четвъртък, 14 март 2019 г.

Преди да можете...

Преди да можете да се движите в нови посоки,
първо трябва да се пуснете от това,
което не работи за вас.
Алберто Вилолдо


Before you can move in new directions,
you must first let go of what's not working for you.

Няма коментари:

Публикуване на коментар