неделя, 21 октомври 2018 г.

Грег Брейдън: чувства, енергия, съзнание

Грег Брейдън: чувства, енергия, съзнаниеЦитирам няколко откъса от филма, които ми направиха силно впечатление:

„Човешкото сърце е документирано като най-силния генератор за електрическо и магнитно поле в тялото. Това е важно, защото винаги сме мислили, че мозъкът е бил двигателят. Мозъкът има елетрическо поле, има и магнитно поле, но са относително слаби, ако ги сравним със сърцето. Сърцето е около 100 пъти по-силно елетрически и до 5000 пъти по-силно магнитно от мозъка.
А причината, поради която това е важно, е че физическият свят е изграден от тези две енергийни полета. Елетро-магнитни полета.“

„С чистотата си, човешкото сърце е проектирано да може да промени електрическото и магнитно поле на телата ни и света, чрез емоциите, които създаваме между мозъка и сърцето.“

„Така че от научна гледна точка става въпрос по-малко за привличане и повече за съзнателно създаване на „шаблони“ (модели) в нас, знаейки че материята на вселената ще се материализират около този модел в заобикалящия ни свят, за да отрази това, което сме поискали.
Или казано с прости думи: Трябва да превърнем нещата, които сме избрали в живота си, в опита, който избираме да преживеем.
И сега учените ни дават много добра причина да разберем това.
Колко хора са необходими за създаването на такова чувство, че да се въздейства на света? – Корен квадратен от 1 % от даденото население. Тогава ще имаме резултат.“
Грег Брейдън

Няма коментари:

Публикуване на коментар