вторник, 23 май 2017 г.

Откъс от "Проект за промяна" - Башар

Откъс от "Проект за промяна" - БашарСъстоянието на безтегловност
Добре, Башар, мисля, че при мен е обратната ситуация. Вместо нещата да се случват синхронично, изглежда сякаш съм по някакъв начин застинал на едно място. Не знам накъде да тръгна. Чувствам се изгубен.
Ние сме говорили за тази идея за състояние на безтегловност с много от вас. Обикновено хората приемат, че когато казваме „състояние на безтегловност“, ние имаме предвид онези моменти, когато сякаш се носите, в патова ситуация, в която нито една посока не се откроява повече от която и да е друга, когато може да ви липсва инерция или импулс да се придвижите в една посока вместо в друга. Изглежда сякаш сте застинали на едно място и не можете да разберете защо. Понякога дори не желаете да узнаете. Но идеята за състоянието на безтегловност има по-точна и, в известен смисъл, много по-задълбочена дефиниция, която сега ще споделим с вас.
Идеята най-общо, така както ние усещаме съзнанието ви, вие я възприемате по следния начин: състояние, в което се налага да изчакате нещо да се случи. След като сте направили всичко, което сте могли, няма нищо повече, което можете да направите. Носите се в състояние на безтегловност, чакайки да видите какво ще произлезе от всички неща, които сте направили. И сега, в известен смисъл, се носите по инерция. Всички тези дефиниции са реални, но те не достигат до същината, до механиката, до структурата на това, заради което изчаквате.

Аналогията на филмовата лента
Идеята вероятно може да бъде най-добре обяснена, като се върнем на аналогията, която сме обсъждали преди: аналогията на филмовата лента. Ние сме говорили за идеята, че различните моменти във времето са, както казват учените ви, дискретни кванти; т.е всеки един момент е самостоятелна настояща вселена и в следващия момент е изцяло, и напълно различна реалност. Каквото и да решите във всеки един даден момент, че сте, в крайна сметка ще определи какъв ще бъде следващия момент, в известен смисъл – как ще преживеете следващия момент. Един миг не следва да бъде свързан със следващия, докато вие не наложите върху този кадър и върху цялата филмова лента идеята, че трябва да съществува последователност, в която единият кадър води към другия. Ние сме говорили за идеята, че вашият живот и множеството ви други животи са като кадри върху филмова лента, във всеки миг един кадър, във всеки миг един живот. В линейното време изглежда, че идват един след друг; но това е природата на физическата ви реалност.
Хипотетично, от гледна точка на прожектиращия, всички кадри съществуват точно сега. Целият ви живот е там едновременно – всичките ви животи, всички кадри – са там едновременно. От гледна точка на хипотетичния прожектиращ, който е висшият ви аз или вашата свръхдуша, всеки кадър може да бъде видян във всеки един момент във всяка последователност, без значение как вие си мислите, че би трябвало да бъде разглеждан в линейното време. Не е нужно да бъде от А към Б към В...
Идеята на състоянието на безтегловност може да бъде разглеждана по негативен или позитивен начин, както може да бъде разглеждано и всяко друго нещо. Така както го усещаме, начинът, по който вашето общество като цяло интерпретира това, което ние наричаме състояние на безтегловност, е негативен – и целта на това твърдение не е да ви осъжда. Но негативният начин да разглеждате тази идея може да бъде разбран със следната аналогия: Да кажем, че разглеждате живота си като филмова лента, преминаваща през прожекционния апарат и прожектираща се на екрана с определена скорост. Когато повечето от вас говорят за „заседналото състояние на безтегловност, когато сякаш нищо не се случва“, обикновено гледате на това като на резултат от забавянето на прожектирането по някакъв начин, до статично състояние, в което внезапно се оказвате фокусирани върху един кадър. И не знаете кога филмът ще продължи
Разглеждайки състоянието на безтегловност като забавяне на живота означава да го разглеждате по негативен начин, затова нека погледнем от положителната страна. Ще получите същия ефект – фокус върху настоящия момент – ако разберете, че филмът все още тече с висока скорост, но вие сте се ускорили. Вашата способност да виждате кадри се е ускорила и изравнила със скоростта на филма. Движите се толкова бързо, колкото и филмът. Това е същото като по-ранната аналогия със стробоскопичния ефект. Много от вас са наблюдавали, че, когато нещо се движи, като например вода на водопад, и поставите стробоскопично осветление, можете да замразите действието и да направите така, че една капка от падащата вода да изглежда като увиснала във въздуха пред вас.
В известен смисъл това е, което много от вас правят в момента. Вие ускорявате способността си на възприятие до скоростта на това което сътворявате. И затова изглежда сякаш нещата са замръзнали. Изглежда сякаш са се забавили и нищо не се случва. Но разберете, че има много дълбока разлика в начина, по който гледате на това. Ако го разглеждате сякаш животът ви се е забавил, сякаш филмът се е забавил, то обикновено чакате нещо да се случи и не предприемате действия, не се придвижвате в живота. Ако обаче разберете, че единствената причина нещата да изглеждате неподвижни е защото вие сте достигнали скоростта на това, което сътворявате, можете да разберете, че тази перспектива сега е перспектива на сила. Вие сте в перфектен баланс със скоростта, с която сътворявате реалността си.

