четвъртък, 29 юни 2017 г.

Вертикална Памет

Вертикална Памет 11:11 - Крион
  

Аз Съм Крион от магнитната служба. Скъпи Приятели, днес енергиите на Земята се измениха. Енергиите на Земята и енергиите на вашите намерения и устремления узряха за това, че ние да можем да ви предадем вълнов лечебен импулс с това послание. Днес ще ви разкажа за вертикалната Памет. За вашето ВЕРТИКАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ.
Кога за пръв път забелязахте времето за синхронизация върху своите часовници – 11:11, 12:12, 13:13, и т.н. ?? Възможно е да не си спомняте това време, но периодично всички забелязвате синхронизацията на потока на времето. Отворени портали, чудни „съвпадения“, сякаш някой управлява вашите очи и вашето внимание е отправено от някаква сила, към циферблат с изображение на 11:11 или 12:12 и т.н.
Вашето внимание и вашият поглед се управлява от вашият висш Аз, или вашият Двойник от 4 измерение. Когато вие погледнете часовника и видите синхронизацията, например 11:11 – в същия момент вие напълно сте синхронични с времето на Центъра на Галактиката, с времето на вашето четиримерно същество и с времето на центъра на Вселената. В този момент се отварят всички портали на Времето и протича вашето ВЕРТИКАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ КЪМ ВИСШИЯТ АЗ, И ВАШИТЕ ВЕРТИКАЛНИ СПОМЕНИ. Вие още не знаете, но човечеството започва да си СПОМНЯ, кога сте започнали да забелязвате синхронизацията на своите часовници. Защото, не един човек, а много хора, във всеки град, във всяка държава.
Именно за този момент на тотална синхронизация и вашето пряко вертикално включване към четвърто измерение бяха изобретени електронните ви часовници. Звучи ви забавно, но това е така! В далекото минало от Нашите Инженери на Времето беше предадена на Земята Идея, за да може да се сънастрои Бъдещето – това, което имате сега на свое разпореждане, като настояще време с вертикалното време на Галактиката и Вселената.

