четвъртък, 13 септември 2018 г.

Когато мечтаем с куража на душата си...

"Когато мечтаем с куража на душата си, ние мечтаем свещените мечти - свежи, креативни и способни да ни изпълват със страст и смелост да действаме."
Алберто Вилолдо


"When we dream with the courage of our soul, we dream sacred dreams – fresh, creative, and able to infuse us with passion and courage to act.”

Няма коментари:

Публикуване на коментар