понеделник, 4 декември 2017 г.

Бъдете верни на думата си

Бъдете верни на думата си и признайте властта си да създавате реалност.
Алберто Вилолдо


Be true to your word and recognize its power to create reality.

Няма коментари:

Публикуване на коментар