сряда, 31 януари 2018 г.

Времето и пространството са ваши илюзии


Времето и пространството са ваши илюзии

Башар: Никой от вас не се намира в задънена улица по какъвто и да е начин, особено в тези времена.
Всичко се свежда до разбиране на природата на съзнанието, на това, че вие сте проява на съзнанието и на това, че времето и пространството са ваши илюзии, с които можете да си играете.
Те са ваши проекции, те са ваши инструменти, с чиято помощ може да откриете кой/коя сте в една нова перспектива, от една нова гледна точка.
Защото ако вие не забравите кои сте, вие не може да си спомните кои сте, от друга гледна точка.
Ето защо имате този физически сън – за да откриете една нова идея за себе си, една нова перспектива на себе си, едно ново отношение към Всичко, което Е, като аспект на Всичко, което Е.

Няма коментари:

Публикуване на коментар