петък, 20 юли 2018 г.

Шаманът притежава визия

Шаманът притежава визия за света отвъд времето и пространството, обхващаща една мечта за красота, мир и истина.
Алберто Вилолдо


The shaman holds a vision of the world beyond time and space, embracing a dream of beauty, peace and truth.

Няма коментари:

Публикуване на коментар