събота, 29 април 2017 г.

Влезте в тишината на душата си

Влезте в тишината на душата си.
Алберто ВилолдоEnter the stillness of your soul.

Няма коментари:

Публикуване на коментар