събота, 28 април 2018 г.

Сънищата на тялото и Духа

Сънищата на тялото и Духа

6.6.2003При вашите астрални преживявания докато спите се случват събития, в които вие активно участвате – сънувате и неща, които са нещо като преглед на вашия живот. Тук ще разгледам един тип сънища – сънищата на физическото тяло.
Нашите физически тела са живи – всяка клетка е жива и функционира като единица. Вашият Висш Аз обгръща физическото тяло и му дава живот. Без оживяващия дух новороденото е мъртвородено. Вашето тяло сънува и понякога вие си спомняте тези сънища. В тези сънища вие сте наблюдател. В тях можете да научите неща за своето физическо тяло. В съня вашето тяло разкрива себе си във вида, в който изглеждате в физически. Когато наблюдавате това в съня си, вие наблюдавате нещо, което има вид да е вас.
Сънищата на физическото тяло се центрират около сгради или къщи. Къщите представляват физическите тела. Сън вътре в къща или сграда показва събития свързани с вашето физическо „аз”, а не с вашето духовно аз.
Когато извършвам дейности в астрала, аз се контролирам и се държа почти по същия начин, по който се държа, когато съм буден. Не се плаша в астрала. Събудената Финална Инкарнация никога не се бои. Снощи сънувах сън на физическото тяло. Бях в къща, предната врата беше открехната няколко инча, а навън беше пълен мрак. Нещо се опитваше да влезе. Наблюдавах как нещо, което изглеждаше като мен, изтичва и се опитва да я затвори. Вратата обаче не се затваряше – това ме накара докато наблюдавам да започна да се страхувам (телесен режим) от това, което се опитваше да влезе. Беше трудно, но това „аз”, чиито ръце бяха на вратата и се опитваха да я затворят, накрая успя да „помогне”, но много трудно. Щом молбата за помощ беше изречена, аз (истинският аз) затворих вратата като изпратих златна светлина да обгърне тялото, чиито ръце бяха на вратата. След като се намесих, вратата се затвори незабавно.
За мен този сън беше интересен. Знам, че това „аз”, което съм, не би се страхувало – ако това бях аз, щях да съм излязъл и сритал със златна светлина нечий астрален задник. Разбирам, че тялото вече е научило, че аз контролирам необходимите сегменти от моето физическо тяло, за да изляза от Играта. Физическото ми тяло имаше нужда да знае това. Затова ме помоли за помощ, като с това разбра кой контролира нещата – не някое външно въображаемо или извънземно божество, а същество, което е Алфата и Омегата на инкарнацията на Висшия Аз – Събудената Финална Инкарнация – другата „сила”, която отговаря за него.
Докато физическото тяло съдържа все още непокътнати вериги от преживявания, то не може да осъзнае това. Едва на много Напреднал етап инкарнацията се ангажира в сблъсък с волята на физическото тяло. В тези вътрешни битки са активирани всички самозащити. Накрая духът печели и съответните вериги от преживявания свършват. Това са интересни времена за инкарниращия се дух.
Макар, че днес на Земята има сравнително малко Събудеини Финални Инкарнации, в материалите на Матрицата има много неща, които ще са от полза и за другите инкарнации. Когато анализирате сънищата си, имайте предвид и написаното тук."

Откъс от "MATРИЦАТА V - том II - Ключът за завършване"
на Вал Валериан.
(и трите тома ги има в Спиралата)

Няма коментари:

Публикуване на коментар