Балансирана инерция
Това означава следното: когато сте в перфектен баланс със скоростта, с която създавате реалността си – миг след миг, след миг – то това означава, че всичко около вас се движи със същата скорост. Инерцията е балансирана и следователно можете да придвижите всичко в еднаква степен в посоката, която предпочитате. Всичко има една и съща скорост; всички се движите паралелно, в синхрон един с друг. Следователно няма голяма инерция за преодоляване. Придвижването ви по отношение един на друг – вашето и на събитията в живота ви – сега се случва с една и съща скорост и можете с леко докосване да ги насочите в посоката, която желаете.
Това звучи като това, което се случва при практикуването на бойни изкуства, Башар.
Да. Това в известен смисъл е „тайната“ на вашите бойни изкуства. Вашият Майстор в тези бойни изкуства би ви казал, че причината един дребен, привидно слаб човек да може да премести по-силен, по-едър човек във всяка посока, в която поиска, е, че в даден момент от движението на по-едрия човек към по-дребния, по-дребният изравнява скоростта си с по-едрия. В този момент те имат точно еднаква инерция. Никой не се движи по отношение на другия и следователно е много лесно да накараш по-едрия да се придвижи в посоката, в която по-дребния желае. Не съществува маса или инерция, която да бъде преодоляна, тъй като всичко се движи с една и съща скорост и те могат да взаимодействат един с друг по всеки желан начин.
И така, това състояние на безтегловност, това време, в което привидно сте неподвижни и в което изглежда, че сте направили всичко, на което сте способни, всъщност е времето, когато нещата могат да се случат по най-магичен начин, най-бързо. Единствената причина, поради която може да изглежда, че не се случва така, е защото вие стоите в очакване нещо да се случи. Позволете си да погледнете на състоянието на безтегловност от тази гледна точка – наистина да видите позицията си на сила. Разберете, че сега вие се настройвате, синхронизирайки скоростта – скоростта в буквален смисъл – с която съзнанието ви създава моментите на вашата реалност.
Всеки един момент е самостоятелен момент, самостоятелна дефиниция, самостоятелна реалност. Всички те примигват един след друг с невероятна скорост – толкова бързо, че вашата физическа реалност изглежда като непрекъснат времеви континуум. Но не е. Тя е съвкупност от самостоятелни моменти, самостоятелни дефиниции. Когато откриете, че се носите в състояние на безтегловност, вие се намирате в точката на силата, откъдето да позволите на всеки един фактор, всяко едно събитие в реалността ви да се придвижи в посоката и по начина, който предпочитате. Всичко, което трябва да направите, когато достигнете тази точка, е да действате в предпочитаната от вас посока, да действате, както бихте действали в реалността, която предпочитате. Нещата ще се наместят в живота ви мигновено, случвайки се синхронично.
Сега, не казвам това, за да ви осъждам, но единственото нещо, което би ви накарало да се колебаете, е може би това, че разбирайки, че когато сте в това състояние, в което е толкова лесно да създадете реалността, която искате, някои от вас могат да се уплашат от силата, която накрая са разбрали, че притежават, и да се отдръпнат от нея – защото в този момент, ще разберете колко могъщи сте в действителност.
"Създаването на реалността ви ден след ден е ваша втора природа. Вие сте толкова добри в това, че сте успели да забравите, че сте създатели на преживяваната реалност. Такава е лекотата, с която го правите.. Толкова е лесно, че сте могли да пренебрегнете отговорността си за цялото това творение. Във всеки един миг, във всеки един миг, вие избирате това, което вярвате, че е най-вероятната реалност, която ще се прояви в дадения момент – във всеки един момент. Толкова сте могъщи.

