петък, 19 март 2021 г.

ИНКАРНАЦИЯТА НА ДУШАТА В ЧОВЕШКИЯТ БИО-КОМПЮТЪР

Инкарнацията на душата в човешкият био-компютър – Взаймовръзки

Златните учители - Никстариус – 109

РС, Едно интересно видео с много интересна аналогия между компютъра и човешкия организъм – био-компютъра.

Или казано с други думи – нова тема за размисъл. Е, разбира се, само за тези, които имат желание и воля да навлязат по-надълбоко в самите себе си...

Благодаря на Никстариус и на неговите Учители за това простичко и разбираемо обяснение!

Весела Стамболиева

Няма коментари:

Публикуване на коментар