неделя, 10 март 2019 г.

ПРОШКА, Башар


ПРОШКАБашар: Какво представлява прошката? Ще ти кажа, благодаря за въпроса. Ето какво прави в действителност, вибрационно и механично, прошката. Когато сте в състояние на опрощаване, вие прощавате на себе си, прощавате на другите ... нали така?
Участник: Да.
Башар: Всъщност това е една вибрация, която притежава способността действително да неутрализира отрицателните последици от отрицателния избор, който някой друг може да е направил. Разбираш ли?
Участник: Да.
Башар: Добре. Ти знаеш, че всичко, което избереш да направиш, ще има някаква последица във физическата реалност. Даже по отношение на това, което следва след смъртта. Чула си термина „преглед на живота”. Ти ще погледнеш назад към преминалия си вече живот и ще преживееш всички последици от изборите, които си направила, от гледната точка на всеки един, който някога по някакъв начин е избрал да бъде повлиян от нещо, което си направила. Все едно че си била на неговото място. Разбираш ли?
Участник: Да.
Башар: И сега – опрощаването на себе си и опрощаването на другите може действително да неутрализира преживяването на последиците, генерирани от едно отрицателно действие. Така че даже по време на физическия живот и даже по време на този житейски преглед, ако това бъде неутрализирано чрез опрощаване, човекът няма да се наложи да преживее последиците на даден избор, който е направил и който е могъл да има отрицателни последици. Това е действителната интерпретация и смисъл, когато хората в религиозен контекст казват, че едно същество като Исус е отнесло вашите грехове. Това означава, че когато това същество е казало: „Отче, прости им, те не знаят какво правят”, той ви е предложил вибрационното учение, според което прошката може всъщност да неутрализира последицата от един отрицателен избор. За да не се наложи да преживявате това, което хората на времето са му причинили като отрицателни действия. Той е простил на всички ви. Това има абсолютния ефект на предоставяне на свобода да простите на себе си и на другите и да възстановите своя синхрон. Ето откъде в древното ни минало започва нашето разбиране и практикуване на неутралитета, при всички случаи на последици от избор, който може да е бил отрицателен. И това е комбинирано с разбирането и пробуждането, най-често наричано осъзнаване."

Няма коментари:

Публикуване на коментар