неделя, 11 октомври 2020 г.

МИНАЛОТО Е ЛЪЖА

МИНАЛОТО Е ЛЪЖА

Снимка: Malinka Coppi

Миналото се повтаря само привидно, защото в действителност то не съществува - нито в живота на човека, нито в историята на цивилизацията. Миналото е лъжа. Няма никаква карма и няма предишен живот, няма никакъв грях, никаква вина или наказание. Няма задгробен живот или всеобща присъда, няма ад, няма рай. Съществува единствено настоящият миг - свещен, безкраен, всемогъщ. Възползвай се добре от него! Друг шанс няма да имаш. Извън сега ние сме безпомощни, зависими от времето, ограничени, уязвими, смъртни.

Миналото е лъжа. И всичко, което принадлежи на паметта, е фикция. Каквото и да си мислиш, че се е случило в миналото, никога не се е случвало наистина. Всичко, което смяташ, че се е случило в миналото, се случва точно сега, точно в този миг. Не съществува миг преди и миг след. Всичко се случва Сега, защото нищо не е извън Сега. Сега е вечното начало и безкрайният край на всеки цикъл - от цикъла на електрона до цикъла на Бог.

Стефано д`Анна

Публикувано от Силвия Маринова

Няма коментари:

Публикуване на коментар