неделя, 22 октомври 2017 г.

Пазителите на светлината закрепват светлинните вибрации в съзнанието си


Най-важната тайна, най-важното знание, което се е пазело на тази планета и не е предавано на цялата човешка раса, се състои в създаването на жизнения опит от мисълта и мисълта създава реалността.
Цялата реалност се създава, сътворява със силата на мисълта. Реалността е субективен опит. Електромагнитния контрол се осъществява по такъв начин, че да създавате реалността в определени граници.
Времето се свива, а интензивността на енергиите нараства все повече и повече. Дошли сте тук, за да се възползвате първи от тази енергия.
Ще прекарате пътя на съзнанието, докато притегляте и пропускате тези светлинни енергии през своите тела. Ще помогнете на другите да постигнат просветление, без да полагат колосални усилия, каквито сте влагали вие.
Много хора ще започнат да усещат тези енергии без предварителна подготовка. Вие привличате на планетата светлина, вие сте източник на информация, създавате нови пътища за съзнанието.
Мнозина от вас са много озадачени, по какъв начин да достигнат до абсолютното осъзнаване и разбиране на своя живот. Една от най-големите ни молби към вас за момента и за в бъдеще — да не изграждате бъдещия си жизнен опит на основата на миналия.
На всички вас ви харесва да си спомняте миналото като оправдание за възможното бъдеще.
С това сте знаменити. Трябва да се държите на Земята, все едно, току-що сте паднали от Небето. Всяка сутрин, щом се събудите и започнете новия си ден, произнесете ясно и отчетливо, какво възнамерявате да изживеете през този ден.
Ако все още нямате навик да постъпвате по този начин, незабавно пристъпете към формулиране на намеренията си.
Тези от вас, които са светлинни пазачи и тези, които искат да променят реалността си и да внесат на планетата възможност за избор, да поддържат тази честотна вибрация. Пазителите на светлината са като котва, закрепват светлинните честоти в съзнанието си.
Ако тази информация не е навреме «закотвена» и разбрана, може да възникне хаос.

Превод: Йосиф Йоргов
 Плеадеанците чрез Барбара Марсиняк
"Носещи разсъмване" (Учение от Плеадите)

Няма коментари:

Публикуване на коментар