вторник, 12 декември 2017 г.

ХУНА МОЛИТВА

Предай нататък
Когато сте изчерпали всички възможностти,
знайте едно - не сте!
д-р Робърт Шулър

ХУНА МОЛИТВА


за БЛАГОДЕНСТВИЕ, ИЗОБИЛИЕ И ФИНАНСОВО БЛАГОПОЛУЧИЕ

Всемогъщо и Божествено Аз съм Присъствие,
призовавам Те и моля с любов,
от душа и сърце, с разум и мощ, вяра и смирение:
чрез силата на виолетовия Пламък,
изгаряй и трансформирай в Светлина,
всички  пречки по пътя ми към Благоденствие!
И  То  да изпълва живота ми
с просветление на всички нива,
с благослов за Мъдрост и Любов,
според Твоята свята  воля за мен!

Така се извисявам над страховете си,
и осъзнато работя със Светлината,
в изпълнение на Божествения Ти План
за мен, за Земята и отвъд нея.

Аз................., с Твоята помощ,
отговорно и тържествено, с ЛЮБОВ  и  БЛАГОДАРНОСТ  се отварям за
Потока от изобилие и благополучие,
необходимo за изпълнение на задачите,
поети от мен и моите приятели,
посветили се в служба на човечеството.

Обично мое подсъзнание, 
призовавам те и моля с любов:
Отнеси молитвата ми до Бог,
с цялата манна и жизнена сила,
необходими за проявлението й тук и сега!
И да бъде така! Амин

Казвайте молитвата си в тишина, от дълбините на сърцето си.
Синхронизирайте я с ритъма си на дишане и с мудра за успех.
Издишайте я към Бог и изчакайте 15 секунди.
Почувствайте как Светлината, идваща от Него,
ви обгръща с Хармония, Мъдрост и Любов.
Поемете ги с вяра и омиротворение, припявайки си звука ОМ.
Накрая благодарете с думите:

Мои небесни Майко и Татко,
Благодаря Ви за отговора на молитвата ми!
Благодаря за Извора от Мъдрост и Любов,
с които пълните  Чашата на Живота ми!
Приемам  с  ЛЮБОВ  и  БЛАГОДАРНОСТ  Божественото си наследство!
В името на Светата Троица в мен;
Да бъде! Стана! И е така! 

Хуна молитвата, дадена от Джуал Кхул, е много мощна. Казва се ежедневно, в продължение на 30 дни, за изчистване на блокажите. Това дава възможност на Божественото наследство за пълно изобилие да се прояви на всички нива. Особено благоприятно е времето от 15 юни до 14 юли и от 15 декември до 14 януари всяка година.
Тази молитва е от книгата на д-р Джошуа Дейвид Стоун: " Отвъд извисяването" изд. "Аратрон', 2009г. Осъвременената версия от 2012г. е на Саша Тодорова.

Посветена е на работниците на Светлината. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар