вторник, 27 февруари 2018 г.

Енергията и съзнанието никога не могат да бъдат унищожени

"Енергията и съзнанието никога не могат да бъдат унищожени, само трансформирани в безброй състояния и форми, една от които се случва да си ти."
Алберто Вилолдо


"Energy and consciousness can never be destroyed, only transformed into myriad shapes and forms, one of which happens to be you."

Няма коментари:

Публикуване на коментар