вторник, 17 октомври 2017 г.

Из Наръчник на Месията

Из Наръчник на Месията


Какво не бива да забравя душата, получила просветление.

* * *
Да се учиш, ще рече да откриваш онова, което вече знаеш.
Да правиш нещо, ще рече да показваш, че го умееш.
Да учиш другите, ще рече да ги подсещаш,
че те знаят точно колкото теб.
Всички ние се учим, вършим нещо, учим другите.
Единственото ти задължение през всичките животи
е да си верен на себе си.
Не само че е невъзможно да си верен на някой друг или на нещо друго,
това е белег и че си лъжемесия.
Най-дълбоки са най-простите въпроси.
Къде съм роден? Къде е моят дом? Къде отивам? Какво правя?
Замисляй се от време на време върху тях и наблюдавай
как отговорите ти се променят.
Учиш другите най-добре на онова, което самият ти имаш
най-голяма нужда да научиш.
Живей така, че никога да не те е срам,
в случай че онова, което правиш или говориш
бъде публикувано някъде по света,
дори публикуваното да не отговаря на истината.
Още в първия миг, в който те срещнат,
приятелите те познават по-добре,
отколкото познатите ти и след хиляда години.
Най-добрият начин да се измъкнеш от отговорност
е да кажеш: "Нося отговорност."

Из романа "Илюзии“, Ричард Бах

Няма коментари:

Публикуване на коментар