събота, 23 юни 2018 г.

Алън Уотс

Алън Уотс 1915-1973
Британски философ, писател, оратор и популяризатор на източната философия пред западната аудитория. Темите са свързани с основни философски разсъждения и въпроси през учението и разбирането на Будизма и Даоизма.

Истинското Аз

Започва СЕГА (раждането на отговорността)

Сънят на Живота


Няма коментари:

Публикуване на коментар