вторник, 1 януари 2019 г.

Fantastic amethyst flower from Artigas, Uruguay

Каменното цвете


За красотата няма граници, пространство и време...
Има ли нещо по-прекрасно от неръкотворното творение...

Няма коментари:

Публикуване на коментар