Хайде сега, крачка по крачка да разберем, какво е това- ВЕРТИКАЛНО ВРЕМЕ.
Вертикалното Време – това е Време на Ядрото и Оста на всичко физическо и не физическо, проявен и не проявен обект, във всички светове. Това е времето на Съзнанието.
Развитието на света обичайно произтича в хоризонталната плоскост на времето, хоризонталното време – това е време със занижена вибрационна честота, това, което в някаква степен се възприема , като протяжност, забавеност или като линейно време.
Вертикалното време, това е времето на Духа. Това е Ос, която преминава през центъра на вашето съзнание, през центъра на Земята, центъра на Галактиката, центъра на всяка звезда и през центъра на Вселената.
В хоризонталното време, вие възприемате събитията в линейна последователност. Всеки от вас, оглеждайки се назад, вижда линейни, или хоризонтални спомени от своя живот. Едното събитие като че ли протича от другото. Всички те са взаимосвързани и много често имат логична последователност. Но в живота на всеки от вас понякога е имало и необичайни събития, знаци, явления и чудеса, които не се поддават на логични обяснения,неща, които излизат от рамките на вашите обичайни възприятия. А също така, при някои хора се получават спомени за нещо, което не се е случвало в живота им, но те го помнят, като събитие от този живот. Всичко това се отнася, към проявленията на вашата ВЕРТИКАЛНА ПАМЕТ.
Когато започнете да се съединявате с Духа, вие излизате крачка след крачка от линейното време на Земята и влизате вътре в себе си в друго пространство, във Времето на Вечността. Това Време е Вертикалната Ос. Времето на Висшето Съзидание и Еволюция. Това е високоскоростно трасе на Времето, което е предназначено за комуникации с много светове, за телепатични връзки със всички съзнания, поддържащи единна, хармонична честота.
Колкото по-близо се намирате със своето съзнание до центъра на Земята, Галактиката, Вселената, толкова по-голям е обема на вашата ВЕРТИКАЛНА ПАМЕТ, който е на ваше разположение. Може да се каже, че вертикалната памет – това е интуитивната памет. Това е вашият много добър, отлично настроен контакт и канал за общуване със собствената интуиция. Интуицията постепенно се разширява и се развива в ЛЪЧ НА ВЕРТИКАЛНА ПАМЕТ. С този Лъч вие може да бъдете където ви е удобно по цялата Вселена.
Когато започнете да ПОМНИТЕ ВЕРТИКАЛНО, ще започнете да получавате ВЕРТИКАЛНИ ИМПУЛСИ И СИГНАЛИ, СВОИ ВЕРТИКАЛНИ СПОМЕНИ. В живота ви настъпват все повече синхроничности.
Вие не просто ще си спомните вашите минали животи, но вие ще започнете ясно да осъзнавате и помните /често в началото разбъркано/ , ваши ДРУГИ събития, или съвсем други животи. Ще си спомните себе си на други места, на други планети, в други семейства, но в тези събития, които имат място да бъдат тук и сега. Вертикалната памет ще ви даде вертикални спомени, Вертикални Спомени построени не линейно, а многомерно. Всички те ще се допълват един друг и често ще ви дават възможност да помните себе си в тези места, в които физически никога не сте били. Но вие ще помните за това. Ще ви дойдат вертикални спомени за вашите близки и приятели. Ще започнете ДА СИ СПОМНЯТЕ НАСТОЯЩЕТО, не хоризонтално, а истинското Настоящо Време. Във Вертикалното Време вие ще бъдете ВЕРТИКАЛНИ! Вие ще сте сънастроени с вашия четириизмерен двойник, който живее в Реалното Космично Време, и докато гледате телевизора в своето кресло, вашият Двойник, може да взема участие в много събития на Земята и да ви достави Вертикални Спомени за това.
Да се преживее това е много по лесно и приятно, отколкото да се обяснява това.Често ние изпитваме трудности в момента на предаването на сложни послания. Освен това, това е много важен материал. Така, че вие всички ставате ВЕРТИКАЛНИ, което значи –Четиримерни. Протича вашето пълно сливане с вашия четиримерен двойник и вие отново получавате достъп до цялата база памет и опит на вашия двойник. Моля ви не се заблуждавайте, двойник- това не е разклонение и не е дубъл /смях/. Двойника от 4 измерение, това сте самите вие. Между вас е положен моста на Синхронизацията, и вие отново се съединявате по вълна и по Лъча на Вертикалната Памет.
