неделя, 1 април 2018 г.

Шаманите живеят в свят...

Шаманите живеят в свят, където Творецът не се отделя от Творението, Небето не се отделя от Земята и Дух и материя преливат помежду си.
Не съществува разделение между тялото и духа, нито между видимия свят на формата и невидимия свят на енергията.

Алберто Вилолдо


Shamans live in a world where the Creator is not separate from the Creation, Heaven is not separate from Earth, and Spirit and matter infuse each other.
There is no division between the body and the spirit, nor between the visible world of form and the invisible world of energy.

Няма коментари:

Публикуване на коментар