вторник, 26 септември 2017 г.

Красотата...


Когато виждате красотата навсякъде около вас, красота ще се стреми и да ви намира, дори и на най-неочаквани места...
Алберто Вилолдо


When you see beauty all around you, beauty will seek and find you, even in the most unexpected places … 

Няма коментари:

Публикуване на коментар