събота, 29 април 2017 г.

Видимите и невидими светове

"Видимите и невидими светове са неделимо преплетени... след като отворите очите си за това, можете да танцувате между тях."
Алберто Вилолдо"The visible and invisible worlds are inextricably intertwined..once you’ve opened your eyes to this, you can dance between them."
Alberto Villoldo in One Spirit Medicine

Няма коментари:

Публикуване на коментар