петък, 4 август 2017 г.

Вибрационна прогноза от lee за август 2017 г.

Вибрационна прогноза от lee за август 2017 г.

Вибрациите на месец август може да се сравнят с образа на зората. По-голямата част от небето е тъмна, не нея ясно се виждат обичайните съзвездия, но на хоризонта вече се появява зората. Ако се обърнете към разсъмването, ясно ще усетите необратимостта на идващия ден. Но ако погледнете в обратната посока, нощната тъмнина ще ви се стори безкрайна.
Може да се каже, че „светлината“ представлява обединените вибрации на хората, които са избрали да живеят в друг свят, в света на личното Творене. Това обединение започва да набира собствена сила и през август става отчетливо различимо. „Тъмнината на ноща“ представлява констрастно явление, което, всъщност, са вибрациите на човек, подтиснат от „външния свят“.
Уникалността на вибрациите на август е в това, че и едната и другата позиция са ясно различими във физическите проявления. Т.е. не става въпрос за „позитивни и негативни“ жизнени позиции, а за това, че може да се наблюдава и различава на физическо ниво следното: „наблюдавам света и получавам съответните потвърждения в живота си, виждам и друг свят и преживявам други факти“. По този начин всеки нов ден ще го преживявате в различни светове.
Това може да ви звучи като някаква фантастика, но може сами да се убедите, че това е вашата реалност. Свят с два типа материализация, които се превключват пред очите ви. Сравнете два от своите дни, в които  проследявате фокуса си на внимание и ще забележите разликата между двата свята. Едни и същи хора ще се държат по различен начин спрямо вас през тези дни, или поне в ситуациите, на които сте свидетел.
С други думи, не само, че събитията ще са различни, но и ще наблюдавате различни лица на един и същ човек.
Забележителното ще бъде и това, че „светлината на зората“ ще нараства през целия месец. Ако се постараете да задържите фокуса си на внимание върху нея, ще ви стане ясно, че вчерашния ден вече е свършил и старите енергии са абсолютно безсилни. Те вече нищо не създават, а само задържат вниманието с отминали шаблони. В същото време новите енергии безкрайно ще ви радват с нови идеи, откровения и открития.
Ще ви бъде от полза да обръщате внимание на този контраст. „Ноща“ безусловно е силна и премрежва почти цялото небе, но… Но необратимостта  и могъществото на разсъмването е очевидна. Освен това, всеки ваш осъзнат избор ще има ясно различими два варианта – стария шаблон на оцеляване и новия, тепърва сформиращ се шаблон на творене. Постарайтесе да уловите контраста. Това ще ви помогне да овладеете изкуството да творите собствената си реалност. През следващите месеци този навик ще ви бъде от полза, за да ускорявате желаните събития и да неутрализирате това, което смятате за неприемливо за вас.

Няма коментари:

Публикуване на коментар