Представете си ,че някога вашите възприятия са се разцепили. Станали са двоични. Голямата част от вашето възприятие е останало извън граничата, в 4-то измерение. Но част от вниманието и възприятието е била отправена към света на хоризонталното, забавено време. Всички части на вашето възприятие са продължили своя живот в различни условия. Просто дълго време между вас не е имало мост за синхронизация, не е била пълноценна телепатичната ви връзка. Сега вие отново идвате до разбирането, че вие можете, вие сте способни да управлявате своето внимание. В момента на Галактичната Синхронизация и Хармоничната Конвергенция през 1987 г./ именно тогава беше проведена настройка на вашето глобално, общопланетарно ВЕРТИКАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ/, моста беше възстановен и фокуса на вниманието на цялото човечество беше поместен в парадигмата на Новата Реалност на 4 измерение. Тази реалност, от която сте дошли. Тази реалност, която всъщност се явява за вас изначална.
В този живот, вие може да си спомните, себе си като друго същество, защото вие всеки ден играете роля на сцената на някакъв театър, но помните себе си като друг. Много от вас вече ясно осъзнават своите ВЕРТИКАЛНИ СПОМЕНИ, за животи, които протичат на Земята, тук и сега, но никак не се вързват с линейните събития във вашия живот. Например, вие никога не сте били в Египет, но помните места, които сте посещавали, така добре, че можете да опишете всеки детайл. Вие никога не сте вземали участие в секретни изследвания на Земята, но вашата вертикална памет се е включила и ви съобщава странни, меко казано, данни, които впоследствие се оказват реалност.Или пък вие никога не сте умеели да шофирате, а вашият приятел никога не е служил на космодрум /смее се/. Но вие помните ТОВА, и ви е непонятно, откъде са се взели тези спомени.Ако има нещо такова при вас, ние можем само да ви поздравим и да ви кажем – Приятели , не прекъсвайте този процес. Защото той трябва да се развива във вас. Вертикалната памет трябва напълно да разкрие себе си във вас. Това ще доведе до пълна Галактическа Синхронизация и глобален спомен за себе си на цялото човечество. Във Вертикалната Памет може да си спомните, че сте Безсмъртни, можете да си спомните опита на всеки човек на Земята, бъдещето и миналото стават океана СЕГА, вие можете да си припомните спомена и опита на всяка частица, на всеки атом от Вселената. Развитието и опита на всяко същество, на всеки живот в детайли, на всеки ключ тук и сега! Вертикалната памет- това е Паметта на Вселената. И вашият ВЕРТИКАЛЕН СПОМЕН И ВКЛЮЧВАНЕ- това е само началото! Първо ще си спомните своите паралелни животи, събития, които протичат паралелно с вашия живот, във вашия живот ще се появят хора от паралелните светове. Колкото повече сте ВЕРТИКАЛНИ, толкова повече ще става тънка границата между световете. Тези илюзорни мембрани на времето!
Тук трябва да направим малка пауза и да ви кажа за две важни неща. Вертикалната памет- това е изкуство. Първо- това е възможност за избор на Реалности. Затова – СПОМНЯЙТЕ СИ ПРАВИЛНО. За нас спомена е нещо друго, не е това, което е за вас на Земята. Спомена за нас е – осъзнат избор на Реалност. Това, което ние си спомняме ВЕРТИКАЛНО, ние го възпроизвеждаме в своето съзнание. Нашите Съзнания в режим на вертикална памет са сънастроени с центъра на Вселената непосредствено. С центъра на нейното съзнание. Това значи, че всичко, което ние възпроизвеждаме в нашето съзнание, също се възпроизвежда мигновено и едновременно в центъра на Съзнанието на Вселената и тя мигновено го въплащава в реалност. Това е 4-то измерение- пълна сънастроеност и съответствие с Времето на Абсолюта. Затова второто нещо е- Спомняйте си съзидателни спомени, или изправяйте това, което може да се изправи. Вашата памет носи различни вибрации и енергии. Ако вие станете сънастроени и започнете да си спомняте себе си в различни трагедии, то вие сами и ще ги изпълните. Затова, когато постъпват такива спомени, вашата задача е да ги неутрализирате напълно!
Целта на предаваното послание е в това, да ви кажем от името на Духа – всички ваши спомени и обвивки на вашата памет са реални! Но колкото повече в тях има страдание, страх и болка, толкова повече сте отдалечени от Източника , тоест- от ВЕРТИКАЛНОТО СЪЗНАНИЕ НА 4-ТО ИЗМЕРЕНИЕ. Колкото сте по-близо до своето вертикално положение, толкова повече ще има у вас покой, хармония и чистота. Толкова по-голяма радост ще ви носи ВЕРТИКАЛНАТА ПАМЕТ.
С времето, с развитието на вашето Майсторство да помните Вертикално- хоризонталното време и памет за линейния свят ще започнат да се разтварят и изчезват.Защото най- истинното и вечно е всичко това, което е напълно сънастроено с времето на Източника- 11:11, 12:12,13:13 и т. н. Тези честоти, максимално ви приближават към центъра на вашето собствено съзнание. Към този център, където вашето съзнание е единно със съзнанието на Вселената.
