неделя, 25 март 2018 г.

Коя е истинската ви същност?

В залата на огледалата, вие сте навсякъде.
Коя е истинската ви същност?
Намерете своя истински Аз, този, който възприема всички отраженията
и се забавлява с тях.
Тогава ще разпознаете своя път и ще го извървите.
Алберто Вилолдо
In the hall of mirrors, you are everywhere.
Which is the real you?
Find your original Self, the one who perceives all the reflections and is amused by them.
Then you will recognize your path and walk it.

Няма коментари:

Публикуване на коментар