петък, 21 юли 2017 г.

ЗАЩИТНА ОБВИВКА

ЗАЩИТНА ОБВИВКАОткъс от Трета книга от поредицата „Транссърфинг на реалността” на Вадим Зеланд – Напред в миналото.

Всеки от нас е обгърнат от невидима енергийна обвив­ка. Обикновеният човек не я чувства, но може да си я пред­стави. Усетете цялата повърхност на тялото си, сякаш се потапяте в гореща вана. Не казвам „опитайте се”. Просто го направете. Когато не се опитвате, а го правите, се полу­чава веднага и не са ви необходими тренировки. Енергията се разпространява като бавна вълна от центъра на тялото ви, излиза на повърхността и се превръща в балон.
Представете си балон около себе си. Това е вашата енер­гия. Няма значение, че реално не я чувствате. С въображе­нието си вие вече правите първата стъпка към управление на обвивката. С времето ще дойде и реалното усещане.
Хората с развити екстрасензорни способности виждат както обвивката, така и всички дефекти по нея. Всеки по рождение има екстрасензорни способности, но просто не ги използва и затова те са в спящо състояние. Можете да ги събудите или чрез дълги тренировки, или внезапно - това е само въпрос на силата на намерението ви. Разбира се, да се постигне подобно намерение е доста трудно. Но за целите ни ще бъде напълно достатъчно да се приведе енергетика­та в здраво състояние. Слабата обвивка е беззащитна пред насилственото нахлуване.
Здрава енергетика може да се развие и да се поддържа, като изпълнявате специална гимнастика. Много просто е и не заема много време. Застанете изправени, както ви е удоб­но, без да се напрягате. Вдишайте и си представете, че енер­гийният поток излиза от земята, влиза в областта на перинеума, движи се покрай гръбнака (на посоченото по-горе разстояние), излиза от главата ви и отива в небето. Сега издишайте и си представете, че от небето се спуска енерги­ен поток, влиза в главата ви, движи се покрай гръбнака и влиза в земята. Не е задължително физически да усещате потоците. Напълно достатъчно е просто да си ги предста­вите. С времето чувствителността ви ще бъде толкова тренирана, че ще се научите да ги усещате.
После си представете, че двата потока се движат един срещу друг, без да се пресичат, всеки по своя канал. Отна­чало го правете при вдишване и издишване, но по-нататък се постарайте да се откажете от свързването на потоците с дишането. Със силата на въображението си (намерението) можете да ускорявате потоците, да им придавате мощ. А сега си представете, че възходящият поток излиза и бликва над главата ви като фонтан. Аналогично низходящият по­ток излиза и също бликва под краката ви.
Вие имате два фонтана - отгоре и отдолу. Мислено съе­динете струите им така, че да се окажете вътре в енергий­ната сфера. После обърнете внимание на повърхността на тялото си. Почувствайте кожата си и продължете усещане­то към сферата - както балонът се разширява при надува­не. Когато мислено надувате повърхността на кожата си, сферата на затворените енергийни фонтани се фиксира. Правете го без напрежение. Не е нужно с всички сили да се стараете, за да почувствате нещо.
Не се тревожете, че физически не усещате централните потоци. Толкова сте свикнали с тях, че сте престанали да ги чувствате, както и всеки друг здрав вътрешен орган. Кога­то от време на време, но редовно концентрирате внимани­ето си върху потоците, скоро ще имате и физическо усеща­не. Не толкова силно, както, да речем, осезанието, но до­статъчно реално.
Точно това се нарича енергийна гимнастика. Като за­тваряте потоците в сфера, създавате около себе си защит­на обвивка. Разтягайки повърхностната енергия в балон, задържате обвивката в стабилно състояние. Ползата от та­кава гимнастика е много голяма.
Първо, обвивката ви защитава от удари.
Второ, тренирайки енергетиката си, изчиствате фините канали. Тапите, които пречат на движението на енергията, изхвърчат, а дупките в обвивката, откъдето тя излиза, се затварят. Всичко това обаче не става веднага, а постепен­но. Но не е нужно постоянно да се обръщате за помощ към рефлексотерапевт или екстрасенс. Самите вие ще възста­новите нормалната циркулация на енергията.
Трябва обаче да отбележим, че енергийната обвивка не защитава от вампири и махала. Тези хрантутници смучат енергия чрез настройване на вашата честота. Когато маха­лото се опитва да улови жертва, тя излиза от равновесие. В този момент, за да го провалите, трябва да се събудите и да отхвърлите важността. Мускулите ви се отпускат, енерге­тиката влиза в равновесие и махалото пропада. Защото, ако самите вие не се люлеете, то не може да вземе енергия от вас. Осъзнатостта е необходима, за да контролирате мо­ментите, когато се отклонявате от равновесието.


РС, Лично съм изпробвала силата на тази енергийна защита. Действа!
Навремето, когато излизахме с колата извън София, често се случваше да имаме най-различни инциденти. Това беше и периода, когато се запознах с Транссърфинга на Вадим Зеланд. Един ден реших да „облека“ цялата кола в този „балон“. Подейства. Пътят около нас се изчисти като с магическа пръчка. А бяха някакви празници.
Започнах да правя тази защита, винаги, когато пътувахме нанякъде и винаги се прибирахме без какъвто и да било дискомфорт по пътя. Съпругът ми дори не разбра, че я правя…
Весела Стамболиева


Няма коментари:

Публикуване на коментар