неделя, 6 януари 2019 г.

Съдбата и свободната воля

Съдбата и свободната воляБашар: Съдбата и свободната воля вървят ръка за ръка. Идеята за съдбата е, че все едно, че сте задали, от нефизическо ниво, като имаш предвид, че за удобство ние говорим в линейна перспектива, „преди” този живот, вие задавате една житейска тема за изследване. Това е вашата съдба. Как обаче ще изследвате тази тема зависи от свободната ви воля като физическо същество. Така че съдбата прилича на един коридор, по който  трябва да преминеш. Ти обаче можеш да пробягаш този път, или да го преминеш на ход, можеш да се търкаляш по него, да вървиш заднешком… Свободната ти воля ти позволява да правиш каквото пожелаеш, но във всички случаи трябва да извървиш този коридор и това е твоята съдба. Нали така?


Няма коментари:

Публикуване на коментар