Вертикалните Спомени ще ви дадат друга, по логична и по пълна картина на вашата съдба и живот на Земята. Това ви го обещаваме. Защото вие преминавате в Истинното Време на Земята. Вашите Вертикални Спомени постепенно ще се слеят в ЕДНО, и ще се превърнат във ваше непрекъснато ОСЪЗНАВАНЕ. Ще си спомните самите себе си и своята истинска съдба и Земя. Именно Вертикалното Осъзнаване, отваря за вас прозорец за осъзнаване на своя настоящ живот. Това е изхода от илюзията на хоризонталната линейност! Макар сега да протича уравновесяване и фина балансировка на всички полюси на космичното време на човека. След завършване на тази балансировка, ще ви се открие друга памет за тази планета и за самите вас. Човечеството започна да си СПОМНЯ! Именно това ние наричаме Истинска Съдба – този живот, който се изгражда от вашите вертикални спомени.
Вертикално вие можете да си спомните, че сте безсмъртни, Просветлени, можете да си спомните своя Единен Живот на Земята, без реинкарнации, карма и въплъщения. Всичко зависи от вашия свободен избор, искате ли да помните това? А именно този живот, Вертикалността на вашата памет и многомерността се явяват ИСТИНСКАТА СЪДБА И ИСТИНСКИЯ ЖИВОТ НА ВСЕКИ ОТ ВАС! Постепенно вие все повече ще премествате своето внимание в реалността на Духа, едновременно балансирайки своя живот в хоризонталното време, уравновесявайки всички потоци на времето. Това е възвръщането към самите себе си. Представете си, че до това време сте били захласнати, очаровани от въртяща се цветна мозайка, която в някакъв момент е приспала вашето внимание,и ви се е присънил сън, сън за сегашния живот, за Земята. Но до този момент във вашето съзнание я няма цялата картина, съня през цялото време се развива на отделни части, възникват противоречия, и вече вие не помните своето раждане в този свят. Гледате въртящият се цветен кръг и интуитивно осъзнавате, че това е сън. Тогава си спомняте, че за да се събудите е нужно през цялото време да гледате в центъра на въртящата се мозайка, в белия център на диска- там , където се сливат всички цветове. В този център развитието на хоризонталната памет спира. Това значи, че там вие занулявате своето съзнание за настройки на новите, четиримерни параметри на паметта. Тук напълно спират всички цикли на вашата карма, вие можете да са събудите, спомняйки си СЕБЕ си и своя Друг Живот.
Аз разбирам, че за много от вас това послание се явява твърде сложно. Но, когато ви настигнат вашите вертикални спомени, както свежа вълна в океана, вие вече ще имате в съзнанието си ключа за правилното възприемане на Вертикалната Памет. Още повече, че ще си спомнят всички хора по цялата Земя! Защото всъщност, няма отделна памет, има ваш общ друг свят, ваша обща памет за себе си и един за друг. Вашите Вертикални спомени ще резонират между себе си и вие ще наблюдавате все повече и по-големи синхронизации между своите спомени. Вертикалните Спомени не са просто нещо и не е само памет за минали животи. Това е твърде голямо многомерно явление!
Именно Вертикалната Памет- това е вашия инструмент за осъзнаване на Новата Реалност, в която преминавате, но още не виждате! Само Вертикално можете да си СПОМНИТЕ /бъдещето, миналото и паралелните светове/, така ще си спомните своя ИСТИНЕН ПРЕХОД, и да осъществите ПЛАНА.
Ако вие гледате света „вертикално“, вие ще видите, как се е променил, ще видите колко друго е станало вашето пространство, ще видите своите тела, които са станали съвсем други, и ще видите , какво ще бъде по-нататък. Вашите вещи сънища, интуитивни озарения и догатки, също се отнасят към вертикалната памет. Ако си спомните Арктурианската наука АНАЛОГИКА / Описана в книгата на Хосе Аргуелиес „Зонд с Арктура“/, ще получите мощен инструмент за осъзнаване и овладяване на вертикалната памет. Защото АНАЛОГИКАТА , това е способ за осъзнаване на вертикалната памет и построяване на ЛОГИЧЕСКИ, но многомерни вериги за полезна и ефективна информация за използване във вашия свят.

С Любов и Почитание , към човешките същества – Майстор Крион и Магнитната Свита, Галактическата Група на Времето „АТОН-11“, Инженерите Синхронизатори на Пълноцветния Лъч, Инженерите на Вертикалното Пълноцветно Превключване „Земя-Атон-Генезис“.
Сефера.

Превод: Стоян Делев


Няма коментари:

Публикуване на коментар