събота, 17 ноември 2018 г.

Истинското иницииране...

Истинското иницииране...

Истинското иницииране е в отговор на вътрешен зов; то изисква от вас да се изправите пред личните предизвикателства героично и да изпитате истинско прераждане в един нов начин на съществуване.
Алберто Вилолдо


True initiation is a response to an inner calling; it requires that you face personal challenges heroically and experience a genuine rebirth into a new way of being.

Няма коментари:

Публикуване на коментар