неделя, 23 април 2017 г.

Отворете себе си
 Open yourself to the wisdom of nature, vast and expansive, bringing forth life in myriad ways.

Отворете себе си за мъдростта на природата, огромна и експанзивна, раждаща живот по безброй начини.
Алберто Вилолдо

Няма коментари:

Публикуване на коментар