромно удоволствие ви каня на традиционните ни първи вторници от месеца на среща с един от най-нетрадиционните ни лектори Пламен Бараков!

Първият българин направил свещенната обиколка на връх Кайлаш в Тибет през 2000 г., учител, алпинист, изследовател, автор на документални филми и изложби и…. още нещо

Ще бъде интересно!!!

Поздрави Христина

P.S., Спокойно- ще спазим всички епидимиологични предписания!

СЪБИТИЕТО Е НА ЖИВО и ще се проведе в киносалона на читалище“Николай Хайтов“, ул.“Жулио Кюри“ и бул.“Цариградско шосе“ /срещу хотел Плиска, в сградата на гърба БИЛА/

Вход свободен

За контакти: 0899 873 961, Христина Бързанова