Безкрайна скорост
Когато си позволите да се изравните със скоростта, с която създавате реалността, вие ще се чувствате така, сякаш сте замръзнали на едно място. Придвижвате се с безкрайна скорост и, когато правите това, вие сте навсякъде едновременно. И когато сте навсякъде едновременно, сякаш сте напълно неподвижни. Единственият начин да имате усещане за движение е когато е налице относително съизмерване между вашата реалност и това, което наричате друга реалност. Ако знаете, че всички реалности, всички събития са равностойни за вас, защото произлизат от вас – когато им позволите на всички тях да постигнат този баланс, вие се придвижвате със същата скорост. Нищо не се придвижва по-бързо; нищо не се придвижва по-бавно. Можете да размествате частите без усилие, защото всички те се плъзгат. Всички заедно представляват едно събитие, една идея и започвате да виждате всички събития в живота си наистина като продължения на вас самите.
Не говоря метафорично; не говоря философски. Говоря за нещо физическо, механично, буквално. Вие сте създателите на реалността си. Това, което наричате състояние на безтегловност, е точката ви на сила; това е да живееш в настоящето, в сегашния момент. Вие сте, ще го изразя алегорично, на почти такова разстояние (приближава пръстите си близо един до друг) от това да имате всичко, което желаете. Всичко, което е нужно да направите, е тази допълнителна крачка. Разбира се за много от вас – и отново, не за да ви осъждаме – тази последна крачка е най-трудната. Учили са ви отново, отново и отново: „Не може да е толкова лесно, не може да съм толкова могъщ“.
Но сте! Както сме казвали, тъй като вие сте аспекти и отражения на Творението, вие сте създадени по образа на Бог. Да бъдеш създаден по образа означава да бъдеш ехото на Бог. И в този смисъл вие сте толкова могъщи. Вие сте самото Творение. Вие сте сънят на Бог, ръцете на Бог, инструментите, пособията, които всички създания в Творението представляват. Както ви казвам отново и отново, вие – и ние – сме всички различни начини, чрез които Творението изразява Себе си в рамките на Творението, Което То е.
Това е вашата природа. Това е самата същност на съществуването ви, да бъдете самата сила. Не е нужно да величаете егото си, за да разберете това. Можете да си позволите да бъдете в баланс с всички неща и в същото време да знаете, че, тъй като сте в баланс с всички неща, всичко е продължение на вас и ще се придвижва в посоката, в която му позволите да се придвижи… защото вие така казвате! Защото това е работата ви. В известен смисъл, като аспекти на Безкрайното, вие сте натоварени с отговорността да създавате непосредствената си реалност по начина, по който желаете. Това е причината да имате свободна воля.
Просто като странична забележка и във връзка с някои от разговорите, които сме имали с някои от вас от време на време, за нас е много противоречиво, че има членове на вашето общество, които настояват, че Творението ви е дало свободна воля и в същото време иска да контролира живота ви със собствената си воля. Вие имате свободната воля и можете да сътворите всяка реалност, която желаете; това означава да бъдеш по образа на Бог. Действате като такива и ще имате рай на Земята – гарантирано.

Няма коментари:

Публикуване на коментар